Wheelchair Care All

จากการสังเกตเห็นถึงปัญหาความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วย ในการทำงานทุกวันของเจ้าหน้าที่เวรเปล ทำให้เห็นบางอย่างที่น่าจะได้รับการแก้ไข นั่นคือ “ความปลอดภัยขณะที่ใช้วีลแชร์” เพราะนั่นหมายถึงสวัสดิภาพของทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ที่สำคัญคือสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้

ในผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ทรงตัวได้ไม่ดี มีการพกพาเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์ไปพร้อมกับรถเข็น เช่น ถังออกซิเจน เสาน้ำเกลือ เครื่องควบคุมการให้สารทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) ผู้ที่เข็นรถเข็นจำเป็นต้องทำ 2 หน้าที่ในเวลาเดียวกัน คือ ดูแลคนไข้บนรถเข็นและพาเครื่องมือให้ไปพร้อมๆกัน ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัย จึงเป็นที่มาของนวัตกรรมรถเข็น Wheelchair Care All ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดระดับเครือข่าย BDMS Innovation Awards 2019

 

Wheelchair Care All แตกต่างจากวีลแชร์อื่นๆอย่างไร

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิกที่นี่

 

Able Innovation

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่นอกเหนือจากการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยขณะใช้วีลแชร์แล้ว คือการมีผู้ผลิต (Partner) ที่เข้าใจธรรมชาติ ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้งานวีลแชร์เป็นอย่างดี

คุณคำรณ มะนาวหวาน ผู้ก่อตั้ง Able Innovation ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถเข็น Wheelchair Care All ให้กับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว คุณคำรณได้ประสบอุบัติเหตุรถชนจากคนที่เมาแล้วขับ ทำให้ร่างกายของคุณคำรณสูญเสียการควบคุมและไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นวิศวกรนักประดิษฐ์คิดค้น คุณคำรณจึงตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อให้หลุดออกจากภาวะพึ่งพา เขาคิดหาวิธีที่จะทำให้ตนเองรวมถึงคนอื่นๆที่อยู่ในภาวะเดียวกันนี้สามารถกลับมาดูแลตนเองได้อีกครั้ง โดยใช้ความรู้ทักษะความสามารถทางวิศวกรรมที่มีมาทำให้เกิดประโยชน์ และได้รวบรวมสมาชิกกลุ่มผู้พิการและชักชวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย มาเป็นทีมทำงานในการทำธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ Able Innovation ขึ้นมา และได้ออกแบบอุปกรณ์เสริมสมรรถภาพทางร่างกายเต็มรูปแบบ รวมถึงอุปกรณ์ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัตโนมัติ วีลแชร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ขับเคลื่อนวีลแชร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้วีลแชร์ในการเดินทางไปยังที่ต่างๆได้ และอื่นๆอีกมากมาย ด้วยความตั้งใจให้ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัดสามารถกลับมาดูแลตัวเองได้มากขึ้นและพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด ที่สำคัญต้องช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์หลักๆอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ ออกแบบตามรูปร่างและตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ ราคาจับต้องได้ และสร้างอาชีพให้กลุ่มผู้พิการได้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

ด้วยความคิดริเริ่มที่ดีและความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังของ Able Innovation คุณคำรณยังคงไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการของผู้พิการที่แตกต่างกันไป ด้วยหวังว่า Able Innovation จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุได้ นับว่าเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้พิการ สร้างคุณค่าในตัวเอง สร้างคุณค่าในงานที่ทำ รวมถึงสร้างคุณค่าให้สังคม

มาร่วมกันส่งมอบสิ่งดีๆ ให้สังคมด้วยวีลแชร์

นอกจากจะได้รถเข็นวีลแชร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะบุคคล ได้ช่วยสร้างงานเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้พิการแล้ว เรายังจะได้ช่วยกันส่งมอบสิ่งดีๆให้สังคมอีกด้วย โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย Wheelchair Care All จะนำไปซื้อรถเข็นและมอบให้หน่วยงานจิตอาสาที่ต้องการใช้รถเข็น หรือโรงพยาบาลในท้องที่ห่างไกลต่อไป

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งทำรถเข็น Wheelchair Care All ได้ที่

คุณสุวิมล พานพรม 082-322-7028

คลิก https://docs.google.com/forms/d/1yD2A7M-ZZTJ6biLryXUQ3NSADRoz2K3jeyOAZyJ1CpY/edit

หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้