Tầm nhìn:

“Người bạn đồng hành chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy trong cuộc đời”

Nhiệm vụ:

  • Trở thành sự lựa chọn hàng đầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế.
  • Đem đến môi trường khám chữa bệnh toàn diện dựa trên các khám nghiệm lâm sàng và dịch vụ y tếxuất sắc..
  • Xây dựng chất lượng cuộc sống tốt hơn và góp phần mang lại một cuộc sống thú vị hơn.
  • Cung cấp các dịch vụ chăm sóc tích hợp cho cả chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh.

Giá trị cốt lõi của Bệnh viện Đa khoa BNH:“SIRPEC”

S      Service Centric Deliver quality and service excellence personalized to each customer.

Trung tâm cung cấp các dịch vụ chất lượng và xuất sắc đến từng bệnh nhân

I       Integrity To act with honesty and integrity in performing our responsibilities.

Liêm chính – Liêm chính và Trung thực trong việc thực hiện các trách nhiệm đến bệnh nhân

    Respect To respect and value each as individuals in a caring environment.

Tôn trọng – Tôn trọng giá trị của từng cá nhân trong một môi trường chăm sóc toàn diện

P     Passion To commit and delicate our efforts for the safety and quality of care.

Đam mê – Cam kết nỗ lực hết mình và tinh tế tối đa cho sự an toàn trong việc khám và điều trị bệnh cũng như trong việc cung cấp dịch vụ y tế đến bệnh nhân.

E     Excellent Medical Care We provide excellent medical care based on accredited standard.

Xuất sắc – Luôn cung cấp các dịch vụ y tế xuất sắc nhất dựa trên tiêu chuẩn từ các chứng nhận và khen thưởng đã đạt được.

C    Collaboration To collaborate with all stakeholders to bring the best solution to our customers.

Cộng tác – Nỗ lực cộng tác với các đối tác có liên quan nhằm đem lại giải pháp tốt nhất cho bệnh nhân