ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep + HPV DNA

ราคา2,600 บาท (ราคารวมค่าแพทย์แล้ว)
ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ด้วยการตรวจ ThinPrep ร่วมกับ HPV DNA เพิ่มความแม่นยำได้มากถึง 96% ตรวจครั้งเดียว มั่นใจ เว้นระยะตรวจได้ถึง 3 ปี

วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ยอมรับกันในระดับสากล

มี 2 วิธีคือ การตรวจแป็ปและการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี

  1. การตรวจแป็ป (Pap Smear)

คือการตรวจความผิดปกติของเซลล์ บริเวณปากมดลูกโดยการเก็บเซลล์จากบริเวณปากมดลูก ดูความผิดปกติของเซลล์บนสไลด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์มี 2 วิธี คือ

  • วิธีการตรวจแป็ปแบบดั้งเดิม(Conventional Pap Smear)

วิธีการตรวจแป็ปแบบดั้งเดิม โดยแพทย์จะเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูก ด้วยไม้พาย จากนั้นป้ายลงบนสไลด์แก้ว นำส่งห้องปฏิบัติการเพื่อย้อมสีและตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ แต่อ่านผลยาก โอกาสผิดพลาดสูง


รายละเอียดการใช้แพคเกจ

  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการที่ศูนย์ Gyneoncology ชั้น 4 เบอร์ติดต่อ 02-6862700 ต่อ 4557-4558
  • กรุณา แสดง Email ที่แจ้งยืนยัน ซึ่ง จะมี Order ID อ้างอิงการชำระเงิน
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • เข้ารับการตรวจได้จนถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น