Wheel Chair Care All

ที่มาของ Wheel Chair Care All

จากประสบการณ์การทำงานที่ใกล้ชิดคนไข้มานานหลายปี ทำให้เราเห็นบางอย่างที่น่าจะแก้ไขและพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต นั่นคือ “ความปลอดภัย ขณะที่ใช้วีลแชร์”

 ในผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ทรงตัวได้ไม่ดี มีการพกพาเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์ไปพร้อมกับรถเข็น เช่น ถังออกซิเจน เสาน้ำเกลือ เครื่องควบคุมการให้สารทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) ผู้ที่เข็นรถเข็นจำเป็นต้องทำ 2 หน้าที่ในเวลาเดียวกัน คือ ดูแลคนไข้บนรถเข็นและพาเครื่องมือให้ไปพร้อมๆกัน ทำให้เรากังวลเรื่องความปลอดภัย จึงเป็นที่มาของนวัตกรรมรถเข็น Wheel Chair Care All ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด BDMS Innovation Awards 2019

 

Wheel Chair Care All แตกต่างจากวีลแชร์อื่นๆอย่างไร

 

Able Innovation

ยิ่งไปกว่ากากรคิดค้นนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยขณะใช้วีลแชร์ คือการมีผู้ผลิต (Partner) ที่เข้าใจธรรมชาติและความต้องการของผู้ใช้งานวีลแชร์เป็นอย่างดี

คุณคำรณ มะนาวหวาน ผู้ก่อตั้ง Able Innovation ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถเข็น Wheel Chair Care All ให้กับ BNH และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุรถชนจากคนที่เมาแล้วขับ ทำให้ร่างกายของคุณคำรณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นวิศวกรนักประดิษฐ์คิดค้น คุณคำรณจึงตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อให้หลุดออกจากภาวะพึ่งพาคนอื่น เขาคิดหาวิธีที่จะทำให้ตนเองรวมถึงคนอื่นๆที่อยู่ในภาวะเดียวกันนี้สามารถกลับมาดูแลตนเองได้อีกครั้ง โดยใช้ความรู้ทักษะความสามารถทางวิศวกรที่มีมาทำให้เกิดประโยชน์ และได้รวบรวมสมาชิกกลุ่มผู้พิการและชักชวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย มาเป็นทีมทำงานในการทำธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ Able Innovation ขึ้นมา และได้ออกแบบอุปกรณ์เสริมสมรรถภาพทางร่างกายเต็มรูปแบบ รวมถึงอุปกรณ์ยกตัวผู้ป่วยอัตโนมัติ วีลแชร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ขับเคลื่อน (ลากจูง) วีลแชร์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้วีลแชร์ในการเดินทางไปยังที่ต่างๆได้ และอื่นๆอีกมากมาย ด้วยความตั้งใจให้ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้นและพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด ที่สำคัญต้องช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์หลักๆอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ ออกแบบตามรูปร่างและการใช้งานของลูกค้า ราคาจับต้องได้ และสร้างอาชีพให้กลุ่มผู้พิการได้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

ด้วยมันสมองและความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังของ Able Innovation คุณคำรณยังคงไม่หยุดคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการของผู้พิการที่มีมากมายและแตกต่างกัน ด้วยหวังว่า Able Innovation จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุได้ นับว่าเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กลายเป็นสถานะที่สร้างรายได้ได้ในที่สุด

 

มาร่วมกันส่งต่อเพื่อสังคมด้วยวีลแชร์

นอกจากจะได้รถเข็นวีลแชร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะบุคคล ได้ช่วยสร้างงานเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้พิการแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย Wheel Chair Care All จะนำไปซื้อรถเข็นและมอบให้หน่วยงานจิตอาสาที่ต้องการใช้รถเข็น หรือโรงพยาบาลในท้องที่ห่างไกลต่อไป

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งทำรถเข็น Wheel Chair Care All

คลิก https://docs.google.com/forms/d/1yD2A7M-ZZTJ6biLryXUQ3NSADRoz2K3jeyOAZyJ1CpY/edit

หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้