fbpx

SookCiety = Sook + Society = The Society of Happiness

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูความเสื่อมถอย
ให้ชาววัยซิลเวอร์ใช้ชีวิตได้แบบชิวเวอร์

SookCiety : BNH Silver Age Community

การดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย จำเป็นต้องอาศัยชุมชนหรือภาคสังคมเข้ามาช่วยกัน ให้ผู้สูงอายุไม่เพียงไม่อยู่คนเดียว แต่จะต้องอยู่ร่วมเป็นสังคมคุณภาพให้ได้ โดยสามารถดูแลตัวเองในทุกมิติ และ ดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์


แผนการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยของเรา ครอบคลุมไปถึงการสร้างสังคมคุณภาพที่ช่วยเตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด เป้าหมายคือมุ่งหวังให้คนกลุ่มนี้สามารถดูแลตัวเองและดูแลผู้อื่นได้ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองด้วยหลักสูตรเฉพาะของบีเอ็นเอช BNH Academy ซึ่งครอบคลุมทุกด้านของการดูแลสุขภาพ เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย และมีความสุข


 “คนที่จะดูแลเราต่อไปในอนาคตอาจไม่ใช่ลูกหลาน แต่อาจจะเป็นคนในชุมชน ดังนั้น ชุมชนจึงต้องแข็งแรง”

SookCiety - BNH Academy
คลังความรู้ด้านสุขภาพบนดิจิตอลแพลทฟอร์มออนไลน์

คอร์สเรียนความรู้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทุกด้านสำหรับชุมชนชาว SookCiety by BNH

 

Caregiver Course โปรแกรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเอง ดูแลคนในครอบครัว และสร้างโอกาสในการทำงาน ร่วมด้วยความรู้และกิจกรรมดีๆ จากพาร์ทเนอร์หลากหลายสาขา

เรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning Platform ที่สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชม. 

 

 • เตรียมพร้อมตนเองให้เป็นวัยเก๋าที่ไม่แก่ 
 • ดูแลบุคคลที่คุณรักให้แข็งแรงอยู่กับคุณไปอีกนานๆ 
 • โอกาสทำงานผู้ดูแลที่กำลังเป็นที่ต้องการของทั่วโลก 
 • จิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมในการดูแลผู้สูงวัย 
 • สนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

ข้อมูลในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่น่าสนใจ

จากผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุ มีปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับด้านสุขภาพหลัก ๆ 4 ด้าน คือ ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านสมองและปัญญา รวมถึงด้านสังคม

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ คนที่อายุเข้าหลัก 30 หรือ 40 อาจต้องเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพในทุกมิติ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว  โรงพยาบาลบีเอ็นเอช จึงริเริ่มโครงการดูแลสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุแบบองค์รวมให้ครบทั้ง 4 ด้าน ตั้งแต่สภาวะอารมณ์ที่เบิกบาน การมองชีวิตให้เป็นเรื่องบวก การผ่อนคลายด้วยการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ  การดูแลสมองเพื่อรักษาด้านความจำไม่ให้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม การเลือกอาหารการกินที่เหมาะสม ตลอดจนออกกำลังกาย และการสร้างสังคมที่ช่วยส่งเสริมความสุขของชาววัยเก๋า

 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ SookCiety by BNH เรามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการบริหารจัดการ การดูแล และ แพลทฟอร์มการเรียนรู้และศูนย์รวมความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ  ภายใต้การดูแลตามมาตรฐานระดับสากลของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ด้วยประวัติการดูแลสุขภาพที่ดีเลิศในรูปแบบ Family hospital ส่งต่อการดูแลจากรุ่นสู่รุ่น ได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้ารับบริการมายาวนานกว่า 124 ปี

In good hands....at SookCiety

3M Concept : The Centre for Brain Health and
Mobility Diagnostic

AW-2021-12-08-cre-2s[1310]

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคลของ SookCiety by BNH เน้นหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย 3M concept : Memory, Mental and Mobility ด้วยศาสตร์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เพื่อคืนความอ่อนเยาว์ พร้อมด้วยการสร้างสังคมเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่คุณ

สมองสดใส ฟื้นฟูความจำ

จิตใจแจ่มใสเบิกบาน

ร่างกายแข็งแรง
เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว

6 Wellness Categories
หลักความสุข 6 มิติ เพื่อการมีสุขภาพดี

SookCiety by BNH มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ ครอบคลุมทั้ง 6 ปัจจัยสุขภาพที่สำคัญ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้ครบองค์รวม

สุขภาพร่างกายและสุขภาพสมองที่แข็งแรง ด้วยการดูแลในเชิงบูรณาการแบบองค์รวม ทั้งในด้านการป้องกัน (Health Prevention) การส่งเสริมสมรรถภาพ (Health Promotion) และการบำบัดฟื้นฟู (Health Rehabilitation)

การเคลื่อนไหวและการทรงตัว (Mobility and Balance) มีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างไม่ต้องกังวลกับความเสื่อมถอยของร่างกาย จากผลการสำรวจพบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว มีอายุยืนยาวกว่าผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวถึง 10 ปี

 

การตรวจเพื่อวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ การกระจายตัวของไขมันในร่างกาย และตรวจโครงสร้างกระดูกสันหลังด้วยการ x-ray

 

การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) กระดูกสันหลัง ใช้วินิจฉัยอาการและตำแหน่งของโรค รวมถึงค้นหาสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ เพื่อการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและตรงจุด

อาหารและโภชนาการ รวมถึงการเสริมสารอาหารที่จำเป็นและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล สามารถช่วยปรับสมดุลของร่างกาย และส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงป้องกันและบรรเทาอาการของโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (You are what you eat)

ศาสตร์การบำบัดด้วยวิตามินและอาหารแบบเจาะลึก พร้อมด้วยการตรวจดีเอ็นเอค้นหาความเสี่ยงในการขาดสารอาหาร

 

ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจในผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ การดูแลบุคลิกภาพ และความงาม นับเป็นพลังสำคัญที่ช่วยความสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต ความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง และการยอมรับนับถือตนเอง

ลักษณะทางสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเรื่องการนอนหลับของผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลง  ทำให้การใช้ชีวิตในช่วงเวลากลางวันเป็นไปอย่างขาดประสิทธิภาพ ง่วง นอนหลับในเวลากลางวัน รู้สึกไม่สดชื่น บางครั้งมีอาการปวดศีรษะอยู่ตลอดเวลา บางคนรู้สึกหนัก ๆ บริเวณศีรษะทั่ว ๆ เมื่อเป็นมากขึ้นอาจก่อให้เกิดความกังวลเวลาเข้านอน

 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยานั้นส่งเสริมโอกาสให้เกิดภาวะการหยุดหายใจในขณะหลับเพิ่มมากขึ้น เช่น ไขมันที่เพิ่มขึ้นตามอายุ  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรวมลดลง การเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายวิภาคของทางเดินหายใจ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจมากขึ้น  ยิ่งกว่านั้นอาการนอนไม่หลับอาจเป็นอาการเตือนของโรคอื่นๆ ทางสมอง ที่สมควรได้รับการตรวจพบและแก้ไข ก่อนที่จะสายเกินไป ปัญหานอนไม่หลับและความรุนแรงของอาการที่เราควรหันมาสนใจอย่างจริงจัง

การปรับเปลี่ยน Mind Set ในการใช้ชีวิต รู้จักการเรียนรุู้ ยอมรับถึงสภาวะของร่างกายที่เริ่มเสื่อมถอย สภาวะอารมณ์และจิตใจที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนา และสร้างกระบวกการไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ  รู้จักการให้กำลังใจตัวเองมากขึ้น และการมองเห็นคุณค่าของตนเองในทุกๆวัน ด้วยหลักการใช้อายตนะทั้ง 5 (5 senses) ในการบำบัดสภาพจิตใจและร่างกาย สร้างความสุข ความสงบ สมาธิ ซึ่งจะนำไปสู่สุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน

Aging Daycare
@ BNH

 • 3M Health Screening

– Memory & Mental Screening and Evaluation การประเมินสภาวะสมองและจิตใจและให้คำปรึกษา โดยนักจิตวิทยา ด้วยศาสตร์ BOOCS

– Movement & Mobility Evaluation การประเมินการเคลื่อนไหวและการทรงตัว โดยนักกายภาพบำบัด ด้วยเครื่อง Huber

 

 • Mental and Memory Enhancement by BOOCS

– กิจกรรมกระตุ้นสมองและกล้ามเนื้อ โดยนักจิตวิทยา

– Memory Palace Training กิจกรรมเสริมสร้างความจำ

 

 • Movement and Mobility Rehabilitation

– กิจกรรมออกกำลังกายออกแบบเฉพาะบุคคล โดยนักกายภาพบำบัด

– Muscle training with MIRA

 

 • Food and Nutrition

– อาหารเที่ยงและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ออกแบบตามปัญหาสุขภาพแต่ละบุคคลโดยนักโภชนาการ

BNH Elderly Caregiver Course

โปรแกรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเอง ดูแลคนในครอบครัว และสร้างโอกาสในการทำงาน

BNH Tailor-made
Health Check-ups

โปรแกรมการตรวจสุขภาพที่คุณและแพทย์สามารถร่วมกันออกแบบรายการตรวจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาประวัติข้อมูลสุขภาพ พฤติกรรมความเคยชินในการใช้ชีวิต โภชนาการ รวมถึงประเมินความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ และแนะนำการตรวจที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณโดยเฉพาะ

SookCiety Partners

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก