fbpx

ศูนย์หัวไหล่และข้อ

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ชั้น2.

บริการ

ปัญหาของการปวดข้อในปัจจุบันพบว่าร้อยละ 80 ของผู้ที่มาพบแพทย์นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของข้อตามอายุแล้ว ยังมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บที่มีผลต่อ ข้อ กระดูก เอ็น หรือกล้ามเนื้อ หรือพบการเสื่อมสภาพของข้อร่วมกับปัจจัยอื่นเช่น ยา สารเคมี หรือโรคประจำตัวที่พบร่วมกับสภาพการทำงานหนักของข้อ  การอักเสบจากการติดเชื้อของโรคบางชนิดเช่น โรครูมาติซั่ม การอักเสบเนื่องจากการเกิดผลึกเก๊าท์ หรือหินปูน เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องตามสาเหตุอาจมีผลให้ภาวะของโรคมีความรุนแรงมากขึ้น เกิดการเสื่อมของข้อในระยะยาว และนำไปสู่ความพิการได้ …..ศูนย์หัวไหล่และข้อ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ศูนย์เฉพาะทางด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับหัวไหล่และข้อแห่งแรกในประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับหัวไหล่และข้อโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องที่ทันสมัยร่วมกับเทคนิคการรักษาเฉพาะด้าน เช่น การรักษาภาวะไหล่ติด  การซ่อมแซมหมอนรองเข่า การผ่าตัดเปลี่ยนข้อโลหะเทียม เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความแม่นยำ และมีความปลอดภัยสูงสุด สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติของข้อ
 • การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเล่นกีฬา ที่ทำให้เกิดการแตกหักของกระดูก การอักเสบหรือฉีกขาดของเอ็นและกล้ามเนื้อ
 • การอักเสบ หรือการติดเชื้อจากการต่อต้านจากภูมิคุ้มกันของร่างกายตนเอง หรือการเกิดผลึกเก๊าท์ หรือหินปูน
 • การเสื่อมสภาพของข้อตามอายุ หรือมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ยาหรือสารเคมี อุบัติเหตุ โรคประจำตัวที่พบร่วมกับ การทำงานหนัก เช่น โรคข้อเสื่อม ข้อไหล่ยึด
 • ความผิดปกติแต่กำเนิดหรือมีพัฒนาการที่ผิดปกติ
 • เนื้องอกของกระดูกและข้อต่าง ๆ โรคของกระดูกอ่อน เยื่อหุ้มข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ หรือเส้นประสาทที่อยู่รอบข้อ
อาการที่บ่งชี้ว่าอาจมีความผิดปกติของข้อ
 • อาการปวด และอาจมีอาการอักเสบร่วมด้วยได้แก่ บวม แดง ร้อน
 • มีการเคลื่อนไหวของข้อไม่ปกติ ข้อไม่มั่นคง มีความรู้สึกว่าข้อหลวม หรือข้อหลุด
 • มีลักษณะของกระดูกที่ผิดปกติหรือพบก้อนที่กระดูก
 • มีการชาหรืออ่อนแรงในส่วนของร่างกายในส่วนปลายหรือบริเวณที่ใกล้เคียงกับข้อ หรือสูญเสียการทำงานของข้อ
ข้อหัวไหล่ …..ข้อหัวไหล่มีความสำคัญมากในการกำหนดการเคลื่อนไหวของแขนทั้งสองข้าง ซึ่งหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดและการเคลื่อนไหวที่ไม่สมบูรณ์ การใช้แขนทั้งสองข้างไม่ได้อย่างเต็มที่ เกิดผลกระทบต่อการทำงาน กิจวัตรประจำวัน รวมทั้งการเล่นกีฬาต่าง ๆ ทำให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากสาเหตุของโรคและความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับข้อหัวไหล่เกิดได้ทั้งจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การใช้งานในชีวิตประจำวันซ้ำ ๆ กันอย่างไม่เหมาะสม หรือจากความเสื่อมของร่างกายตามอายุ โรคหรือความผิดปกติของข้อหัวไหล่ที่พบบ่อย ได้แก่
 • ภาวะข้อหัวไหล่ยึด (Frozen shoulder)
 • การอักเสบหรือฉีกขาดของเอ็นและกล้ามเนื้อที่อยู่รอบหัวไหล่ (Rotator cuff tendinitis / tear)
 • ภาวะหัวไหล่หลุดเรื้อรัง (Recurrent dislocation)
 • ภาวะหินปูนเกาะข้อหัวไหล่ (Calcific tendinitis)
 • ภาวะการเสียดสีของเอ็นหัวไหล่กับปุ่มกระดูกสะบัก (Shoulder impingement syndrome)
ภาวะข้อหัวไหล่ยึด (Frozen shoulder) …..เป็นภาวะที่มีการยึดติดของเยื่อหุ้มข้อหัวไหล่ เริ่มต้นจากการอักเสบที่เรื้อรังร่วมกับการที่ผู้ป่วยไม่ได้เคลื่อนไหวข้อหัวไหล่มากเพียงพอ ทำให้กลายเป็นเนื้อเยื่อพังผืดที่มีความยืดหยุ่นน้อยลงและหดตัวเกิดภาวะข้อหัวไหล่ยึดตามมา มักพบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ธัยรอยด์ และผู้ป่วยที่มีกระดูกคอเสื่อม ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหัวไหล่และสามารถเคลื่อนไหวข้อหัวไหล่ได้น้อยลง เช่นกางแขนได้ไม่สุด ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหรือไขว้แขนไปด้านหลังไม่ได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจวัตรในชีวิตประจำวัน เช่นหวีผมไม่ได้  ติดตะขอชั้นในไม่ได้ หรือหยิบของบนที่สูงไม่ได้ การรักษาภาวะข้อหัวไหล่ยึดโดยการฉีดสารน้ำเข้าในข้อไหล่ร่วมกับการดัดหัวไหล่ …..เป็นการผสานเทคนิคการรักษาระหว่างการฉีดน้ำเข้าในข้อหัวไหล่เพื่อขยายปริมาตรของเยื่อหุ้มข้อไหล่ที่ยึดติดอยู่ ร่วมกับการดัดหัวไหล่ภายใต้การให้ยาสลบและยาระงับความเจ็บปวดเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้ง การผ่าตัดรักษาโรคและการบาดเจ็บภายในข้อโดยการส่องกล้อง …..การผ่าตัดโดยการส่องกล้องเป็นนวัตกรรมหนึ่งทางการแพทย์เพื่อนำมาช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรคของหัวไหล่และข้อในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัด โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการผ่าตัดทำให้ได้ผลการรักษาเทียบเท่ากับการผ่าตัดแบบมาตรฐานโดยมีข้อดีกว่า คือ แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กกว่า มีการทำลายของเนื้อเยื่อน้อยกว่า และมีความเจ็บปวดภายหลังการผ่าตัดที่น้อยกว่า และผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว การผ่าตัดส่องกล้องในข้อเข่า
 • การซ่อมแซมหมอนรองเข่า เอ็นไขว้หน้า-หลังของเข่า
 • การกำจัดหินปูน เศษกระดูกหรือเศษกระดูกอ่อนภายในข้อ
 • การสลายเนื้อเยื่อพังผืดภายในข้อหรือรักษาภาวะที่มีเนื้อเยื่อรอบเข่าตึงเกินไป
 • การแก้ไขภาวะข้อไหล่หลุดเรื้อรัง
 • การผ่าตัดส่องกล้องในข้อไหล่
 • การแก้ไขภาวะพังผืดยึดติดภายในข้อไหล่
 • การซ่อมแซมหมอนรองข้อไหล่ หรือเอ็นหัวไหล่ที่ฉีกขาด
 • การกรอปุ่มกระดูกสะบักเพื่อลดการเสียดสีกับเอ็นหัวไหล่
 • การยึดตรึงกระดูกหักที่มีการแตกหักเข้าไปภายในข้อ
ภาวะข้อเสื่อม (Osteoarthritis) …..เป็นการเสื่อมของกระดูกและกระดูกอ่อนภายในข้อทำให้สูญเสียความสามารถในการทำหน้าที่ปกติของข้อไป ผู้ป่วยจะมีอาการปวดข้อ มีการเคลื่อนไหวที่ติดขัด มีเสียงดังภายในข้อ หรือมีข้อโก่งงอผิดรูป สาเหตุเกิดจาก การเสื่อมตามอายุ อุบัติเหตุ โรคข้ออักเสบเรื้อรัง ความผิดปกติของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยง หรือยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์  การรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรค ในระยะเริ่มต้น การรักษาด้วยการใช้ยา การปรับเปลี่ยน lifestyle และกายภาพบำบัด จะช่วยชะลอการเสื่อมและลดอาการต่าง ๆ ได้ แต่หากภาวะข้อเสื่อมดำเนินไปมากหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาดังกล่าวมาแล้ว อาจต้องรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อโลหะเทียม การผ่าตัดเปลี่ยนข้อโลหะเทียม (Arthroplasty) …..การรักษาภาวะข้อเสื่อมที่มีอาการมากจนไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อโลหะเทียมเพื่อเข้าไปทำงานแทนข้อที่เสื่อมเดิม ซึ่งข้อโลหะเทียมนี้ทำจากโลหะที่ไม่มีปฏิกริยาต่อร่างกาย มีความคงทนสามารถรับแรงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวและรับน้ำหนักของร่างกายได้เป็นระยะเวลานาน …..ศูนย์หัวไหล่ และข้อ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช  (BNH Shoulder and Joint Centre) ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวไหล่และข้อครบวงจร โดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะสาขาด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ และให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันเสาร์ 07:00 - 20:00
วันอาทิตย์ 08:00 - 20:00

นัดหมายแพทย์และสอบถาม

Chat (LINE) : LINE Service 8:00 - 19.00
E-Mail : info@bnh.co.th

SPECIALIST

 • นพ.ชินดนัย หงสประภาส

  ศูนย์หัวไหล่และข้อ

  ความชำนาญพิเศษ: ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

  ศูนย์หัวไหล่และข้อ

  ความชำนาญพิเศษ: ออร์โธปิดิกส์

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. จิรันดร์ อภินันทน์

  ศูนย์หัวไหล่และข้อ

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยกรรมกระดูก

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย

  ศูนย์หัวไหล่และข้อ

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยกรรมกระดูก

  ข้อมูลแพทย์

 • รศ. นพ. ณพชาติ ลิมปพยอม

  ศูนย์หัวไหล่และข้อ

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยกรรมกระดูก / หัวไหล่และข้อ

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. นราพงษ์ หังสพฤกษ์

  ศูนย์หัวไหล่และข้อ

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยกรรมหัวไหล่และข้อ

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. ภพ เหลืองจามีกร

  ศูนย์หัวไหล่และข้อ

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยกรรมกระดูก/หัวไหล่และศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. ยติธร เพ็ญชาติ

  ศูนย์หัวไหล่และข้อ

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยกรรมกระดูก

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. วรพจน์ หงสเลิศพิภพ

  ศูนย์หัวไหล่และข้อ

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

  ข้อมูลแพทย์

 • รศ. นพ. วัชระ วิไลรัตน์

  ศูนย์หัวไหล่และข้อ

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยกรรมกระดูก / หัวไหล่และข้อ

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์

  ศูนย์หัวไหล่และข้อ

  ความชำนาญพิเศษ: Traumatic and Arthroplasty

  ข้อมูลแพทย์

 • รศ. นพ. สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล

  ศูนย์หัวไหล่และข้อ

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยกรรมกระดูก / หัวไหล่และข้อ

  ข้อมูลแพทย์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก