อาหารคุณแม่หลังคลอด  BNH Luxury Delivery Package

นักกำหนดอาหารประจำโรงพยาบาลให้คำแนะนำโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับมารดาหลังคลอด ใช้หลักขับของเสีย ชำระล้าง ปรับสมดุล และบำรุง 4 ขั้นตอน ในการกำหนดอาหารอย่างสมดุล