อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในมลภาวะ และอากาศที่มีฝุ่นละออง PM 2.5

ในช่วงภาวะฝุ่นละออง PM2.5 กำลังปกคลุม เราจะดูแลสุขภาพของเราอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ โดย ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด SAI@BNH โรงพยาบาลบีเอ็นเอช