ห้องพักรอยัล เฮอริเทจ

ห้องพักรีเจนท์

ห้องพักรีเจนท์ อาหารไทย อาหารยุโรป
ค่าห้องพัก / วัน (บาท) 8,400
ค่าพยาบาล / วัน (บาท) 3,000
ค่าบริการ / วัน (บาท) 1,500
ค่าอาหาร/ วัน (บาท) 9,00 1,500
รวม / วัน (บาท) 13,800 14,400

ห้องพักแอมบาสเดอร์

ห้องพักแอมบาสเดอร์ อาหารไทย  อาหารยุโรป
ค่าห้องพัก / วัน (บาท) 11,000
ค่าพยาบาล / วัน (บาท) 3,000
ค่าบริการ / วัน (บาท) 2,500
ค่าอาหาร / วัน (บาท) 900 1,500
รวม / วัน (บาท) 17,400 18,000

ห้องพักเพรสซิเดนท์

ห้องพักเพรซิเดนท์ อาหารไทย อาหารยุโรป
ค่าห้องพัก / วัน (บาท) 18,000
ค่าพยาบาล / วัน (บาท) 3,000
ค่าบริการ / วัน (บาท) 3,000
ค่าอาหาร / วัน (บาท) 900 1,500
รวม / วัน (บาท) 24,900 25,500