ห้องพักบีเอ็นเอช

ห้องรีเจนท์

ห้องพักรีเจนท์อาหารไทยอาหารยุโรป
ค่าห้องพัก / วัน (บาท)4,500
ค่าพยาบาล / วัน (บาท)2,200
ค่าบริการ / วัน (บาท)1,200
ค่าอาหาร/ วัน (บาท)9001,200
รวม / วัน (บาท)8,8009,100

ห้องแอมบาสเดอร์

ห้องพักแอมบาสเดอร์อาหารไทย อาหารยุโรป
ค่าห้องพัก / วัน (บาท)8,500
ค่าพยาบาล / วัน (บาท)2,800
ค่าบริการ / วัน (บาท)2,200
ค่าอาหาร / วัน (บาท)9001,200
รวม / วัน (บาท)14,40014,700

ห้องเพรสซิเดนท์

ห้องพักเพรซิเดนท์อาหารไทยอาหารยุโรป
ค่าห้องพัก / วัน (บาท)16,500
ค่าพยาบาล / วัน (บาท)3,000
ค่าบริการ / วัน (บาท)3,000
ค่าอาหาร / วัน (บาท)9001,200
รวม / วัน (บาท)23,40023,700