ห้องพักรอยัล เฮอริเทจ

ห้องพักรีเจนท์

ห้องพักรีเจนท์อาหารไทยอาหารยุโรป
ค่าห้องพัก / วัน (บาท)8,400
ค่าพยาบาล / วัน (บาท)3,000
ค่าบริการ / วัน (บาท)1,500
ค่าอาหาร/ วัน (บาท)9,001,500
รวม / วัน (บาท)13,80014,400

ห้องพักแอมบาสเดอร์

ห้องพักแอมบาสเดอร์อาหารไทย อาหารยุโรป
ค่าห้องพัก / วัน (บาท)11,000
ค่าพยาบาล / วัน (บาท)3,000
ค่าบริการ / วัน (บาท)2,500
ค่าอาหาร / วัน (บาท)9001,500
รวม / วัน (บาท)17,40018,000

ห้องพักเพรสซิเดนท์

ห้องพักเพรซิเดนท์อาหารไทยอาหารยุโรป
ค่าห้องพัก / วัน (บาท)18,000
ค่าพยาบาล / วัน (บาท)3,000
ค่าบริการ / วัน (บาท)3,000
ค่าอาหาร / วัน (บาท)9001,500
รวม / วัน (บาท)24,90025,500