” อย่าปล่อยให้มรดกที่คุณไม่ต้องการมาทำร้ายคนในครอบครัว “

สตรีที่ควรเข้ารับการตรวจความผิดปกติของยีน
• ผู้ที่เป็นมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อย โดยเฉพาะน้อยกว่า 50ปี
• เป็นมะเร็งในหลายอวัยวะในคนเดียวกัน เช่น มะเร็งรังไข่ร่วมกับมะเร็งลำไส้
• เป็นมะเร็งหลายตำแหน่งในอวัยวะเดียวกัน เช่น. รังไข่ซ้ายและขวา
• มีญาติใกล้ชิดที่เป็นมะเร็ง, มะเร็งรังไข่, มะเร็งลำไส้ใหญ่ , มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร

=================================================

“Fast and Advanced Cancer Diagnosis”
Gynecology Centre
BNH Hospital