fbpx

แผนกศัลยกรรมและทางเดินปัสสาวะ

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ชั้น1

บริการ

เพราะความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยคือพันธกิจหลักของโรงพยาบาล BNH ที่นี่ เราให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งมีโปรแกรม ดูแลผู้ป่วยที่หลากหลาย และสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นเอกลักษณ์ เราให้การดูแลรักษาที่ครอบคลุมโรคและความผิดปกติจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้อง รักษาด้วย การผ่าตัด เราให้การประเมินและรักษาอาการผิดปกติที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดทั่วไปได้ อย่างครอบคลุม ศัลยแพทย์ของเราบริการให้คำปรึกษาและผ่าตัดความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกี่ยว ข้องกับเต้านม ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ ตับ ตับอ่อน และทวารหนัก แผนกศัลยกรรมทั่วไปยังให้การรักษาผู้ป่วยที่มีบาดแผลเรื้อรังอีกด้วย ศัลยกรรมทั่วไป
 • การผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องสำหรับผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ไส้เลื่อน ไส้ติ่ง
 • การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการส่องกล้อง – การผ่าตัดใส่ยางรัดกระเพาะอาหารแบบปรับได้ (Adjustable Gastric Band) – การผ่าตัดเพื่อตัดต่อกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็ก (Roux-En-Y Gastric Bypass) – การผ่าตัดกระเพาะอาหาร (Sleeve Gastrictomy)
 • การตัดตับ การผ่าตัดท่อน้ำดี มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งตับอ่อน
 • การผ่าตัดแบบรุกล้ำร่างกายน้อยเพื่อรักษาอาการกรดไหลย้อน
 • การผ่าตัดลำไส้และทวารหนักและมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการส่องกล้อง
 • การผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้องขั้นสูงอื่นๆ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย    
 • นพ. อภิชัย ไชยโรจน์ : ศัลยแพทย์ทั่วไป ผ่าตัดส่องกล้อง ผ่าตัดลดความอ้วน
 • นพ. ยงสรร วงศวิวัฒน์เสรี : ศัลยแพทย์ทั่วไป ผ่าตัดส่องกล้อง และลำไส้และทวารหนัก
 • นพ. นัฐเวทย์ ตุมราศวิน : ศัลยแพทย์ทั่วไป
 • นพ. ธำรง ประสพโภคากร : ศัลยแพทย์ทั่วไป
คลินิกมะเร็งเต้านม เราให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและดูแลด้านจิตสังคมแก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับเต้านมทุกชนิด เราให้การผ่าตัดแบบสงวนเนื้อเต้านมสำหรับรักษามะเร็งเต้านม แล้วตามด้วยการให้เคมีบำบัดและการฉายแสง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย
 • นพ. กฤษณ์ จาฏามระ                       : ศัลยแพทย์ทั่วไปและศัลยแพทย์เต้านม
 • นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ               : ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์เต้านม ศัลยแพทย์หลอดเลือด
 • พญ.กษยา ตันติผลาชีวะ                   : ศัลยแพทย์เต้านม
 • นพ.อธิศพันธ์ จุลกทัพพะ                 : ศัลยแพทย์เต้านม
 • นพ. ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์         : แพทย์โรคมะเร็ง
 • นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์               : แพทย์โรคมะเร็ง
 • พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย อธิกคุณากร : แพทย์โรคมะเร็ง
 • พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์              : แพทย์โรคมะเร็ง
 • นพ. พิเชฐ สัมปทานุกูล                      : พยาธิแพทย์
ศัลยกรรมหลอดเลือด
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย
 • นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ : ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์เต้านม ศัลยแพทย์หลอดเลือด
 • นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ    : ศัลยแพทย์ทั่วไปและศัลยแพทย์หลอดเลือด
กุมารศัลยศาสตร์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย
 • นพ. ดุสิต วีระไวทยะ          : ศัลยแพทย์เด็ก
 • พญ.นิรมล ตันเต็มทรัพย์    : ศัลยแพทย์เด็ก
แพทย์นิติเวช 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย
 • นพ. พัฒนา กิจไกรลาศ     : แพทย์นิติเวช
 • นพ.ภานุวัตน์ ชูติวงศ์       : แพทย์นิติเวช
มือและข้อมือ
ศัลยแพทย์ของเราให้การประเมินที่ครอบคลุมและการจัดการอาการผิดปกติของมือและข้อมือที่หลากหลายอันประกอบด้วย กลุ่มอาการคาร์ปัล ทันเนล (กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที่ช่องกระดูกข้อมือ)
 • อาการปวดข้อมือเรื้อรัง
 • การบาดเจ็บที่เส้นเอ็น
 • การแตกหักและเคลื่อนที่ของกระดูกมือและข้อมือ
 • จุลศัลยกรรม – การต่ออวัยวะและการซ่อมแซมแก้ไขหลอดเลือด
 • อาการข้อมือเสื่อม
 • โรคเดอ กอร์แวง
 • อาการบาดเจ็บทางออร์โธพิดิสก์ซึ่งประกอบด้วยการแตกหัก และการเคลื่อนที่ของกระดูก รวมถึงการบาดเจ็บเนื้อเยื่ออ่อนอย่างรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บทางออร์โธพิดิกส์ทั่วไปซึ่งประกอบด้วยการแตกหักของกระดูกฟีเมอรัล และทิเบีย การหักของกระดูกเบ้าสะโพกและเชิงกราน การบาดเจ็บของมือและรยางค์บน ร่วมกับส่วนอื่นๆ รวมถึงการทำกายภาพบำบัดหลังการบาดเจ็บ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย
 • นพ. ประวิทย์ กิติดำรงสุข : ศัลยแพทย์กระดูก (มือ)
 • นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ : ศัลยแพทย์กระดูก (เวชศาสตร์การกีฬา, การส่องกล้องข้อเข่า)
หากท่านมีอาการผิดปกติที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด และต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด โปรดโทรศัพท์ติดต่อเราเพื่อทำการนัดหมาย

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 07:00 - 20:00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่

Chat (LINE) : LINE Service 8:00 - 18:00
E-Mail : info@bnh.co.th

SPECIALIST

 • รศ.นพ. กฤษณ์ จาฏามระ

  แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
  BNH Breast Health Centre

  ความชำนาญพิเศษ: โรคเต้านมและศัลยกรรมระบบทางเดินอาหารส่วนบน, ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป, มะเร็ง, เคมีบำบัดมะเร็งเต้านม

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. สรรชัย วิโรจน์แสงทอง

  แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

  ข้อมูลแพทย์

 • ผศ. พญ. กษยา ตันติผลาชีวะ

  แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล

  แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก

  ความชำนาญพิเศษ: ผ่าตัดส่องกล้องไทรอยด์ ไร้แผลเป็น ,ผ่าตัดศีรษะ คอ เต้านม

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. ธำรง ประสพโภคากร

  แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยกรรมทั่วไป

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. สิกฤษฏิ์ เด่นอริยะกูล

  แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
  BNH Breast Health Centre

  ความชำนาญพิเศษ: – ศัลยกรรมโรคเต้านม

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. เรืองชัย วัชรพงศ์

  แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

  ข้อมูลแพทย์

 • พญ. นิรมล ตันเต็มทรัพย์

  แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยกรรมเฉพาะทางเด็ก

  ข้อมูลแพทย์

 • ผศ. นพ. ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์

  แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
  BNH Breast Health Centre

  ความชำนาญพิเศษ: รังสีรักษา, เคมีบำบัดมะเร็งเต้านม

  ข้อมูลแพทย์

 • ศ. นพ. พิเชฐ สัมปทานุกุล

  แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก

  ความชำนาญพิเศษ: พยาธิวิทยากายวิภาค , เซลล์วิทยา, การเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มเล็กเพื่อเซลล์วินิจฉัย

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

  แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
  BNH Breast Health Centre

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, เคมีบำบัดมะเร็งเต้านม, หลอดเลือด

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. สงวนชัย โชคดีสัมฤทธิ์

  แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก

  ความชำนาญพิเศษ: ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

  ข้อมูลแพทย์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก