fbpx

ศูนย์ทันตกรรม

โรงพยาบาล BNH ชั้น 1

การบริการ

ทางศูนย์ทันตกรรมมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง ผู้มีประสบการณ์ พร้อม ทีมงานและเครื่องมือพร้อมที่จะให้การบริการแบบครบวงจร ดังนี้

 1. ทันตกรรม ศัลยกรรมช่องปาก
  เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรม ที่เกี่ยวกับการถอนฟัน และ การผ่าตัดภายในช่องปาก  เช่น การถอนฟัน การผ่าฟันคุด การฝังรากเทียม   การปลูกถ่ายกระดูก   การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร เป็นต้น
 2. ทันตกรรมคลองรากฟัน
  การให้การรักษาทางทันตกรรม โดยการรักษาคลองรากฟัน  ซึ่งอาจเกิดจากการหัก  ร้าว หรือ ผุลึกลงไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟันซึ่งมีเส้นประสาทและเส้นเลือดอยู่ ก่อให้เกิดอาการปวดและบวมที่บริเวณนั้น บางครั้งอาจเกิดความเสียหายต่อกระดูกขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อ รวมถึงการติดเชื้อและการอักเสบในโพรงฟัน การรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจึงมีความสำคัญและช่วยให้ผู้ป่วยยังคงสามารถเก็บฟันซี่นั้นได้ โดยไม่ต้องถูกถอนทิ้งไปโดย ในอดีตปัญหาเหล่านี้มักจะได้รับการแก้ไขด้วยการถอนฟันซี่นั้นทิ้งไป แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการรักษาทางทันตกรรม เทคโนโลยีและเทคนิค รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ช่วยให้สามารถรักษาอาการดังกล่าวได้ด้วยการรักษารากฟัน ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องสูญเสียฟันซี่นั้นไป ทางแผนกนำกล้องจุลทรรศน์ Endodontic Microscope มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษา การรักษาคลองรากฟันโดยผ่านกล้อง Endodontic Microscope ช่วยให้ทันตแพทย์เห็นรายละเอียดลักษณะ รูปร่าง และ จำนวนของคลองรากฟันอย่างแม่นยำ ซึ่งจะทำให้ได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 3. ทันตกรรมจัดฟัน
  เป็นการรักษาทางทันตกรรมซึ่งให้ความสำ คัญกับการเรียงตัวของฟัน โดยการจัดฟันติดเครื่องมือแบบโลหะ หรือ การจัดฟันติดเครื่องแบบสีเหมือนฟันและ การจัดฟันโดยไม่ต้องติดเครื่องมือ เป็นต้น
 4. ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  การรักษาฟันสำหรับเด็ก ( อายุต่ำกว่า 15 ปี ) โดย ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กโดยเฉพาะ
 5. ทันตกรรมทั่วไป
  การให้บริการทางทันตกรรมบูรณะซ่อมแซมฟันทั่วไป โดยทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญการรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อนด้วยการ ตรวจเช็คฟัน การอุดฟัน  ทำความสะอาดฟัน ขูดหินปูน ส่งถ่ายภาพรังสี และวิเคราะห์เพื่อตรวจดูปัญหาที่ผิดปกติ และส่งปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทาง โดยมุ่งเน้นทั้งการบำบัดและการป้องกันที่มีคุณภาพ รวมทั้ง ให้คำปรึกษาแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพในช่องปากเป็นประจำ ทุกๆ 6 เดือน
 6. ทันตกรรมรากเทียม
  การให้การรักษาทางทันตกรรมด้วยการฝังรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่หายไป โดยทำงานเป็นทีม ประกอบด้วยทันตแพทย์เฉพาะทาง  3 สาขาคือ ศัลยกรรมช่องปาก    ทันตกรรมประดิษฐ์  ทันตกรรมปริทันต์  เพื่อให้ผลงานที่ดีที่สุดกับคนไข้
 7. ทันตกรรมประดิษฐ์
  การให้การรักษาทางทันตกรรม โดย การทำ ครอบฟัน การทำ สะพานฟัน การทำ ฟันปลอมแบบถอดได้ ชนิดต่างๆ
 8. ทันตกรรมปริทันต์( โรคเหงือก)
  การให้การบริการรักษาโรคเหงือก โดยการ ขูดหินปูน และ เกลารากฟัน การผ่าตัดเหงือก หรือกระดูกที่อยู่รอบๆตัวฟัน การปลูกกระดูก  การตกแต่ง เหงือก การแก้เหงือกล่น เป็นต้น
 9. ทันตกรรมหัตถการ ( บูรณะและตกแต่ง)
  เป็นการรักษาทางทันตกรรมโดยทำ ให้ฟันกลับสู่สภาพเดิม ดูสวยเป็นธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ เช่น การฟอกสีฟัน การเคลือบหน้าฟันเทียม  การบูรณะฟันหรือการอุดฟันโดยวัสดุสีเหมือนฟัน
 10. เวชศาสตร์ช่องปาก
  เป็นการตรวจวินิจฉัยรอยโรคในช่องปาก รวมถึงการรักษาอาการเจ็บปวด บริเวณศีรษะและใบหน้า บางรอยโรคต้องการยืนยันวินิจฉัย โดยการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
 11. ทันตกรรมบดเคี้ยว
  เป็นการรักษาความผิดปกติของระบบบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกรและความเจ็บปวดของใบหน้า
 12. การบริการทางทันตกรรมฉุกเฉิน
  การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทาง ทันตกรรม  ในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  ฟันหน้าโดนกระแทก  กระดูกขากรรไกรหัก  ฟันหัก ฟันบิ่น  ปวดฟันอย่างรุนแรง  เหงือกบวม  ตลอดจนการรักษาทางทันตกรรมที่ไม่สามารถรอ พบทันตแพทย์ในเวลาปกติได้
 13. การช่วยระงับความรู้สึกเจ็บปวดหรือกลัว ในขณะทำฟัน
  เป็นการบริการทางทันตกรรม เพื่อช่วยลดความเจ็บปวด ความกลัวในการทำฟัน   ช่วยทำให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลาย  ลดความกังวล  โดย มีวิสัญญีแพทย์ (แพทย์ดมยา)เป็นที่ปรึกษาและรักษาดูแลคนไข้ร่วมกับทันตแพทย์

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันเสาร์ 08.00 – 20.00
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 – 19.00

นัดหมายแพทย์และสอบถาม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +662 686-2700
E-Mail : info@bnh.co.th

SPECIALIST

 • ทญ. จริยาภรณ์ นามะโน

  ศูนย์ทันตกรรม

  ความชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมคลองรากฟัน

  ข้อมูลแพทย์

 • ทพ. ธนิต เกียรติปานอภิกุล

  ศูนย์ทันตกรรม

  ความชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมประดิษฐ์ – รากเทียม

  ข้อมูลแพทย์

 • ทพญ. นุศรา ศิริตันติกร

  ศูนย์ทันตกรรม

  ความชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมทั่วไป

  ข้อมูลแพทย์

 • ทพญ. บุญจิรา อนุกูล

  ศูนย์ทันตกรรม

  ความชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

  ข้อมูลแพทย์

 • ทญ. มยุรี งามอุโฆษ

  ศูนย์ทันตกรรม

  ความชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมทั่วไป

  ข้อมูลแพทย์

 • ทญ. มรกต กฤตย์กุลเจริญ

  ศูนย์ทันตกรรม

  ความชำนาญพิเศษ: ครอบฟัน

  ข้อมูลแพทย์

 • ทพญ. ยิ้ม มติธนวิรุฬห์

  ศูนย์ทันตกรรม

  ความชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมทั่วไป

  ข้อมูลแพทย์

 • ทพญ. ลัดดา วินารักษ์วงศ์

  ศูนย์ทันตกรรม

  ความชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมจัดฟัน

  ข้อมูลแพทย์

 • ทพ. ศักดิ์ชัย สุขุมพันธนาสาร

  ศูนย์ทันตกรรม

  ความชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมทั่วไป

  ข้อมูลแพทย์

 • ทพญ. สุภาพร สุทธิ์ประเสริฐพร

  ศูนย์ทันตกรรม

  ความชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมประดิษฐ์ – รากเทียม

  ข้อมูลแพทย์

 • ทพญ. อังคณา เตชเจริญปิติ

  ศูนย์ทันตกรรม

  ความชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมคลองรากฟัน

  ข้อมูลแพทย์

 • ทพญ. เกศรินทร์ โรจนสมสิทธิ์

  ศูนย์ทันตกรรม

  ความชำนาญพิเศษ: ทันตกรรมปริทันต์ (โรคเหงือก)

  ข้อมูลแพทย์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก