แผนกศัลยกรรมทั่วไป

….เพราะความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยคือพันธกิจหลักของโรงพยาบาล BNH ที่นี่ เราให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งมีโปรแกรม ดูแลผู้ป่วยที่หลากหลาย และสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นเอกลักษณ์ เราให้การดูแลรักษาที่ครอบคลุมโรคและความผิดปกติจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้อง รักษาด้วย การผ่าตัด เราให้การประเมินและรักษาอาการผิดปกติที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดทั่วไปได้ อย่างครอบคลุม ศัลยแพทย์ของเราบริการให้คำปรึกษาและผ่าตัดความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกี่ยว ข้องกับเต้านม ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ ตับ ตับอ่อน และทวารหนัก แผนกศัลยกรรมทั่วไปยังให้การรักษาผู้ป่วยที่มีบาดแผลเรื้อรังอีกด้วย

.

ศัลยกรรมทั่วไป

 • การผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องสำหรับผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ไส้เลื่อน ไส้ติ่ง
 • การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการส่องกล้อง
  – การผ่าตัดใส่ยางรัดกระเพาะอาหารแบบปรับได้ (Adjustable Gastric Band)
  – การผ่าตัดเพื่อตัดต่อกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็ก (Roux-En-Y Gastric Bypass)
  – การผ่าตัดกระเพาะอาหาร (Sleeve Gastrictomy)
 • การตัดตับ การผ่าตัดท่อน้ำดี มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งตับอ่อน
 • การผ่าตัดแบบรุกล้ำร่างกายน้อยเพื่อรักษาอาการกรดไหลย้อน
 • การผ่าตัดลำไส้และทวารหนักและมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการส่องกล้อง
 • การผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้องขั้นสูงอื่นๆ

  .

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย    

 • นพ. อภิชัย ไชยโรจน์  : ศัลยแพทย์ทั่วไป ผ่าตัดส่องกล้อง ผ่าตัดลดความอ้วน
 • นพ. ยงสรร วงศวิวัฒน์เสรี : ศัลยแพทย์ทั่วไป ผ่าตัดส่องกล้อง และลำไส้และทวารหนัก
 • นพ. นัฐเวทย์ ตุมราศวิน : ศัลยแพทย์ทั่วไป
 • นพ. ธำรง ประสพโภคากร : ศัลยแพทย์ทั่วไป

คลินิกมะเร็งเต้านม เราให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและดูแลด้านจิตสังคมแก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับเต้านมทุกชนิด เราให้การผ่าตัดแบบสงวนเนื้อเต้านมสำหรับรักษามะเร็งเต้านม แล้วตามด้วยการให้เคมีบำบัดและการฉายแสง

.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย

 • นพ. กฤษณ์ จาฏามระ                       : ศัลยแพทย์ทั่วไปและศัลยแพทย์เต้านม
 • นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ               : ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์เต้านม ศัลยแพทย์หลอดเลือด
 • พญ.กษยา ตันติผลาชีวะ                   : ศัลยแพทย์เต้านม
 • นพ.อธิศพันธ์ จุลกทัพพะ                  : ศัลยแพทย์เต้านม
 • นพ. ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์         : แพทย์โรคมะเร็ง
 • นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์                   : แพทย์โรคมะเร็ง
 • พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย อธิกคุณากร  : แพทย์โรคมะเร็ง
 • พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์               : แพทย์โรคมะเร็ง
 • นพ. พิเชฐ สัมปทานุกูล                      : พยาธิแพทย์

ศัลยกรรมหลอดเลือด

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย
 • นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ  : ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์เต้านม ศัลยแพทย์หลอดเลือด
 • นพ. อธิศพันธุ์  จุลกทัพพะ    : ศัลยแพทย์ทั่วไปและศัลยแพทย์หลอดเลือด

.

กุมารศัลยศาสตร์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย
 • นพ. ดุสิต วีระไวทยะ          : ศัลยแพทย์เด็ก
 • พญ.นิรมล ตันเต็มทรัพย์    : ศัลยแพทย์เด็ก

.

แพทย์นิติเวช 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย
 • นพ. พัฒนา กิจไกรลาศ     : แพทย์นิติเวช
 • นพ.ภานุวัตน์ ชูติวงศ์         : แพทย์นิติเวช

.

มือและข้อมือ

ศัลยแพทย์ของเราให้การประเมินที่ครอบคลุมและการจัดการอาการผิดปกติของมือและข้อมือที่หลากหลายอันประกอบด้วย กลุ่มอาการคาร์ปัล ทันเนล (กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที่ช่องกระดูกข้อมือ)
 • อาการปวดข้อมือเรื้อรัง
 • การบาดเจ็บที่เส้นเอ็น
 • การแตกหักและเคลื่อนที่ของกระดูกมือและข้อมือ
 • จุลศัลยกรรม – การต่ออวัยวะและการซ่อมแซมแก้ไขหลอดเลือด
 • อาการข้อมือเสื่อม
 • โรคเดอ กอร์แวง
 • อาการบาดเจ็บทางออร์โธพิดิสก์ซึ่งประกอบด้วยการแตกหัก และการเคลื่อนที่ของกระดูก รวมถึงการบาดเจ็บเนื้อเยื่ออ่อนอย่างรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บทางออร์โธพิดิกส์ทั่วไปซึ่งประกอบด้วยการแตกหักของกระดูกฟีเมอรัล และทิเบีย การหักของกระดูกเบ้าสะโพกและเชิงกราน การบาดเจ็บของมือและรยางค์บน ร่วมกับส่วนอื่นๆ รวมถึงการทำกายภาพบำบัดหลังการบาดเจ็บ

.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย

 • นพ. ประวิทย์ กิติดำรงสุข  : ศัลยแพทย์กระดูก (มือ)
 • นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์  : ศัลยแพทย์กระดูก (เวชศาสตร์การกีฬา, การส่องกล้องข้อเข่า)

หากท่านมีอาการผิดปกติที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด และต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด โปรดโทรศัพท์ติดต่อเราเพื่อทำการนัดหมาย

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์07.00 – 20.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 1166, 1167
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

รศ. นพ. กฤษณ์ จาฎามระ

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคเต้านมและศัลยกรรมระบบทางเดินอาหารส่วนบน, ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป, มะเร็ง, เคมีบำบัดมะเร็งเต้านม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร16:00 – 20:00 (Appointment Only)
พฤหัสบดี16:00 – 20:00 (Appointment Only)

ผศ. พญ. กษยา ตันติผลาชีวะ

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร17:00 – 19:00

นพ. ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดส่องกล้องไทรอยด์ ไร้แผลเป็น ,ผ่าตัดศีรษะ คอ เต้านม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

- Endoscopic thyroid and parathyroid surgery clinic
- Transoral endoscopic thyroid and parathyroid surgery

อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา

นพ. ธำรง ประสพโภคากร

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อาทิตย์12:00 – 18:00

นพ. นัฐเวทย์ ตุมราศวิน

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์08:00 – 12:00
อังคาร12:00 – 19:00
พุธ08:00 – 18:00
พฤหัสบดี08:00 – 17:00
ศุกร์08:00 – 18:30
เสาร์14:00 – 16:30 (Appointment Only)

นพ. สงวนชัย โชคดีสัมฤทธิ์

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์16:00 – 20:00
พุธ16:00 – 20:00
พฤหัสบดี16:00 – 20:00

นพ. สรรชัย วิโรจน์แสงทอง

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร08:00 – 20:00
พฤหัสบดี09:00 – 17:00
ศุกร์08:00 – 20:00
อาทิตย์09:00 – 13:00

นพ. ฮาปริต ซิงห์ โกเวล

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
ศุกร์10:00 – 16:00

รศ. นพ. เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร17:00 – 18:00 (Appointment only)

นพ. เรืองชัย วัชรพงษ์

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์10:00 – 12:00
จันทร์14:00 – 16:00
อังคาร10:00 – 12:00
อังคาร13:00 – 16:00
พุธ10:00 – 12:00
พุธ13:00 – 16:00

นพ. ไกรศรี จันทรา

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ระบบประสาท
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์09:00 – 10:00 (Appointment only)

รศ. นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : กระดูกและข้อ ( มือ ข้อมือ ข้อศอก )
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พฤหัสบดี17:00 – 19:00 (Appointment Only)

นพ.อภิชัย ไชยโรจน์

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ และการผ่าตัดส่องกล้อง
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:00 – 18:00
อังคาร09:00 – 18:00
พุธ09:00 – 18:00
พฤหัสบดี09:00 – 18:00
ศุกร์09:00 – 18:00
เสาร์09:00 – 12:00

ผศ. นพ. ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : รังสีรักษา, เคมีบำบัดมะเร็งเต้านม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์07:00 – 09:00 (Appointment only)

นพ. ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

แผนก : แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป เวชพันธุศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

• Medical Genetics
• Cancer genetics

อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
ศุกร์17:00 – 20:00

นพ. ปวินท์ วีระวิทย์

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : กระดูกสันหลัง
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์13:00 – 20:00
อังคาร13:00 – 17:00
พุธ08:00 – 17:00
พฤหัสบดี13:00 – 20:00
ศุกร์08:00 – 20:00
อาทิตย์12:00 – 17:00

พญ. นิรมล ตันเต็มทรัพย์

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อาทิตย์17:00 – 20:00 (Appointment only)

พญ. บุญธิดา ชัยดรุณ

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา

พญ. อรรจนา เตชะกำพุช

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา

ศ. นพ. พิเชฐ สัมปทานุกุล

แผนก : ศูนย์หัวใจ, แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : พยาธิวิทยากายวิภาค, โรคเต้านมและพยาธิวิทยา, เซลล์วิทยา, การเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มเล็กเพื่อเซลล์วินิจฉัย
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์13:00 – 14:00 (Appointment Only)
อาทิตย์13:00 – 14:00 (Appointment Only)

นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, เคมีบำบัดมะเร็งเต้านม, หลอดเลือด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์14:30 – 16:30 (Appointment Only)
เสาร์13:00 – 16:30 (Appointment Only)

นพ. สิกฤษฏิ์ เด่นอริยะกูล

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมเต้านม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, จีน
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์13:00 – 16:00

นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งเต้านม, ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, เคมีบำบัดมะเร็งเต้านม, ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

- Research Fellow in Vascular Surgery, SUH NHS Trust, Southampton, UK

อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อาทิตย์13:00 – 15:00 (Appointment Only)

พญ. เบ็ญจาพร นิมิตรวานิช

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : General surgery
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:00 – 16:00
พฤหัสบดี09:00 – 16:00