แผนกศัลยกรรมและทางเดินปัสสาวะ

….เพราะความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยคือพันธกิจหลักของโรงพยาบาล BNH ที่นี่ เราให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งมีโปรแกรม ดูแลผู้ป่วยที่หลากหลาย และสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นเอกลักษณ์ เราให้การดูแลรักษาที่ครอบคลุมโรคและความผิดปกติจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้อง รักษาด้วย การผ่าตัด เราให้การประเมินและรักษาอาการผิดปกติที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดทั่วไปได้ อย่างครอบคลุม ศัลยแพทย์ของเราบริการให้คำปรึกษาและผ่าตัดความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกี่ยว ข้องกับเต้านม ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ ตับ ตับอ่อน และทวารหนัก แผนกศัลยกรรมทั่วไปยังให้การรักษาผู้ป่วยที่มีบาดแผลเรื้อรังอีกด้วย

.

ศัลยกรรมทั่วไป

 • การผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องสำหรับผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ไส้เลื่อน ไส้ติ่ง
 • การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการส่องกล้อง
  – การผ่าตัดใส่ยางรัดกระเพาะอาหารแบบปรับได้ (Adjustable Gastric Band)
  – การผ่าตัดเพื่อตัดต่อกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็ก (Roux-En-Y Gastric Bypass)
  – การผ่าตัดกระเพาะอาหาร (Sleeve Gastrictomy)
 • การตัดตับ การผ่าตัดท่อน้ำดี มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งตับอ่อน
 • การผ่าตัดแบบรุกล้ำร่างกายน้อยเพื่อรักษาอาการกรดไหลย้อน
 • การผ่าตัดลำไส้และทวารหนักและมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการส่องกล้อง
 • การผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้องขั้นสูงอื่นๆ

  .

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย    

 • นพ. อภิชัย ไชยโรจน์  : ศัลยแพทย์ทั่วไป ผ่าตัดส่องกล้อง ผ่าตัดลดความอ้วน
 • นพ. ยงสรร วงศวิวัฒน์เสรี : ศัลยแพทย์ทั่วไป ผ่าตัดส่องกล้อง และลำไส้และทวารหนัก
 • นพ. นัฐเวทย์ ตุมราศวิน : ศัลยแพทย์ทั่วไป
 • นพ. ธำรง ประสพโภคากร : ศัลยแพทย์ทั่วไป

คลินิกมะเร็งเต้านม เราให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและดูแลด้านจิตสังคมแก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับเต้านมทุกชนิด เราให้การผ่าตัดแบบสงวนเนื้อเต้านมสำหรับรักษามะเร็งเต้านม แล้วตามด้วยการให้เคมีบำบัดและการฉายแสง

.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย

 • นพ. กฤษณ์ จาฏามระ                       : ศัลยแพทย์ทั่วไปและศัลยแพทย์เต้านม
 • นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ               : ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์เต้านม ศัลยแพทย์หลอดเลือด
 • พญ.กษยา ตันติผลาชีวะ                   : ศัลยแพทย์เต้านม
 • นพ.อธิศพันธ์ จุลกทัพพะ                  : ศัลยแพทย์เต้านม
 • นพ. ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์         : แพทย์โรคมะเร็ง
 • นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์                   : แพทย์โรคมะเร็ง
 • พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย อธิกคุณากร  : แพทย์โรคมะเร็ง
 • พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์               : แพทย์โรคมะเร็ง
 • นพ. พิเชฐ สัมปทานุกูล                      : พยาธิแพทย์

ศัลยกรรมหลอดเลือด

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย
 • นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ  : ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์เต้านม ศัลยแพทย์หลอดเลือด
 • นพ. อธิศพันธุ์  จุลกทัพพะ    : ศัลยแพทย์ทั่วไปและศัลยแพทย์หลอดเลือด

.

กุมารศัลยศาสตร์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย
 • นพ. ดุสิต วีระไวทยะ          : ศัลยแพทย์เด็ก
 • พญ.นิรมล ตันเต็มทรัพย์    : ศัลยแพทย์เด็ก

.

แพทย์นิติเวช 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย
 • นพ. พัฒนา กิจไกรลาศ     : แพทย์นิติเวช
 • นพ.ภานุวัตน์ ชูติวงศ์         : แพทย์นิติเวช

.

มือและข้อมือ

ศัลยแพทย์ของเราให้การประเมินที่ครอบคลุมและการจัดการอาการผิดปกติของมือและข้อมือที่หลากหลายอันประกอบด้วย กลุ่มอาการคาร์ปัล ทันเนล (กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที่ช่องกระดูกข้อมือ)
 • อาการปวดข้อมือเรื้อรัง
 • การบาดเจ็บที่เส้นเอ็น
 • การแตกหักและเคลื่อนที่ของกระดูกมือและข้อมือ
 • จุลศัลยกรรม – การต่ออวัยวะและการซ่อมแซมแก้ไขหลอดเลือด
 • อาการข้อมือเสื่อม
 • โรคเดอ กอร์แวง
 • อาการบาดเจ็บทางออร์โธพิดิสก์ซึ่งประกอบด้วยการแตกหัก และการเคลื่อนที่ของกระดูก รวมถึงการบาดเจ็บเนื้อเยื่ออ่อนอย่างรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บทางออร์โธพิดิกส์ทั่วไปซึ่งประกอบด้วยการแตกหักของกระดูกฟีเมอรัล และทิเบีย การหักของกระดูกเบ้าสะโพกและเชิงกราน การบาดเจ็บของมือและรยางค์บน ร่วมกับส่วนอื่นๆ รวมถึงการทำกายภาพบำบัดหลังการบาดเจ็บ

.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย

 • นพ. ประวิทย์ กิติดำรงสุข  : ศัลยแพทย์กระดูก (มือ)
 • นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์  : ศัลยแพทย์กระดูก (เวชศาสตร์การกีฬา, การส่องกล้องข้อเข่า)

หากท่านมีอาการผิดปกติที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด และต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด โปรดโทรศัพท์ติดต่อเราเพื่อทำการนัดหมาย

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 07.00 – 20.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 1166, 1167
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

รศ. นพ. กฤษณ์ จาฏามระ

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคเต้านมและศัลยกรรมระบบทางเดินอาหารส่วนบน, ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป, มะเร็ง, เคมีบำบัดมะเร็งเต้านม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Bachelor of Medicine/ Bachelor of Surgery (MBBS), Faculty of Medicine, University of London at Westminster Hospital, UK

วุฒิบัตร:

– Diploma of Licentiate of the Royal College of Physicians, Membership of the Royal Colleges of Surgeons, Royal College of Physicians and Royal College of Surgeons of London (England)
– Fellowship of the Royal Colleges of Surgeons, Royal College Surgeons of England
– Doctor of Medicine (Thesis) University of London (England)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– General Surgery
– Oncology
– Breast and Upper Gastrointestinal Surgery

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 16:00 – 20:00 (Appointment Only)
พฤหัสบดี 16:00 – 20:00 (Appointment Only)


ผศ. พญ. กษยา ตันติผลาชีวะ

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Siriraj Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Thai Board of General Surgery, Chiang Mai University
– Thai Board of Colorectal Surgery, Chulalongkorn University
– Postdoctoral fellowship in Neurogastroenterology and motility

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 19:00


นพ. ณฐวรรธ นฤพนธ์จิรกุล

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Research Fellow In Trauma, Emergency Surgery, And Surgical Critical Care At Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts, USA 2020
– Research Fellow In Vascular And Endovascular Surgery At Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts, USA 2019
– General Surgery Residency At Chulalongkorn University 2015

วุฒิบัตร:

– Thai Board Of General Surgery 2015

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– ศัลยศาสตร์ทั่วไป
– ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 16:00 – 18:00


นพ. ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดส่องกล้องไทรอยด์ ไร้แผลเป็น ,ผ่าตัดศีรษะ คอ เต้านม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

– Endoscopic thyroid and parathyroid surgery clinic
– Transoral endoscopic thyroid and parathyroid surgery


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
– ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลตำรวจ
– ศัลยศาสตร์ ศีรษะ คอ เต้านม โรงพยาบาลศิริราช
– ศัลยศาสตร์ต่อมไร้ท่อ Yale University School of Medicine

วุฒิบัตร:

– General Surgery โรงพยาบาลตำรวจ
– Head Neck Breast โรงพยาบาลศิริราช
– Endocrine surgery, Yale University School of Medicine

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– ผ่าตัด ไทรอยด์ส่องกล้อง ไร้แผลเป็น
– ผ่าตัด ศีรษะ คอ เต้านม

วันออกตรวจ เวลา


นพ. นัฐเวทย์ ตุมราศวิน

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Siriraj Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Board of General Surgery, Siriraj Hospital, Mahidol Univrsity

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 12:00
อังคาร 12:00 – 19:00
พุธ 08:00 – 18:00
พฤหัสบดี 08:00 – 17:00
ศุกร์ 08:00 – 18:30
เสาร์ 14:00 – 16:30 (Appointment Only)


นพ. สงวนชัย โชคดีสัมฤทธิ์

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ :
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., (2nd Class honor), Chulalongkorn University (1997)

วุฒิบัตร:

– Certificate of Thai Board of Urology, Thai Medical Council (2004)
– Certificate of Urological Fellowship attachment, Singapore General Hospital, Singapore (2006)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Endourology,Laparoscopy,Robotic, Assisted laporoscopic surgery

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 16:00 – 20:00
พุธ 16:00 – 20:00
พฤหัสบดี 16:00 – 20:00


นพ. สรรชัย วิโรจน์แสงทอง

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Urologic Surgery, Chulalongkorn University

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Endourology
– Retrograde intrarenal surgery
– Erectile dysfunction treatment
– Penile surgery

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 08:00 – 20:00
พฤหัสบดี 09:00 – 17:00
ศุกร์ 08:00 – 20:00
อาทิตย์ 09:00 – 13:00


นพ. สิกฤษฏิ์ เด่นอริยะกูล

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : – ศัลยกรรมโรคเต้านม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป

วุฒิบัตร:

– อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– ศัลยกรรมโรคเต้านม

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 13:00 – 16:00


นพ. เรืองชัย วัชรพงศ์

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalonglorn University

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 10:00 – 12:00
จันทร์ 14:00 – 16:00
อังคาร 10:00 – 12:00
อังคาร 13:00 – 16:00
พุธ 10:00 – 12:00
พุธ 13:00 – 16:00


นพ. ไกรศรี จันทรา

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ระบบประสาท
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of General Surgery
– Diplomate Thai Board of Neurological Surgery
– Fellowship in Skull Base Surgery, Neuroscience Institute, Hannover, Germany

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 09:00 – 10:00 (Appointment only)


รศ. นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : กระดูกและข้อ ( มือ ข้อมือ ข้อศอก )
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2532

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ แพทยสภา
– (August 1995-March 1996) Certificate of Hand Surgery Training from Post Graduate Medical Institute, Singapore General Hospital
– (August 2002-July 2003) Visiting Fellow, Department of Orthopedic Surgery, University of Illinois of Chicago
– (August 2003-July 2004) Fellowship in Hand and Microsurgery, Christine M. Kleinert Institute, Louisville, Kentucky

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– กระดูกและข้อ ( มือ ข้อมือ ข้อศอก )

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 19:00 (Appointment Only)


นพ.อภิชัย ไชยโรจน์

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ และการผ่าตัดส่องกล้อง
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทย์ประจำบ้าน สาขา ศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2538
– แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์, 2538

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

การผ่าตัดผ่านกล้อง, การผ่าตัดลดความอ้วน

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 18:00
อังคาร 09:00 – 18:00
พุธ 09:00 – 18:00
พฤหัสบดี 09:00 – 18:00
ศุกร์ 09:00 – 18:00
เสาร์ 09:00 – 12:00


ผศ. นพ. ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : รังสีรักษา, เคมีบำบัดมะเร็งเต้านม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand, 1976

วุฒิบัตร:

– Board Certifications: Diploma of the Thai Board of Radiology, 1982

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 07:00 – 09:00 (Appointment only)


พญ. นิรมล ตันเต็มทรัพย์

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ :
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Siriraj Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Board of Pediatric Surgery, Siriraj Hospital, Mahidol University
– Intestinal Rehabilitation ; Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati,
– Pediatric Solid Organ Transplantation, Children’s Memorial Hospital, Chicago,

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 17:00 – 20:00 (Appointment only)


ศ. นพ. พิเชฐ สัมปทานุกุล

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : พยาธิวิทยากายวิภาค , เซลล์วิทยา, การเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มเล็กเพื่อเซลล์วินิจฉัย
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

วุฒิบัตร:

– Board in Anatomic Pathology

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 13:00 – 14:00 (Appointment Only)
อาทิตย์ 13:00 – 14:00 (Appointment Only)


นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, เคมีบำบัดมะเร็งเต้านม, หลอดเลือด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Medical School: M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand, 1993
-Master of Surgical Science, Imperial College, London 2000

วุฒิบัตร:

– Board Certifications: Diploma of the Thai Board of Surgery, 1997
– Diploma of Surgical Science, Imperial College, London 2000
– Diploma of Colorectal Surgery, St. Mark’s Hospital 2001
– Visiting doctor, department of Breast Surgery Unit, MD Anderson Cancer Centre, 2003
– Fellowship in Vascular Surgery,
University Hospital of Wales, USA,
– General Surgery, International College of Surgeon,
Washington D.C., USA,

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Breast & Vascular Surgery

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 14:30 – 16:30 (Appointment Only)
เสาร์ 13:00 – 16:30 (Appointment Only)