ศูนย์กระดูกสันหลัง

“กระดูกสันหลัง ปราการด่านสำคัญของร่างกาย”

กระดูกสันหลังเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดในร่างกายทำหน้าที่ปกป้องไขสันหลังซึ่งทำวานร่วมกับสมองในการควบคุมการทำงานและรับความรู้สึกของแขนและขาทั้งหมด ดังนั้นเมื่อไขสันหลังถูกรบกวนจากสาเหตุใดๆก็ตาม จะทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมากจนอาจนำมาซึ่งความพิการได้ ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังแตก หรือภาวะช่องไขสันหลังแคบบริเวณกระดูกสันหลังระดับบั้นเอว เป็นปัญหาของโรคกระดูกสันหลังที่พบได้บ่อย ทำให้เกิดการกดทับหรือระคายเคืองของเส้นประสาท เป็นสำเหตุของอาการปวดหลัง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการร้าวไปที่บริเวณสะโพกด้านหลังหรือขา ทำให้เกิดอาการชาและอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาได้

ศูนย์กระดูกสันหลัง BNH

การดูแลผู้ป่วยที่ประสบปัญหาดังกล่าว จึงควรได้รับการวินิจฉัยและการรักษาจากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกระดูกสันหลัง โดยอาจใช้วิธีการให้ยาและการทำกายภาพบำบัด ตลอดจนการพิจารณาการผ่าตัดด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยวิธีการที่เหมาะสมทุกกระบวนการรักษา ศูนย์รวมการรักษาโรคกระดูกสันหลังที่ครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ที่ทันสมัยเพียบพร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูก สันหลังโดยเฉพาะ ซึ่งล้วนเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการแพทย์เป็นอย่างดี พร้อมให้คำปรึกษาและรักษาอย่างถูกวิธี ควบคู่กับการนำสุดยอดเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ไม่เคยมีมาก่อนมาใช้ในการรักษา เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการรักษาโรคกระดูกสันหลัง Minimally Access Spine Surgery (MASS):

เทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยวิธีเปิดแผลขนาดเล็กผ่าน 1.6 – 2.0 ซ.ม. ผ่านท่อเข้าไปในกระดูกสันหลัง เป็นการผ่าตัดด้วยเครื่องมือชนิดพิเศษร่วมกับการใช้วิธีส่องกล้อง ช่วยให้การผ่าตักมีความแม่นยำสูงและแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก มาก ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียเลือด ที่สำคัญเป็นการช่วยลดเวลาในการพักฟื้น ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้เร็วยิ่งขึ้น

Total Artificial Disc Replacement (TADR):

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อกระดูกสันหลังเทียมบริเวณบั้นเอวหรือ ต้นคอ ด้วยวัสดุที่ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะใกล้เคียงข้อกระดูกสันหลังของมนุษย์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนทั้งผิวของข้อกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูก ช่วยให้ข้อกระดูกสันหลังสามารถเคลื่อนไหวได้ทุกระนาบ ในลักษณะที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด

Perdulaneous Vertebroplasty / Kyphoplasty:

เป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหากระดูกสันหลัง ยุบตัว จากสาเหตุกระดูกพรุนหรือจากเนื้องอกบริเวณกระดูกสันหลัง ด้วยการฉีดสาร Bone Cement ผ่านทางผิวหนังโดยไม่ต้องผ่าตัด หรือดมยาสลบ เพราะเป็นการทำภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่

Pain Clinic:

การบำบัดอาการเจ็บปวด อันเนื่องมาจากปัญหาทางกระดูกสันหลังจากการกดทับของเส้นประสาท โดยไม่ต้องรับการผ่าตัดด้วยวิธีการต่างๆ

 • การบำบัดโดยการใช้ยา
 • กายภาพบำบัดเฉพาะจุด
 • การฉีดยาเฉพาะจุดเส้นประสาท (Selective Nerve Blocks)
 • การฝังเข็ม (Accupuncture)

โรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง

 • โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
 • โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
 • โรคกระดูกสันหลังเสื่อม มีกระดูกงอกกดทับเส้นประสาท
 • โรคภาวะช่องกระดูกสันหลังตีบ
 • โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน
 • โรคกระดูกสันหลังผิดรูป เช่น กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังค่อม
 • โรคเนื้องอกกระดูกสันหลัง
 • โรคกระดูกสันหลังติดเชื้อ
 • การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังจากอุบัติเหตุ

เมื่อไหร่ที่ท่านควรมาพบแพทย์

 • ปวดตึงต้นคอ สะบัก อย่างเฉียบพลัน หรือ เรื้อรัง
 • ปวดต้นคอร่วมกับมีอาการร้าวมาบริเวณศรีษะ แขน หรือ ขา
 • ปวดบริเวณหัว ไหล่ หรือ ข้อศอก โดยเฉพาะในขณะนอนหลับ
 • ชาหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณแขน ขา หรือ ลำตัว
 • เดินเซ โดยไม่สามารถควบคุมการเดินได้อย่างสมบูรณ์
 • กระดูกต้นคอคดหรือผิดรูป
 • ปวดตึงหลัง บั้นเอว หรือ ก้น เฉียบพลันหรือเรื้อรัง
 • ปวดหลังร้าวมาบริเวณต้นขา ขา หรือ เท้า
 • กระดูกหลังระดับบั้นเอวคด หรือ ผิด รูป

มาตรฐานการรักษา ที่ BNH Spine Centre

 • บริการอย่างครบวงจร โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลัง
 • ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง และศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์สมองและระบบประสาท
 • วิสัญญีแพทย์ และผู้เชื่ยวชาญการบำบัดความเจ็บปวด
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ด้วยเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ และให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

สถานที่เเละเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์08.00 – 20.00
วันเสาร์ – วันอาทิตย์08.00 – 17.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2761
โทร : +(662) 686-2762
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

รศ. นพ. วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล

แผนก : ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก และ โรคกระดูกสันหลัง
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์17:00 – 19:00
อังคาร17:00 – 19:00
พุธ17:00 – 19:00
พฤหัสบดี17:00 – 19:00
เสาร์09:00 – 12:00

นพ. ศุภชัย สามพันธ์

แผนก : ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขากระดูกสันหลัง
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร17:00 – 20:00

รศ. พญ. สุปราณี นิรุตติศาสน์

แผนก : ศูนย์กระดูกสันหลัง, แผนกห้องผ่าตัด
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีแพทย์ และ ผู้เชี่ยวชาญการบำบัดความปวด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์16:30 – 19:30
อังคาร16:30 – 19:30
พุธ16:30 – 19:30
พฤหัสบดี16:30 – 19:30
ศุกร์16:30 – 19:30
เสาร์13:00 – 15:00

นพ. อาทิตย์ หงส์วานิช

แผนก : ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก และ โรคกระดูกสันหลัง
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์10:00 – 20:00
อังคาร10:00 – 15:00
พุธ10:00 – 20:00
พฤหัสบดี10:00 – 15:00
ศุกร์10:00 – 20:00
เสาร์08:00 – 17:00

นพ. เอกปฏิภาณ เอี่ยมสกุลนนท์

แผนก : ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์08:00 – 13:00
อังคาร08:00 – 20:00
พุธ08:00 – 13:00
พฤหัสบดี08:00 – 20:00
ศุกร์08:00 – 13:00
อาทิตย์08:00 – 17:00