ศูนย์หัวไหล่และข้อ

…..ปัญหาของการปวดข้อในปัจจุบันพบว่าร้อยละ 80 ของผู้ที่มาพบแพทย์นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของข้อตามอายุแล้ว ยังมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บที่มีผลต่อ ข้อ กระดูก เอ็น หรือกล้ามเนื้อ หรือพบการเสื่อมสภาพของข้อร่วมกับปัจจัยอื่นเช่น ยา สารเคมี หรือโรคประจำตัวที่พบร่วมกับสภาพการทำงานหนักของข้อ  การอักเสบจากการติดเชื้อของโรคบางชนิดเช่น โรครูมาติซั่ม การอักเสบเนื่องจากการเกิดผลึกเก๊าท์ หรือหินปูน เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องตามสาเหตุอาจมีผลให้ภาวะของโรคมีความรุนแรงมากขึ้น เกิดการเสื่อมของข้อในระยะยาว และนำไปสู่ความพิการได้

…..ศูนย์หัวไหล่และข้อ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ศูนย์เฉพาะทางด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับหัวไหล่และข้อแห่งแรกในประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับหัวไหล่และข้อโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องที่ทันสมัยร่วมกับเทคนิคการรักษาเฉพาะด้าน เช่น การรักษาภาวะไหล่ติด  การซ่อมแซมหมอนรองเข่า การผ่าตัดเปลี่ยนข้อโลหะเทียม เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความแม่นยำ และมีความปลอดภัยสูงสุด

.

สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติของข้อ

 • การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเล่นกีฬา ที่ทำให้เกิดการแตกหักของกระดูก การอักเสบหรือฉีกขาดของเอ็นและกล้ามเนื้อ
 • การอักเสบ หรือการติดเชื้อจากการต่อต้านจากภูมิคุ้มกันของร่างกายตนเอง หรือการเกิดผลึกเก๊าท์ หรือหินปูน
 • การเสื่อมสภาพของข้อตามอายุ หรือมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ยาหรือสารเคมี อุบัติเหตุ โรคประจำตัวที่พบร่วมกับ การทำงานหนัก เช่น โรคข้อเสื่อม ข้อไหล่ยึด
 • ความผิดปกติแต่กำเนิดหรือมีพัฒนาการที่ผิดปกติ
 • เนื้องอกของกระดูกและข้อต่าง ๆ โรคของกระดูกอ่อน เยื่อหุ้มข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ หรือเส้นประสาทที่อยู่รอบข้อ

.

 อาการที่บ่งชี้ว่าอาจมีความผิดปกติของข้อ

 • อาการปวด และอาจมีอาการอักเสบร่วมด้วยได้แก่ บวม แดง ร้อน
 • มีการเคลื่อนไหวของข้อไม่ปกติ ข้อไม่มั่นคง มีความรู้สึกว่าข้อหลวม หรือข้อหลุด
 • มีลักษณะของกระดูกที่ผิดปกติหรือพบก้อนที่กระดูก
 • มีการชาหรืออ่อนแรงในส่วนของร่างกายในส่วนปลายหรือบริเวณที่ใกล้เคียงกับข้อ หรือสูญเสียการทำงานของข้อ

 .

ข้อหัวไหล่

…..ข้อหัวไหล่มีความสำคัญมากในการกำหนดการเคลื่อนไหวของแขนทั้งสองข้าง ซึ่งหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดและการเคลื่อนไหวที่ไม่สมบูรณ์ การใช้แขนทั้งสองข้างไม่ได้อย่างเต็มที่ เกิดผลกระทบต่อการทำงาน กิจวัตรประจำวัน รวมทั้งการเล่นกีฬาต่าง ๆ ทำให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากสาเหตุของโรคและความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับข้อหัวไหล่เกิดได้ทั้งจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การใช้งานในชีวิตประจำวันซ้ำ ๆ กันอย่างไม่เหมาะสม หรือจากความเสื่อมของร่างกายตามอายุ

.

โรคหรือความผิดปกติของข้อหัวไหล่ที่พบบ่อย ได้แก่

 • ภาวะข้อหัวไหล่ยึด (Frozen shoulder)
 • การอักเสบหรือฉีกขาดของเอ็นและกล้ามเนื้อที่อยู่รอบหัวไหล่ (Rotator cuff tendinitis / tear)
 • ภาวะหัวไหล่หลุดเรื้อรัง (Recurrent dislocation)
 • ภาวะหินปูนเกาะข้อหัวไหล่ (Calcific tendinitis)
 • ภาวะการเสียดสีของเอ็นหัวไหล่กับปุ่มกระดูกสะบัก (Shoulder impingement syndrome)

.

ภาวะข้อหัวไหล่ยึด (Frozen shoulder)

…..เป็นภาวะที่มีการยึดติดของเยื่อหุ้มข้อหัวไหล่ เริ่มต้นจากการอักเสบที่เรื้อรังร่วมกับการที่ผู้ป่วยไม่ได้เคลื่อนไหวข้อหัวไหล่มากเพียงพอ ทำให้กลายเป็นเนื้อเยื่อพังผืดที่มีความยืดหยุ่นน้อยลงและหดตัวเกิดภาวะข้อหัวไหล่ยึดตามมา มักพบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ธัยรอยด์ และผู้ป่วยที่มีกระดูกคอเสื่อม ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหัวไหล่และสามารถเคลื่อนไหวข้อหัวไหล่ได้น้อยลง เช่นกางแขนได้ไม่สุด ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหรือไขว้แขนไปด้านหลังไม่ได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจวัตรในชีวิตประจำวัน เช่นหวีผมไม่ได้  ติดตะขอชั้นในไม่ได้ หรือหยิบของบนที่สูงไม่ได้

.

การรักษาภาวะข้อหัวไหล่ยึดโดยการฉีดสารน้ำเข้าในข้อไหล่ร่วมกับการดัดหัวไหล่

…..เป็นการผสานเทคนิคการรักษาระหว่างการฉีดน้ำเข้าในข้อหัวไหล่เพื่อขยายปริมาตรของเยื่อหุ้มข้อไหล่ที่ยึดติดอยู่ ร่วมกับการดัดหัวไหล่ภายใต้การให้ยาสลบและยาระงับความเจ็บปวดเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้ง

.

การผ่าตัดรักษาโรคและการบาดเจ็บภายในข้อโดยการส่องกล้อง

…..การผ่าตัดโดยการส่องกล้องเป็นนวัตกรรมหนึ่งทางการแพทย์เพื่อนำมาช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรคของหัวไหล่และข้อในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัด โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการผ่าตัดทำให้ได้ผลการรักษาเทียบเท่ากับการผ่าตัดแบบมาตรฐานโดยมีข้อดีกว่า คือ แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กกว่า มีการทำลายของเนื้อเยื่อน้อยกว่า และมีความเจ็บปวดภายหลังการผ่าตัดที่น้อยกว่า และผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว

.

การผ่าตัดส่องกล้องในข้อเข่า

 • การซ่อมแซมหมอนรองเข่า เอ็นไขว้หน้า-หลังของเข่า
 • การกำจัดหินปูน เศษกระดูกหรือเศษกระดูกอ่อนภายในข้อ
 • การสลายเนื้อเยื่อพังผืดภายในข้อหรือรักษาภาวะที่มีเนื้อเยื่อรอบเข่าตึงเกินไป
 • การแก้ไขภาวะข้อไหล่หลุดเรื้อรัง
 • การผ่าตัดส่องกล้องในข้อไหล่
 • การแก้ไขภาวะพังผืดยึดติดภายในข้อไหล่
 • การซ่อมแซมหมอนรองข้อไหล่ หรือเอ็นหัวไหล่ที่ฉีกขาด
 • การกรอปุ่มกระดูกสะบักเพื่อลดการเสียดสีกับเอ็นหัวไหล่
 • การยึดตรึงกระดูกหักที่มีการแตกหักเข้าไปภายในข้อ

.

ภาวะข้อเสื่อม (Osteoarthritis)

…..เป็นการเสื่อมของกระดูกและกระดูกอ่อนภายในข้อทำให้สูญเสียความสามารถในการทำหน้าที่ปกติของข้อไป ผู้ป่วยจะมีอาการปวดข้อ มีการเคลื่อนไหวที่ติดขัด มีเสียงดังภายในข้อ หรือมีข้อโก่งงอผิดรูป

สาเหตุเกิดจาก การเสื่อมตามอายุ อุบัติเหตุ โรคข้ออักเสบเรื้อรัง ความผิดปกติของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยง หรือยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์  การรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรค ในระยะเริ่มต้น การรักษาด้วยการใช้ยา การปรับเปลี่ยน lifestyle และกายภาพบำบัด จะช่วยชะลอการเสื่อมและลดอาการต่าง ๆ ได้ แต่หากภาวะข้อเสื่อมดำเนินไปมากหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาดังกล่าวมาแล้ว อาจต้องรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อโลหะเทียม

.

 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อโลหะเทียม (Arthroplasty)

…..การรักษาภาวะข้อเสื่อมที่มีอาการมากจนไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อโลหะเทียมเพื่อเข้าไปทำงานแทนข้อที่เสื่อมเดิม ซึ่งข้อโลหะเทียมนี้ทำจากโลหะที่ไม่มีปฏิกริยาต่อร่างกาย มีความคงทนสามารถรับแรงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวและรับน้ำหนักของร่างกายได้เป็นระยะเวลานาน

…..ศูนย์หัวไหล่ และข้อ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช  (BNH Shoulder and Joint Centre) ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวไหล่และข้อครบวงจร โดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะสาขาด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ และให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันเสาร์07.00 – 20.00
วันอาทิตย์08.00 – 20.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

นพ. กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์17:00 – 20:00

นพ. จิรันดร์ อภินันทน์

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์18:00 – 20:00
อังคาร18:00 – 20:00

นพ. ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์14:00 – 17:00

รศ. นพ. ณพชาติ ลิมปพยอม

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก / หัวไหล่และข้อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร17:00 – 20:00
พุธ17:00 – 20:00
ศุกร์17:00 – 20:00

นพ. นราพงษ์ หังสพฤกษ์

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมหัวไหล่และข้อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พฤหัสบดี14:00 – 17:00
อาทิตย์10:00 – 16:00

นพ. ภพ เหลืองจามีกร

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก/หัวไหล่และศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร17:00 – 20:00
เสาร์08:00 – 12:00

นพ. ยติธร เพ็ญชาติ

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

- Foot And Ankle Surgery

อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พุธ17:00 – 20:00
พฤหัสบดี17:00 – 20:00

นพ. วรพจน์ หงสเลิศพิภพ

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:00 – 17:00
พุธ09:00 – 17:00
พฤหัสบดี09:00 – 17:00
ศุกร์09:00 – 17:00
เสาร์09:00 – 13:00

รศ. นพ. วัชระ วิไลรัตน์

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก / หัวไหล่และข้อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พุธ16:00 – 19:00

นพ. ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : Traumatic and Arthroplasty
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์17:00 – 20:00
พุธ17:00 – 20:00
เสาร์08:00 – 13:00

รศ. นพ. สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก / หัวไหล่และข้อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์17:00 – 20:00 (Appointment Only)
พฤหัสบดี17:00 – 20:00 (Appointment Only)

นพ. สุพัฒน์ ทองภูสวรรค์

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : โรคข้อและรูมาติสม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์08:00 – 17:00
อังคาร13:00 – 17:00

นพ. สุเมธ สุรัฐการดาวดี

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : Arthroscope , Orthopaedics , Spine
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร17:00 – 20:00
พฤหัสบดี17:00 – 20:00
เสาร์17:00 – 20:00
อาทิตย์08:00 – 12:00

นพ. อารักษ์ ลิ้มตระกูล

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร17:00 – 20:00
ศุกร์17:00 – 20:00
อาทิตย์16:00 – 20:00

ศ. นพ. อารี ตนาวลี

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก / หัวไหล่และข้อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์10:00 – 12:00 (Appointment only)

นพ. อุดม สุขแสนไกรศร

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก / หัวไหล่และข้อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์07:00 – 15:30
อังคาร07:00 – 15:30
พุธ07:00 – 15:30
พฤหัสบดี07:00 – 15:30
ศุกร์07:00 – 15:30

พญ. แพรวพรรณ โปริสวาณิชย์

แผนก : ศูนย์หัวไหล่และข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก/หัวไหล่และข้อ/เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์13:00 – 17:00
อาทิตย์13:00 – 17:00