แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด

…..พร้อมให้การบริการดูแลรักษา เพื่อฟื้นฟูอาการป่วยที่เกิดจากโรค หรือความผิดปกติของระบบประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก เพื่อให้รักษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้เป็นอย่างดี ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีประสบการณ์การทำงานสูง ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ทุกนาทีที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ กายภาพบำบัด โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ท่านจะได้รับการปรนนิบัติอย่างใกล้ชิดด้วยความใส่ใจ

.

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • วินิจฉัยและวางแนวทางฟื้นฟูสภาพโดยแพทย์เฉพาะทาง
 • การรักษาด้วยความร้อนเย็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
 • การรักษาโดยการนวด ดัด ดึง
 • การออกกำลัง และการบริหารกล้ามเนื้อ
 • จัดหากายอุปกรณ์เสริม – เทียมที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

.

การบริการคลีนิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ กายภาพบำบัด โรงพยาบาลบีเอ็นเอช พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยในทุกสาขา ดังนี้

 • โรคระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ การรักษาฟื้นฟู เพื่อช่วยลดการอักเสบ ปวดบวมในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อาทิ ปวดคอ หลัง หัวไหล่ หรือโรคข้อเสื่อม ข้อต่อติดหลังการได้รับการผ่าตัดจากการประสพอุบัติเหตุ หรือหลังการผ่าตัด
 • โรคระบบประสาท เป็นการรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังกล้ามเนื้อผู้ป่วยให้แข็งแรงขึ้น จนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดสมอง ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก โรคพาร์กินสัน
 • โรคทางทรวงอก ให้การช่วยการขับเสมหะออก จากปอด สอนให้ผู้ป่วยรู้จักวิธีการหายใจอย่างถูกต้องและดีขึ้น ดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจ ปอด และฟื้นฟู สมรรถภาพของหัวใจ
 • ภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ ผู้ป่วยจากโรคมะเร็ง โรคชรา หรือผู้ป่วยที่ถูกไฟลวก ล้วนเป็นผู้ป่วยที่ต้องนอนรับการรักษาบนเตียงเป็นเวลานาน -ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อยึดติด แผลกดทับ การลีบเล็กของกล้ามเนื้อแขน ขาเร็วกว่าปกติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหว หรือการบริหารที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • แพทย์ทั่วไปและเฉพาะทาง

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.00 – 20.00
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 17.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 2279, 2280
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

พญ. กวิณัฐ ดาราบถ

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : ปวดกล้ามเนื้อ, ออฟฟิศซินโดรม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– ปวดกล้ามเนื้อ, ออฟฟิศซินโดรม

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 20:00
อังคาร 08:00 – 17:00
พุธ 08:00 – 20:00
พฤหัสบดี 08:00 – 14:00
อาทิตย์ 12:00 – 17:00


พญ. ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– เวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 20:00
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00


นพ. ภัทรพล ยศเนืองนิตย์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Chulalongkorn University (2007)

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Rehabilitation Medicine, Chulalongkorn University (2013)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00


พญ. นวพร รัตนเรืองเดช (มีจันทร์)

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ-ออฟฟิศซินโดรม,เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท, เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ, เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อและกระดูก, ฝังเข็มคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุด (ฝังเข็มตะวันตก)
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

• แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมดูงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท และไฟฟ้าวินิจฉัยที่ Reading Health Rehabilitation Hospital รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมษายน-มิถุนายน 2560
• อบรม Evaluating and Treating pain ที่ The Harvard Medical School, ประเทศสหรัฐอเมริกา 26-30 มิถุนายน 2560

วุฒิบัตร:

• วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

• Neuro-rehabilitation
• Geriatric Rehabilitation
• Orthopedic Rehabilitation
• Musculoskeletal pain
• Trigger point release by Dry needling, Injection

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 20:00
ศุกร์ 17:00 – 20:00


พญ. นันทวัน คูนลินทิพย์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษาที่ใช้ :


ประวัติการศึกษา:

– แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.จุฬาลงกรณ์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– เวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 17:00 – 20:00
ศุกร์ 17:00 – 20:00


ดร.พญ. ประเนตรทิพย์ รินแก้วกาญจน์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD.,Siriraj Hospital, Mahidol University
– Ph.D. Immunology, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Rehabilitation Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
– อบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ณ กรมแพทย์ทหารบก

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Pain, Pain & Spine intervention, DM related (foot)
แพทย์ฝังเข็ม

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 16:00
อังคาร 08:00 – 17:00
พุธ 10:00 – 20:00
พฤหัสบดี 13:00 – 16:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00


นพ. ปัญญา งามวงศ์สงวน

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : ฝังเข็มจีน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

วุฒิบัตร:

– เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– เวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 08:00 – 12:00 (Week 2 , 4 Only)


นพ. ปัตย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การระงับปวด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

วุฒิบัตร:

-วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา
-อนุมัติบัตรเวชศาสตร์การระงับปวด

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

วิสัญญีวิทยา เวชศาสตร์การระงับปวด

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 16:30 – 18:30


รศ. พญ. กฤษณา พิรเวช

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Physical Medicine & Rehabilitatin Physical of Sports Medicine (FIMS)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Neurorehabilitation
– Musculoskeletal Pain
– Electrodiagnosis

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 09:30 – 13:00


พญ. ขวัญยุพา สุคนธมาน

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Physical Medicine and Rehabilitation

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Spinal Cord Injury
– Traumatic Brain Injury Rehabilitation
– Electrodiagnosis

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 11:00 – 12:30
อังคาร 11:30 – 13:00
เสาร์ 14:00 – 16:00


พญ. ธิมาพร บำรุงเชาว์เกษม

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD, Rangsit University ( 2008)

วุฒิบัตร:

– Thai Board of Physical Medicine & Rehabilitation, Ramathibodi Hospital ,Mahidol University (2013)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 19:00
อังคาร 08:00 – 19:00
พุธ 13:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 12:00
ศุกร์ 08:00 – 19:00
เสาร์ 08:00 – 12:00


พญ. มณี สุวรรณศิริกุล

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate American Board of Physical Medicine and Rehabilitation
– Acupuncture at the Department of Medical Service Ministry of Public Health Thailand

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Acupuncture

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 18:00 – 19:00 ((Appointment Only))


ผศ. พญ. รัตนา รัตนาธาร

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Siriraj Hospital.Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Physical Medicine & Rehabilitation
– Certification of Pediatric Rehabilitation Fellowship

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Pediatric Rehabilitation,Gait Problem,Muscle and Nerve Problem,Pain

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 11:30 – 13:00
ศุกร์ 11:30 – 13:00


พญ. สายชลี ทาบโลกา

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Physical Medicine and Rehabilitation

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09:30 – 11:00


พญ.เลขา ดีรูป

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตร:

– เวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 08:00 – 12:00


รศ. นพ. วิศาล คันธารัตนกุล

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Siriraj Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Rehabilitation Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
– Research Fellowship in Cardiac Rehabilitation, University of Seattle, Washington, USA

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 13:00 – 17:00


พญ. ศุภรัศมิ์ ทวนนวรัตน์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

วุฒิบัตร:

– ปริญญาบัตร แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00
เสาร์ 09:00 – 15:00


พญ. โสภาทิพย์ ฤกษ์ม่วง

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– เวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 17:00 – 20:00
อาทิตย์ 13:00 – 17:00