แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด

…..พร้อมให้การบริการดูแลรักษา เพื่อฟื้นฟูอาการป่วยที่เกิดจากโรค หรือความผิดปกติของระบบประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก เพื่อให้รักษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้เป็นอย่างดี ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีประสบการณ์การทำงานสูง ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ทุกนาทีที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ กายภาพบำบัด โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ท่านจะได้รับการปรนนิบัติอย่างใกล้ชิดด้วยความใส่ใจ

.

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • วินิจฉัยและวางแนวทางฟื้นฟูสภาพโดยแพทย์เฉพาะทาง
 • การรักษาด้วยความร้อนเย็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
 • การรักษาโดยการนวด ดัด ดึง
 • การออกกำลัง และการบริหารกล้ามเนื้อ
 • จัดหากายอุปกรณ์เสริม – เทียมที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

.

การบริการคลีนิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ กายภาพบำบัด โรงพยาบาลบีเอ็นเอช พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยในทุกสาขา ดังนี้

 • โรคระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ การรักษาฟื้นฟู เพื่อช่วยลดการอักเสบ ปวดบวมในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อาทิ ปวดคอ หลัง หัวไหล่ หรือโรคข้อเสื่อม ข้อต่อติดหลังการได้รับการผ่าตัดจากการประสพอุบัติเหตุ หรือหลังการผ่าตัด
 • โรคระบบประสาท เป็นการรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังกล้ามเนื้อผู้ป่วยให้แข็งแรงขึ้น จนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดสมอง ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก โรคพาร์กินสัน
 • โรคทางทรวงอก ให้การช่วยการขับเสมหะออก จากปอด สอนให้ผู้ป่วยรู้จักวิธีการหายใจอย่างถูกต้องและดีขึ้น ดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจ ปอด และฟื้นฟู สมรรถภาพของหัวใจ
 • ภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ ผู้ป่วยจากโรคมะเร็ง โรคชรา หรือผู้ป่วยที่ถูกไฟลวก ล้วนเป็นผู้ป่วยที่ต้องนอนรับการรักษาบนเตียงเป็นเวลานาน -ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อยึดติด แผลกดทับ การลีบเล็กของกล้ามเนื้อแขน ขาเร็วกว่าปกติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหว หรือการบริหารที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • แพทย์ทั่วไปและเฉพาะทาง

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.00 – 20.00
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 17.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 2279, 2280
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

พญ. ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 20:00
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00

นพ. ภัทรพล ยศเนืองนิตย์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 14:00 – 17:00

พญ. นันทวัน คูนลินทิพย์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษาที่ใช้ :
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พุธ 17:00 – 20:00
ศุกร์ 17:00 – 20:00

ดร.พญ. ประเนตรทิพย์ รินแก้วกาญจน์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 19:00
อังคาร 08:00 – 17:00
พุธ 08:00 – 17:00
พฤหัสบดี 08:00 – 17:00
อาทิตย์ 09:00 – 15:00

รศ. พญ. กฤษณา พิรเวช

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 09:30 – 13:00

พญ. ขวัญยุพา สุคนธมาน

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 11:00 – 12:30
อังคาร 11:30 – 13:00
เสาร์ 14:00 – 16:00

พญ. ธิมาพร บำรุงเชาว์เกษม

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 19:00
อังคาร 08:00 – 19:00
พุธ 13:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 12:00
ศุกร์ 08:00 – 19:00
เสาร์ 08:00 – 12:00

พญ. พิมพ์ชนก สุขสมพร

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พุธ 17:00 – 20:00

พญ. มณี สุวรรณศิริกุล

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พุธ 18:00 – 20:00 ((Appointment Only))

ผศ. พญ. รัตนา รัตนาธาร

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พุธ 11:30 – 13:00
ศุกร์ 11:30 – 13:00

พญ. สายชลี ทาบโลกา

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09:30 – 11:00

พญ.เลขา ดีรูป

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 08:00 – 12:00

รศ. นพ. วิศาล คันธารัตนกุล

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 13:00 – 17:00

พญ. ศุภรัศมิ์ ทวนนวรัตน์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 08:00 – 17:00
พุธ 08:00 – 19:00
พฤหัสบดี 08:00 – 19:00
ศุกร์ 08:00 – 15:00
เสาร์ 09:00 – 15:00