แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวชกรรม ประกอบด้วยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา

การบริการ

 • บริการตรวจรักษา และดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์
 • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
 • ทารกแรกเกิด
 • พัฒนาการในเด็ก
 • โรคทางพันธุกรรมในเด็ก
 • โรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ
 • โรคต่อมไร้ท่อและโรคอ้วน
 • โรคภูมิแพ้
 • โรคทางเดินหายใจและปอด
 • โรคติดเชื้อ
 • จิตเวชศาสตร์ในเด็ก และวัยรุ่น
 • หทัยวิทยา (โรคหัวใจในเด็ก)
 • ดจวิทยา(โรคผิวหนัง)
 • โรคระบบประสาท
 • โรคไต
 • จิตวิทยาเด็ก
 • คลินิกฝึกพูด

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 06.00 – 20.00
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 07.00 – 20.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 2759, 2760
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

ศ.เกียรติคุณ นพ. กิตติ อังศุสิงห์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- MD, Mahidol University, Thailand
- Thai Board Pediatrics
- Thai Sub Board Pediatric Endocrinology and Metabolism

วุฒิบัตร:

- Certicate in Pediatric Endocrinology and Metabolism, Siriraj Hospital , Thailand

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Growth and Endocrine Disorders, Diabetes Mellitus

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 14:30 – 16:00 (Week 1 Only)

ผศ.นพ. คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์ทั่วไป, จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- พบ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วว. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร:

- จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- จิตเวชศาสตร์ทั่วไป, จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 16:30 – 20:00

นพ. จรัสพงศ์ เอื้ออริยะพานิชกุล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์, โภชนาการเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

- Pediatric Nutrition


ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

วุฒิบัตร:

- วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
- วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- โภชนาการเด็ก

วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 17:00 – 20:00

พ.ญ. จุฬามณี วงศ์ธีระญาณี

แผนก : แผนกกุมารเวช, คลินิกภูมิแพ้
ความชำนาญพิเศษ : ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- Diploma Of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
- Diploma Thai Board Of Pediatric, Siriraj Hospital, Mahidol University
- Diploma Thai Subboard Of Pediatric Allergy And Immunology, Siriraj Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

- Diploma Of Medicine
- Diploma Thai Board Of Pediatric
- Diploma Thai Subboard Of Pediatric Allergy And Immunology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- Pediatric Allergy And Clinical Immunology

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 08:00 – 15:00 (Appointment Only)

คุณ ชุติมณฑน์ ปัญญาคำ

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : นักจิตวิทยาคลินิก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- B.S. (Clinical and Community Psychology) , Ramkhamhaeng University (1994)

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00 (Appointment Only)

นพ. ถิรชัย ตันสันติวงศ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยาในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Prince of Songkla University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Pediatrics
- Diplomate Thai Board of Pediatric Neurology, Chulalongkorn Hospital
- Certificate in Pediatric Electroencephalogram (EEG), Royal Children Hospital, Melbourne, Australia

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Febrile Convuision, Epilepsy in Children and Adolescent, Movement Disorder, Headache,

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 10:00 – 16:00
อังคาร 10:00 – 16:00
พุธ 10:00 – 16:00
พฤหัสบดี 10:00 – 16:00
อาทิตย์ 10:00 – 18:00

นพ. วรวีร์ กิตติวัชร

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Paediatrics
- DTM (Hamburg)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 10:00 – 16:00
อังคาร 10:00 – 16:00
พุธ 10:00 – 16:00
พฤหัสบดี 10:00 – 16:00
ศุกร์ 10:00 – 16:00
เสาร์ 09:30 – 12:00

นพ. วัชรพงษ์ วันวัฒน์สันติกุล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Khonkean University

วุฒิบัตร:

- Pediatric Residency, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
- Master of Science Program in Pediatrics, Chulalongkorn University
- Diplomate of Proficiency in Family Medicine, Medical Council of Thailand
- Allergy and Immunology Fellowship, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
- Post doctorate studies in the field of Allergy, Immonology and Clinical Laboratory Immunology, University of South Florida, USA

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 08:00 – 12:00
อาทิตย์ 08:00 – 12:00

นพ. สาโรช นิมกาญจน์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- MD.(Second class honors), Ramathibodi Hospital, Mahidol University (1991)

วุฒิบัตร:

- American Board of Pediatrics (1996)
- American Sub-Board of Pediatric Endocrinology (1999)

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 15:00 – 16:00 (Only week 3)

ผศ. นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Mahidol University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Paediatric, Mahidol University
- Board of Pediatric Cardiology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
- Certificate in Pediatric Cardiolgy, Oregon Health Sciences University, USA

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Paediatrics Cardiology

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 16:00 – 20:00
เสาร์ 13:00 – 19:00

นพ. เทอดพงศ์ เต็มภาคย์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคผิวหนังในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

- Certificate Fellowship in Pediatric Dermatology, Henry Ford Hospital, Michigan, USA.
- Certificate in Community and Social Pediatrics, Henry Ford Hospital, Michigan, USA.


ประวัติการศึกษา:

- M.D., Siriraj Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

- Board of Pediatric, Siriraj Hospital, Mahidol University
- Board of Pediatric Dermatology, Chulalongkorn University
- Certificate Fellowship in Pediatric Dermatology, Henry Ford Hospital, Michigan, USA.
- Certificate in Community and Social Pediatrics, Henry Ford Hospital, Michigan, USA.

วันออกตรวจ เวลา

พญ. นันทนัช หรูตระกูล

แผนก : แผนกกุมารเวช, คลินิกภูมิแพ้
ความชำนาญพิเศษ : ภูมิแพ้ และ ภูมิคุ้มกัน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- Doctor of Medicine with first class honours, Siriraj hospital, Mahidol University
- Diploma Thai board of pediatric, Siriraj hospital, Mahidol University
- Diploma Thai subboard of pediatric allergy and immunology, Siriraj hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

- Doctor of Medicine with first class honours, Siriraj hospital, Mahidol University
- Diploma Thai board of pediatric
- Diploma Thai subboard of pediatric allergy and immunology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- Pediatrics
- Allergy and Immunology

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 09:00 – 18:00 (Appointment Only)

ศ.เกียรติคุณ นพ. ปกิต วิชยานนท์

แผนก : แผนกกุมารเวช, คลินิกภูมิแพ้
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาชากุมารเวชศาสตร์ (สหรัฐอเมริกา)
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

วุฒิบัตร:

- วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- อนุสาขาโรคภูมิแพ้และคุ้มกัน

วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 13:00 – 16:00 (Appointment Only)

พญ. ปาริชาต ขาวสุทธิ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันและโรคข้อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

- Paediatric Rheumatology


ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พศ. 2550
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พศ. 2556
- Fellowship in Paediatric Rheumatology, UK, 2017

วุฒิบัตร:

- ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ พศ. 2556
- Certificate Clinical Fellowship in Paediatric Rheumatology, Royal College of Paediatrics and Child Health, Great Ormond Street Hospital, London, UK 2017

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- โรคข้อและรูมาติสซึ่ม

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00

พญ. กอบกุล วัฒนะวงษ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Siriraj Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

- Board of Pediatrics, Srinakarin Hospital, Khon Khan University
- Board of Allergy and Immunology in Pediatrics, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 15:00
อังคาร 08:00 – 15:00
พุธ 09:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 15:00
ศุกร์ 08:00 – 15:00
เสาร์ 09:30 – 15:00

พญ. ขวัญเมือง ณ ตะกั่วทุ่ง

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- Ramathibodi Hospital,Mahidol University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Paediatrics

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:30 – 15:00
อังคาร 09:30 – 15:00
พุธ 09:30 – 15:00
พฤหัสบดี 09:30 – 15:00
เสาร์ 09:30 – 15:00

พญ. ธิดาวรรณ วีระไพบูลย์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลับมหิดล

วุฒิบัตร:

- วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 16:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 16:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00
อาทิตย์ 09:00 – 17:00

พญ. ปริชวัน จันทร์ศิริ

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Ramathibodi Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

- Board of Obstetrics & Gynecology,
Chiang Mai University
- Board of Maternal Fetal Medicine,
Chiang Mai University

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 20:00
พุธ 17:00 – 20:00

พญ. ปิยะฉัตร วงศ์บุญยกุล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคทางเดินหายใจในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Board of Pediatric, Khon Kaen University (2001)
- Diplomate Board of Pediatric Pulmonology, Chulalongkorn University (2003)
- Diplomate Board of Family Medicine (2003)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 14:00
อังคาร 07:00 – 15:00
พุธ 07:00 – 14:00
พฤหัสบดี 07:00 – 14:00
ศุกร์ 07:00 – 14:00
อาทิตย์ 10:00 – 18:00

พญ. พรพิมล เรียนถาวร

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : สาขาโรคไตในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Diplomate American Board of Peadiatric
- Diplomate American Board of Peadiatric Nephrology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00
อังคาร 17:00 – 20:00
พุธ 17:00 – 20:00
ศุกร์ 17:00 – 20:00

พญ. ภารวี กตเวทิน

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Chulalongkorn University
- M.Sc., Medical Science, Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Residency Training in Pediatric Endocrinology, Chulalongkorn University
- Fellowship Training in Pediatric Endocrinology, Chulalongkorn University
- Research Fellowship Training in Molecular Endocrinology, Japan
- Research Fellowship Training in Pediatric Endocrinology, Boston

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 16:00 – 20:00 (Appointment Only)
ศุกร์ 16:00 – 20:00 (Appointment Only)
เสาร์ 16:00 – 20:00 (Appointment Only)

พญ. วิมลมาศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- MD., Chulalongkorn University (1999)

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Pediatric, Chulalongkorn University (2005)

วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 17:00 – 20:00

ศ. พญ. ศศิธร ลิขิตนุกูล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : สาขาระบาดวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Paediatrics
- Certificate in Paediatrics and Infectious Diseases (South Western Medical Center, Dallas, USA)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Infectious Diseases

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 16:00 – 20:00
เสาร์ 10:00 – 15:00
อาทิตย์ 10:00 – 18:00

พล.ต.ญ พญ. เสาวนี เสถียรกิจการชัย

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Khon Kaen University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Paediatrics
- DTCH (Liverpool)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00
ศุกร์ 17:00 – 20:00
เสาร์ 13:00 – 18:00
อาทิตย์ 09:00 – 14:00

พญ. เสาวภา พรจินดารักษ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- MD., Chiang Mai University

วุฒิบัตร:

- Board of Pediatrics, Chulalongkorn University
- Sub-Board of Child Development, Chulalongkorn University

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 08:00 – 15:00 (Appointment Only)
พุธ 08:00 – 15:00 (Appointment Only)

พ.ญ. ภัทรา ตันติเจริญวิวัฒน์

แผนก : แผนกกุมารเวช, คลินิกภูมิแพ้
ความชำนาญพิเศษ : ภูมิแพ้ และ ภูมิคุ้มกัน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- Doctor of Medicine with first class honours, Thammasat University
- Diploma Thai board of pediatric, Thammasat University
- Diploma Thai subboard of pediatric allergy and immunology, Thammasat University

วุฒิบัตร:

- Doctor of Medicine with first class honours, Thammasat University
- Diploma Thai board of pediatric
- Diploma Thai subboard of pediatric allergy and immunology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- Pediatrics
- Allergy and Immunology

วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 09:00 – 18:00 (Appointment Only)

พญ. ศรัยอร ธงอินเนตร

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ World Alliance for Breastfeeding Action and the Infant Feeding Consortium ประเทศมาเลเซีย
- มหาบัณฑิต สาขาแพทยศาสตรศึกษา มหาวิยาลัยดันดี สหราชอาณาจักร

วุฒิบัตร:

- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป และกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 08:00 – 12:00
อาทิตย์ 14:00 – 19:00

พญ. สุภานัน เลาหสุรโยธิน

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร:

- พ.บ.ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
- ว.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
- Certificate in Pediatric Hematology Oncology, The Hospital for Sick Children, Totonto, Canada

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 17:00 – 20:00
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00

พญ. สุมาลี ฮั่นตระกูล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- Doctor of Medicine, Faculty of medicine, Chulalongkorn University (2003)
- Diplomate in Thai Board of Pediatrics,Chulalongkorn University (2007)
- Diplomate in Thai Board of Pediatric Pulmonology (2010)

วุฒิบัตร:

- กุมารเวชศาสตร์
- อนุสาขากุมารฯ โรคระบบทางเดินหายใจ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- กุมารเวชศาสตร์
- อนุสาขากุมารฯ โรคระบบทางเดินหายใจ

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00

พญ. อรภา สุธีโรจน์ตระกูล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- Degree of Doctor of Medicine (First Class Honours) Chulalongkorn University, Bangkok Thailand

วุฒิบัตร:

- Degree of Doctor of Medicine (First Class Honours) Chulalongkorn University, Bangkok Thailand
- Graduate Diploma of Clinical Science in Pediatrics King Chulalongkorn Memorial hospital, Bangkok Thailand
- Graduate Diploma of Pediatric Nutrition King Chulalongkorn Memorial hospital, Bangkok Thailand

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- Paediatrics
- Paediatric Nutrition

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 08:00 – 12:00
อังคาร 17:00 – 20:00

พญ. อัญชลี เสนะวงษ์

แผนก : แผนกกุมารเวช, คลินิกภูมิแพ้
ความชำนาญพิเศษ : ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- 2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2559 กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
- 2561 กุมารเวชศาสตร์ ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

วุฒิบัตร:

- วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์
- วุฒิบัตรภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- กุมารเวชศาสตร์ ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 09:00 – 18:00
พุธ 09:00 – 18:00
พฤหัสบดี 09:00 – 12:00
ศุกร์ 09:00 – 18:00
เสาร์ 09:00 – 18:00