แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวชกรรม ประกอบด้วยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา

การบริการ

 • บริการตรวจรักษา และดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์
 • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
 • ทารกแรกเกิด
 • พัฒนาการในเด็ก
 • โรคทางพันธุกรรมในเด็ก
 • โรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ
 • โรคต่อมไร้ท่อและโรคอ้วน
 • โรคภูมิแพ้
 • โรคทางเดินหายใจและปอด
 • โรคติดเชื้อ
 • จิตเวชศาสตร์ในเด็ก และวัยรุ่น
 • หทัยวิทยา (โรคหัวใจในเด็ก)
 • ดจวิทยา(โรคผิวหนัง)
 • โรคระบบประสาท
 • โรคไต
 • จิตวิทยาเด็ก
 • คลินิกฝึกพูด

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 06.00 – 20.00
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 07.00 – 20.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 2759, 2760
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

ศ.กิตติคุณ นพ. กิตติ อังศุสิงห์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 14:30 – 16:00

นพ. คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์ทั่วไป, จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 16:30 – 20:00

คุณ ชุติมณฑน์ ปัญญาคำ

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : นักจิตวิทยาคลินิก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00

นพ. ถิรชัย ตันสันติวงศ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยาในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 10:00 – 16:00
อังคาร 10:00 – 16:00
พุธ 10:00 – 16:00
พฤหัสบดี 10:00 – 16:00
อาทิตย์ 10:00 – 18:00

นพ. วรวีร์ กิตติวัชร

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 10:00 – 17:00
อังคาร 10:00 – 17:00
พุธ 10:00 – 17:00
พฤหัสบดี 10:00 – 17:00
ศุกร์ 10:00 – 17:00
เสาร์ 09:30 – 12:00

นพ. วัชรพงษ์ วันวัฒน์สันติกุล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 08:00 – 12:00
อาทิตย์ 08:00 – 12:00

นพ. สาโรช นิมกาญจน์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 08:00 – 12:00

ผศ. นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 16:00 – 20:00
เสาร์ 13:00 – 16:00

นพ. เทอดพงศ์ เต็มภาคย์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคผิวหนังในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

- Certificate Fellowship in Pediatric Dermatology, Henry Ford Hospital, Michigan, USA.
- Certificate in Community and Social Pediatrics, Henry Ford Hospital, Michigan, USA.

อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 20:00
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00
อาทิตย์ 09:00 – 13:00

พญ. กนกอร ลีเพชรรัตน์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวช
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 17:00
อังคาร 08:00 – 17:00
พุธ 06:00 – 14:00
พฤหัสบดี 06:00 – 14:00
ศุกร์ 12:00 – 17:00
เสาร์ 08:00 – 12:00

พญ. กอบกุล วัฒนะวงษ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 15:00
อังคาร 08:00 – 15:00
พุธ 09:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 15:00
ศุกร์ 08:00 – 15:00
เสาร์ 09:30 – 15:00

พญ. ขวัญเมือง ณ ตะกั่วทุ่ง

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:30 – 15:00
อังคาร 09:30 – 15:00
พุธ 09:30 – 15:00
พฤหัสบดี 09:30 – 15:00
ศุกร์ 09:30 – 15:00

พญ. ฐณิตา ธรรมรักษ์เจริญ

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 06:00 – 17:00
อังคาร 06:00 – 17:00
พุธ 09:00 – 17:00
พฤหัสบดี 09:00 – 17:00
ศุกร์ 06:00 – 16:00
อาทิตย์ 08:00 – 12:00

พญ. ธนินี จิตรศิลป์ฉายากุล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พุธ 13:00 – 17:00
พฤหัสบดี 13:00 – 17:00
ศุกร์ 13:00 – 17:00
เสาร์ 09:00 – 12:00

พญ. ธิดาวรรณ วีระไพบูลย์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : คลินิกทารกแรกเกิด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 16:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 16:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00
เสาร์ 08:00 – 17:00

รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 09:30 – 14:00
เสาร์ 09:00 – 12:00

พญ. ปิยะฉัตร วงศ์บุญยกุล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคทางเดินหายใจในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 14:00
อังคาร 07:00 – 15:00
พุธ 07:00 – 14:00
ศุกร์ 07:00 – 14:00
อาทิตย์ 10:00 – 18:00

พญ. พรพิมล เรียนถาวร

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : สาขาโรคไตในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00
อังคาร 17:00 – 20:00
พุธ 17:00 – 20:00
ศุกร์ 17:00 – 20:00

ศ. พญ. พรสวรรค์ วสันต์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคทางพันธุกรรมในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 09:00 – 13:00

พญ. ภารวี กตเวทิน

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 16:00 – 20:00
ศุกร์ 16:00 – 20:00
เสาร์ 16:00 – 20:00

พญ. วิมลมาศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 17:00 – 20:00

ศ. พญ. ศศิธร ลิขิตนุกูล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : สาขาระบาดวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พุธ 16:00 – 20:00
เสาร์ 10:00 – 14:00
อาทิตย์ 10:00 – 14:00

พญ. สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : คลินิกทารกแรกเกิด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 06:00 – 13:00
อังคาร 06:00 – 13:00
พุธ 06:00 – 13:00
พฤหัสบดี 06:00 – 13:00
ศุกร์ 06:00 – 12:00

พญ. เบญจา อาศนะเสน

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 10:00 – 16:00

พล.ต.ญ พญ. เสาวนี เสถียรกิจการชัย

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 13:00 – 18:00
อาทิตย์ 09:00 – 14:00

พญ. เสาวภา พรจินดารักษ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 08:00 – 20:00
พุธ 08:00 – 20:00
ศุกร์ 08:00 – 19:30
อาทิตย์ 08:00 – 20:00

พญ.สลักจิต ราษฎร์อาศัย

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 13:00 – 17:00
อังคาร 13:00 – 17:00
พุธ 08:00 – 12:00
อาทิตย์ 09:00 – 12:00