แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวชกรรม ประกอบด้วยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา

การบริการ

 • บริการตรวจรักษา และดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์
 • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
 • ทารกแรกเกิด
 • พัฒนาการในเด็ก
 • โรคทางพันธุกรรมในเด็ก
 • โรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ
 • โรคต่อมไร้ท่อและโรคอ้วน
 • โรคภูมิแพ้
 • โรคทางเดินหายใจและปอด
 • โรคติดเชื้อ
 • จิตเวชศาสตร์ในเด็ก และวัยรุ่น
 • หทัยวิทยา (โรคหัวใจในเด็ก)
 • ดจวิทยา(โรคผิวหนัง)
 • โรคระบบประสาท
 • โรคไต
 • จิตวิทยาเด็ก
 • คลินิกฝึกพูด

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์06.00 – 20.00
วันเสาร์ – วันอาทิตย์07.00 – 20.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 2759, 2760
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

ศ.กิตติคุณ นพ. กิตติ อังศุสิงห์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์14:30 – 16:00

นพ. คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์ทั่วไป, จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พฤหัสบดี16:30 – 20:00

นพ. จรัสพงศ์ เอื้ออริยะพานิชกุล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์, โภชนาการเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

- Pediatric Nutrition

อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
ศุกร์17:00 – 20:00
เสาร์17:00 – 20:00

คุณ ชุติมณฑน์ ปัญญาคำ

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : นักจิตวิทยาคลินิก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พฤหัสบดี17:00 – 20:00 (Appointment Only)

นพ. ถิรชัย ตันสันติวงศ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยาในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์10:00 – 16:00
อังคาร10:00 – 16:00
พุธ10:00 – 16:00
พฤหัสบดี10:00 – 16:00
อาทิตย์10:00 – 18:00

นพ. วรวีร์ กิตติวัชร

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์10:00 – 16:00
อังคาร10:00 – 16:00
พุธ10:00 – 16:00
พฤหัสบดี10:00 – 16:00
ศุกร์10:00 – 16:00
เสาร์09:30 – 12:00

นพ. วัชรพงษ์ วันวัฒน์สันติกุล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์08:00 – 12:00
อาทิตย์08:00 – 12:00

นพ. สาโรช นิมกาญจน์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์08:00 – 12:00

ผศ. นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พฤหัสบดี16:00 – 20:00
เสาร์13:00 – 19:00

นพ. เทอดพงศ์ เต็มภาคย์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคผิวหนังในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

- Certificate Fellowship in Pediatric Dermatology, Henry Ford Hospital, Michigan, USA.
- Certificate in Community and Social Pediatrics, Henry Ford Hospital, Michigan, USA.

อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร17:00 – 20:00 (Appointment Only)
พฤหัสบดี17:00 – 20:00 (Appointment Only)
อาทิตย์08:00 – 13:00 (Appointment Only)

พญ. ปาริชาต ขาวสุทธิ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันและโรคข้อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

- Paediatric Rheumatology

อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พฤหัสบดี17:00 – 20:00

พญ. กนกอร ลีเพชรรัตน์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวช
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์08:00 – 17:00
อังคาร08:00 – 17:00
พุธ06:00 – 14:00
พฤหัสบดี06:00 – 14:00
ศุกร์12:00 – 17:00
เสาร์08:00 – 12:00

พญ. กอบกุล วัฒนะวงษ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์08:00 – 15:00
อังคาร08:00 – 15:00
พุธ09:00 – 16:00
พฤหัสบดี08:00 – 15:00
ศุกร์08:00 – 15:00
เสาร์09:30 – 15:00

พญ. ขวัญเมือง ณ ตะกั่วทุ่ง

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:30 – 15:00
อังคาร09:30 – 15:00
พุธ09:30 – 15:00
พฤหัสบดี09:30 – 15:00
เสาร์09:30 – 15:00

พญ. ฐณิตา ธรรมรักษ์เจริญ

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์06:00 – 16:00
อังคาร06:00 – 16:00
พุธ09:00 – 17:00
ศุกร์06:00 – 16:00
อาทิตย์14:00 – 20:00

พญ. ธนินี จิตรศิลป์ฉายากุล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พุธ13:00 – 17:00
พฤหัสบดี13:00 – 17:00
ศุกร์13:00 – 17:00
เสาร์09:00 – 12:00

พญ. ธิดาวรรณ วีระไพบูลย์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : คลินิกทารกแรกเกิด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์08:00 – 16:00
อังคาร08:00 – 16:00
พุธ08:00 – 16:00
พฤหัสบดี08:00 – 16:00
ศุกร์08:00 – 16:00
อาทิตย์09:00 – 17:00

รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร09:30 – 12:00 (Appointment Only)
เสาร์09:00 – 12:00 (Appointment Only)

พญ. ปริชวัน จันทร์ศิริ

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร17:00 – 20:00
พุธ17:00 – 20:00

พญ. ปิยะฉัตร วงศ์บุญยกุล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคทางเดินหายใจในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์07:00 – 14:00
อังคาร07:00 – 15:00
พุธ07:00 – 14:00
พฤหัสบดี07:00 – 14:00
ศุกร์07:00 – 14:00
อาทิตย์10:00 – 18:00

พญ. พรพิมล เรียนถาวร

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : สาขาโรคไตในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์17:00 – 20:00
อังคาร17:00 – 20:00
พุธ17:00 – 20:00
ศุกร์17:00 – 20:00

ศ. พญ. พรสวรรค์ วสันต์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคทางพันธุกรรมในเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์09:00 – 12:00 (Only 1st Saturday (Appointment Only))

พญ. ภารวี กตเวทิน

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พฤหัสบดี16:00 – 20:00 (Appointment Only)
ศุกร์16:00 – 20:00 (Appointment Only)
เสาร์16:00 – 20:00 (Appointment Only)

พญ. วิมลมาศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
ศุกร์17:00 – 20:00

ศ. พญ. ศศิธร ลิขิตนุกูล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : สาขาระบาดวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พุธ16:00 – 20:00
เสาร์10:00 – 15:00
อาทิตย์10:00 – 18:00

พญ. สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : คลินิกทารกแรกเกิด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์06:00 – 14:00
อังคาร06:00 – 14:00
พุธ06:00 – 14:00
พฤหัสบดี06:00 – 14:00
ศุกร์06:00 – 14:00

พล.ต.ญ พญ. เสาวนี เสถียรกิจการชัย

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์17:00 – 20:00
ศุกร์17:00 – 20:00
เสาร์13:00 – 18:00
อาทิตย์09:00 – 14:00

พญ. เสาวภา พรจินดารักษ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร08:00 – 15:00 (Appointment Only)
พุธ08:00 – 15:00 (Appointment Only)

พญ.สลักจิต ราษฎร์อาศัย

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์13:00 – 17:00
อังคาร13:00 – 17:00
พุธ08:00 – 12:00
อาทิตย์09:00 – 12:00

พญ. สุภานัน เลาหสุรโยธิน

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พุธ17:00 – 20:00
พฤหัสบดี17:00 – 20:00

พญ. สุมาลี ฮั่นตระกูล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์17:00 – 20:00
พฤหัสบดี17:00 – 20:00

พญ. อัญชลี เสนะวงษ์

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พุธ09:00 – 18:00
ศุกร์09:00 – 17:00

พญ. ไพลิน สาครนาวีชัย

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์06:00 – 12:00
อังคาร08:00 – 16:00
พุธ06:00 – 12:00
พฤหัสบดี08:00 – 14:00
ศุกร์06:00 – 16:00
เสาร์08:00 – 16:00