ศูนย์รักษาระบบปัสสาวะสตรี

…..ภาวะปัสสาวะเล็ดในสตรี ( Female Urinary Incontinence) เป็นปัญหาที่พบในสตรีทั่วไป โดยเฉพาะใน สตรีวัยหมดระดูพบมากถึงร้อยละ 47 ซึ่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวหลายประการ เช่น ขาดความมั่นใจในตนเอง เสียบุคลิกภาพ การเข้าสังคม และหน้าที่การงานอาจเสียได้ หากเกิดในผู้สูงอายุ ซึ่งต้องการ การดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลาน อาจทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในการดูแลตามมาด้วย ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความว้าเหว่และซึมเศร้าได้  การให้คำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมสามารถให้การดูแลสตรีกลุ่มนี้ได้อย่าง สมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ศูนย์รักษาระบบปัสสาวะสตรีครบวงจร โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ให้บริการตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาอย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางระบบปัสสาวะสตรี (Female Urology)  ร่วมกับทีมแพทย์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์ระบบลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อายุรแพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

.

อาการที่ควรมาพบแพทย์

 • ปัสสาวะเล็ด (Urinary Incontinence)
 • ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ ต้องเข้าห้องน้ำทันทีที่ปวดปัสสาวะ (Urgency)
 • ปัสสาวะเล็ดราด ขณะออกแรงหรือไอ จาม (Stress Urinary Incontinence)
 • ปัสสาวะกลางคืนมากกว่า 1 ครั้งต่อคืน (Nocturia)
 • ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ ( มากกว่า 8 ครั้งใน 24 ชั่วโมง) (Increased Daytime Frequency)
 • เจ็บปวดขณะปัสสาวะ (Painful Urination)
 • ปัสสาวะไหลรั่วตลอดเวลา (Continuous Incontinence)
 • การคั่งค้างของปัสสาวะหรือปัสสาวะลำบาก (Urinary Retention with overflow)

.

การตรวจวินิจฉัย  

 • ซักประวัติและการตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมทั้งตรวจภายใน และระบบประสาท
 • การบันทึกปริมาณเข้าออกของน้ำในร่างกายแต่ละวัน ( Voiding diary)
 • การตรวจปัสสาวะและเพาะเชื้อ (Urine analysis and culture)
 • Cystourethroscopy
 • Uroflowmetry
 • Urodynamics
 • การอัลตราซาวนด์เพื่อตรวจอัตราการคั่งค้างของปัสสาวะ (Bladder Scan) โดยไม่ต้องสวนสายผ่านท่อปัสสาวะ ไม่เจ็บปวด รวดเร็ว ได้ผลแม่นยำ

.

การดูแลรักษาครบวงจร

 • การรักษาโดยการใช้ยา ( Pharmacological Therapy)
 • การรักษาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Therapy)
 • การรักษาด้วยการผ่าตัด (Surgical  Therapy)
 • การผ่าตัดดึงรั้งท่อปัสสาวะด้วยเทคโนโลยีใหม่ (Pubovaginal Sling : TVT (Tansion free Vaginal Tape) TOT (Trans – Obturator Tape) แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว
 • การผ่าตัดดึงรั้งท่อปัสสาวะโดยใช้เข็ม (Needle suspension)
 • การผ่าตัดดึงรั้งท่อปัสสาวะผ่านหน้าท้อง (Colposuspension) Vaginal hysterectomy
 • การผ่าตัดรีแพร์ผ่าทางช่องคลอด (Anterior and posterior repairs with mesh

………..– Abdominal sacrocolpopexy, sacrohysteropexy

………..– Sacrosponous ligament fixationFistula repair

.

ทีมแพทย์ที่ปรึกษา

.รศ.นพ. สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน (Dr.Suvit Bunyavejchevin)

 • สูตินรีแพทย์ (Obstetrics&Gynecology) สาขา ระบบทางเดินปัสสาวะ (Urogynecology), Endoscopic Surgery, Reproductive Medicine
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

…………..– Diplomate Thai Board of Obstetrics & Gynecology

…………..– Master Degree in Health Science in Reproductive Health, Johns Hopkins University, USA.

…………..– European Diploma Advance Gynecologic Endoscopy and Urogynecology, Claremort University, France

.นพ. วรชัย ชื่นชมพูนุท

 • สูตินรีแพทย์
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสูตินรีแพทย์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Diplomate Thai Board of Obstetrics & Gynecology)

เวลาทำการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 4455, 4456
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

ผศ. นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล

แผนก : ศูนย์รักษาระบบปัสสาวะสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Certification of Basic Medical Science, Khonkhan University
– Diplomate Thai Board of General Surgery, Khonkhan University
– Diplomate Thai Board of Urologic Surgery, Chulalongkorn University
– Certificate of Research Study of Urology, Osaka University, Japan

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 09:30 – 12:00