คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวนานาชาติ

…..คลินิกเวชศาศตร์การท่องเที่ยวนานาชาติตั้งอยู่ในโรงพยาบาลบีเอ็นเอชและเป็นคลินิกแห่งแรกในประเทศไทย คลินิกนี้ให้ บริการข้อมูลในการท่องเที่ยว ข้อมูลทางการแพทย์ และคำแนะนำที่จำเป็นต่อการเดินทาง แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวนานาชาติ ให้บริการโดยทีมแพทย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคในเวชศาสตร์เขตร้อน อายุรแพทย์พร้อมด้วยพยาบาล ผู้ซึ่งได้รับการศึกษาอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับการป้องกันโรค ที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวนานาชาติ คลินิกแห่งนี้ได้รับข้อมูลสนับสนุนพื้นฐานจากบริษัท Promed และ Shoreland International, USA นอกจากนั้นยังสามารถให้ข้อมูลความรู้ที่ครอบคลุมถึงการป้องกันส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ที่ต้องการเดินทางทุกที่ทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

.

บริการที่โดดเด่น

 • บริการให้คำปรึกษา
 • แนะนำแนวทางป้องกัน และคำชี้แนะที่จำเป็นต่อการเดินทาง
 • แนะนำข้อควรระวังต่าง ๆที่พึงทราบอาทิ น้ำ อาหาร อากาศแมลงหรือความปลอดภัยอื่นๆ
 • แนะนำวัคซีนที่ควรได้รับสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
 • แนะนำวัคซีนที่ควรได้รับสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังจะเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

.

บริการวัคซีนพร้อมหนังสือรับรองการรับวัคซีน   

 • รายงานข่าวสารล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดทั่วโลก
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการเดินทางรวมทั้ง กิจกรรมของแต่ละประเทศ และตรวจประวัติการรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อวางแผน เฉพาะท่านให้เหมาะสม
 • บริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาป้องกันมาเลเรีย และ PPD Test
 • (ทดสอบการสัมผัสและการติดเชื้อวัณโรค)
 • บริการหนังสือรับรองการรับวัคซีนสามารถใช้ได้ทั่วโลก

.

วัคซีนที่มีให้บริการป้องกันโรคต่าง ๆ ได้แก่

 • หัด คางทูม หัดเยอรมัน
 • อหิวาตกโรค
 • ทัยฟอยด์
 • ไข้หวัดใหญ่
 • บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน
 • สุกใส
 • โปลิโอ
 • ไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี
 • พิษสุนัขบ้า
 • ไข้สมองอักเสบ
 • วัคซีนไข้เหลือง
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อเมนิงโกคอคคัส
 • ปอดบวมจากเชื้อ Pneumococci
 • บริการตรวจสุขภาพก่อนและหลังเดินทาง

.

ทีมแพทย์ที่ปรึกษา

 • เฮนรี่ ไวด์ พ.บ., FACP
 • ธีรพงษ์ ตัณวิเชียร พ.บ.ม วว.อายุรศาสตร์
 • เรขา หาญเวสสะกุล พ.บ. อายุรแพทย์
 • จรัน มาลฮอตรา พ.บ., วว.เวชศาสตร์ครอบครัว, MMED (UNSW)

.

พยาบาลที่ปรึกษาประจำคลินิก

 • คุณลิปิการ์ นิลสมัย

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 09.00 – 17.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 4421-3
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก