แผนกอายุรกรรม

เพราะเราใส่ใจในสุขภาพของผู้ป่วยทุกท่าน คลินิกอายุรกรรมของ โรงพยาบาล บีเอ็นเอช จึงยินดีให้บริการดูแลรักษา และวินิจฉัยสุขภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางอายุรศาสตร์ คลินิกอายุร-กรรมผู้ป่วยนอก ครบครันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา อบอุ่น ทันสมัย มั่นใจในบริการที่มีคุณภาพ

.

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจรักษา 13 ห้อง
 • ห้องเจาะเลือด
 • ห้องปฏิบัติการรักษา
 • การตรวจวัดสัญญาณชีพ
 • ห้องตรวจภายใน

.

การบริการ

 • อายุรแพทย์ทั่วไป
 • แพทย์ด้านโรคปอด
 • แพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
 • แพทย์ด้านจิตเวช
 • แพทย์ด้านโรคข้อและรูมาติซึ่ม
 • แพทย์ด้านโรคระบบประสาท
 • แพทย์ด้านโรคไต
 • แพทย์ด้านโรคติดเชื้อ
 • แพทย์ด้านโรคเลือด
 • คลีนิกเบาหวานและฮอร์โมน
 • แพทย์ด้านโรคผู้สูงอายุ
 • แพทย์ด้านโรคมะเร็ง

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันเสาร์ 06.00 – 20.00
วันอาทิตย์ 07.00 – 20.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 4422, 4423
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

นพ. จรัน มาลฮอตรา

แผนก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, ฮินดู,ปันจาบ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of General Practice
– Diplomate Thai Board of Family Practice
– Master of Medicine (UNSW, Sydney AUSTRALIA)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

TRAVEL MEDICINE CONSULTANT (ITMC, BNH HOSPITAL)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 16:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 16:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00
เสาร์ 08:00 – 12:00


นพ. จักรพงศ์ หล่อสุวรรณศิริ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา
ภาษาที่ใช้ :


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Thammasat University 2006
– Thai Board of Neurology , Thammasat University

วุฒิบัตร:

– ประสาทวิทยา

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– ประสาทวิทยา

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 20:00
อังคาร 12:00 – 20:00
พุธ 14:00 – 20:00
พฤหัสบดี 12:00 – 20:00
เสาร์ 08:00 – 18:00


รศ. นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคปอดและทรวงอก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD – Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Critical care Medicine,Mayo Clinic
– Pulmonary and Critical Care Medicine, University of Washington

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Pulmonary disease,Critical Care

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 16:30 – 17:30
เสาร์ 09:30 – 11:30


ผศ. ดร. นพ. ชัยชนะ นิ่มนวล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD – Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Psychiatry

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Psychosomatics, General psychiatry

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 16:00 – 20:00
พุธ 16:00 – 20:00


พญ. ชไมพร เตชะกำพุ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– 2552 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– 2558 แพทย์ประจำบ้านประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– 2561 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ และการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

วุฒิบัตร:

– 2552 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– 2558 วุฒิบัตรประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

อายุรกรรมประสาท

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 10:00 – 15:00


พญ. ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคสมองเสื่อม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

(พ.ศ. 2549) แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2552) วว.จิตเวชศาสตร์
(พ.ศ. 2561) อว. จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

วุฒิบัตร:

– แพทย์ศาสต์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วว.จิตเวชศาสตร์
– อว. จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
– Certificate in Clinical Fellowship, Geriatric Psychiatry, University of Toronto

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– GENERAL PSYCHIATRY (ADULT)
– GERIATRIC PSYCHIATRY
– DEMENTIA AND NEUROPSYCHIATRY

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 17:00 – 20:00
ศุกร์ 17:00 – 20:00


รศ. นพ. ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคข้อและรูมาตอยด์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Medicine
– Diplomate Thai Board of Rheumatology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Rheumatology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 12:00
พุธ 09:00 – 12:00
ศุกร์ 09:00 – 12:00


นพ. ณัฐวุฒิ เกษทอง

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Doctor of Medicine, Chiang Mai University (2005)
– Diplomate of the Thai Board of Neurology, Rajavithi Hospital (2014)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Neurology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 12:00 – 20:00
อังคาร 07:00 – 17:00
พุธ 12:00 – 20:00
พฤหัสบดี 07:00 – 17:00
ศุกร์ 12:00 – 20:00


ศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University (1998 )
– Thai Board of Medical Gastroenterology , Chulalongkorn Hospital (2006)

วุฒิบัตร:

– Research fellow, Gastroenterology Unit, Department of Medicine, University of Michigan, Ann Arbor, USA (2543-2544)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Gastrointestinal Physiology (hormone, motility, absorption, secretion)
– Gastric cancer
– Helicobacter pylori infection
– Liver disease : Cirrhosis, hepatitis, NASH

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 13:00 – 15:00


พญ. ดุจฤดี อภิวงศ์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University (2006 )
– Thai Board of Psychiatry , Chulalongkorn University (2009)

วุฒิบัตร:

– จิตเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– จิตเวชศาสตร์

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 10:00 – 15:00
พุธ 10:00 – 15:00


นพ. ดุสิต จิตรเอื้อกุล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร:

– อายุรศาสตร์โรคเลือด

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Lymphoma
– Leukemia
– Myeloma

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 08:00 – 12:00 (1st, 3rd & 5th of Sunday Only)


ผศ. นพ. ธานี เศรษฐจันทร

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Glasgow University,Glasgow,Scotland
– MD., Siriraj Hospital,Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Psychiatry
– Postgraduate Training-Duke University,
– Medical Center,Curham,NC,USA

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

General Psychiatry

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 11:00 – 15:00
พฤหัสบดี 11:00 – 15:00
เสาร์ 08:30 – 12:00


นพ. นพพล ลีลายุวัฒนกุล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

– Pulmonary And Critical Care Medicine
– Interventional Pulmonology


ประวัติการศึกษา:

– 2552 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– 2558 อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์
– 2560 อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine And Pulmonary Critical Care)

วุฒิบัตร:

– อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
– อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine And Pulmonary Critical Care)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Pulmonary And Critical Care Medicine
– Interventional Pulmonology

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09:00 – 12:00


พญ. นภา ปริญญานิติกูล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
– วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตรมะเร็งวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 13:00 – 16:00


นพ. นรินทร์ วรวุฒิ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D. Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Internal Medicine
– Diplomate Thai Board of Oncology
– The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, U.S.A.

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Hematology
– Oncology Medicine

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 09:00 – 10:00


พญ. นวลศรี แตระกุล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, จีน


ประวัติการศึกษา:

– M.D. Siriraj Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Family Medicine
– Diplomate Thai Board of Internal Medicine

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 15:00
อังคาร 08:00 – 15:00
พุธ 08:00 – 15:00
พฤหัสบดี 08:00 – 15:00
ศุกร์ 08:00 – 15:00


พญ. นิวัน กลิ่นงาม

แผนก : แผนกอายุรกรรม, แผนกผู้ป่วยวิกฤต
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Clinical Fellowship in Critical Care Medicine, Department of Anesthesiology, Chulalongkorn Hospital, 2015
– Clinical Fellowship in Pulmonary and Critical Care Medicine, Chulalongkorn Hospital, 2014
– Residency Training in Internal Medicine, Chulalongkorn Hospital, 2011
– M.S., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2014
– M.D. (First Class Honors), Chulalongkorn University, 2005

วุฒิบัตร:

– Diplomate, Thai Board of Critical Care Medicine, 2015
– Diplomate, Thai Board of Pulmonary Medicine & Pulmonary Critical Care, Chulalongkorn University, 2014
– Diplomate, Thai Board of Internal Medicine, Chulalongkorn University, 2011

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 12:00 – 16:00 (Medical Clinic)
พฤหัสบดี 08:00 – 16:00 (Medical Clinic)
ศุกร์ 10:00 – 12:00 (Medical Clinic)
จันทร์ 07:00 – 19:00 (ICU)
อังคาร 07:00 – 19:00 (ICU)
พุธ 07:00 – 12:00 (ICU)


พญ. ปิยาภัสร์ จิตภิรมย์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวช, จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– พบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร:

– วว. จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
– Beck Institute Supervision Program For Cognitive Behavior Therapy, Pennsylvania, USA

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
– จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 10:00 – 20:00
พุธ 10:00 – 20:00
เสาร์ 09:00 – 12:00


นพ. พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : เวชบำบัดวิกฤต
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Ramathibodi Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Critical Care Medicine, Chulalongkorn University

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Critical Care Medicine, Nutrition

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 14:00 – 16:00 (Appointment Only)
อาทิตย์ 14:00 – 16:00 (Appointment Only)


พญ. พรพิมล ศรีสุภรวาณิชย์

แผนก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Ramathibodi Hospital, Mahidol University ,2006
– Residency Training in Internal Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University ,2013

วุฒิบัตร:

– Diplomate, Thai Board of Internal Medicine , Ramathibodi Hospital, Mahidol University (2013)

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 07:00 – 13:30
พุธ 07:00 – 13:30
พฤหัสบดี 07:00 – 13:30
ศุกร์ 07:00 – 13:30


ผศ. นพ. พรเลิศ ฉัตรแก้ว

แผนก : แผนกอายุรกรรม, แผนกห้องผ่าตัด
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Certificate in Critical Care Medicine
– Diplomate Thai Board of Anesthesiology, University of Toronto

วันออกตรวจ เวลา


พญ. พาพร เลาหวิรภาพ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D.,(First class honor), Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Psychiatry, Chulalongkorn University

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 16:00 – 19:00
พฤหัสบดี 16:00 – 19:00
ศุกร์ 16:00 – 19:00


นพ. พิทักษ์ เดชพรเทวัญ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคติดเชื้อ/ระบาดวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Chulalongkorn University (2007)

วุฒิบัตร:

– Thai Board of Internal Medicine, Prapokklao Hospital (2008) – Diplomate Thai Board of Infectious Disease, Chulalongkorn University (2013)

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00
อาทิตย์ 13:00 – 17:00


นพ. ยุทธนา บุษยวิทย์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส,เยอรมัน


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chiangmai University

วุฒิบัตร:

– Internist, Allergology, Clinical Immunology
– University of Erlangen Nurnberg, Germany

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 16:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 16:00
อาทิตย์ 08:00 – 16:00


พญ. รติมา สมร

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์สาขาโรคติดเชื้อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Chulalongkorn University (2005)

วุฒิบัตร:

– Thai Board of Internal Medicine, Chulalongkorn University (2011)
– Thai Board of Infectious disease, Chulalongkorn University (2013)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 16:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 12:00
พฤหัสบดี 08:00 – 16:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00
เสาร์ 08:00 – 13:00 (Appointment Only)


นพ. รัชยุทธ ธนปิยชัยกุล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Doctor of Medicine, Chulalongkorn University (2001)
– Diplomate of the Thai Board of Neurology, Rajavithi Hospital (2011)
– Fellowship in Stroke, Chulalongkorn University (2013)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 12:00
พุธ 08:00 – 11:30
พฤหัสบดี 13:00 – 16:00
ศุกร์ 08:00 – 12:00


พญ. รัตตพร วิชิตรัชนีกร

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โลหิตวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา, ประเทศไทย
– อาจารย์พิเศษสาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร:

– สาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา, ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– โลหิตวิทยา

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 20:00
อังคาร 08:00 – 20:00
พุธ 14:00 – 20:00
ศุกร์ 08:00 – 15:00
เสาร์ 08:00 – 15:00


พญ. ราณี ดีลัคนทิน

แผนก : แผนกอายุรกรรม, แผนกห้องผ่าตัด
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Khon Kaen University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Anesthesiology Siriraj Hospital, Mahidol University
– Diplomate Thai Board of Family Practice

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 15:00
อังคาร 07:00 – 15:00
พุธ 07:00 – 18:00
พฤหัสบดี 07:00 – 18:00
ศุกร์ 07:00 – 15:00


พญ. วรรษวรรน์ อริยานนท์

แผนก : ศูนย์หัวใจ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Research fellowship in Nephrology from Department of Nephrology, Dialysis and Transplantation and The International Renal Research institute of the St. Bortolo Hospital, Vicenza, Italy., 2013
– Clinical Fellowship in Nephrology, Chulalongkorn University, 2009
– Residency in Internal Medicine, Chiang Mai University, 2008
– MD. Chiang Mai University, 2004

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, 2553
– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์, 2551

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Chronic Kidney Disease
– Dialysis

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 08:00 – 17:00
พุธ 08:00 – 17:00
พฤหัสบดี 08:00 – 19:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00
เสาร์ 07:00 – 14:00


นพ. วศิน จิริศานต์

แผนก : แผนกอายุรกรรม, แผนกผู้ป่วยวิกฤต
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– ECMO Diploma, La Pitié Salpêtrière University Hospital, Paris, France, 2016
– Clinical Fellowship in Critical Care Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital,Mahidol University, 2014
– Clinical Fellowship in Pulmonary and Critical Care Medicine, Chulalongkorn Hospital, 2013
– M.S., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2013
– M.D. , Faculty of Medicine Mahidol University, Siriraj Hospital,2005

วุฒิบัตร:

– Certificate European Diploma Intensive Care Medicine (EDIC), European Society Intensive Care Medicine (ESICM), 2018
– Certified Extracorporeal Membrane Oxygenation, La Pitie’Salpetriere hospital, Pierre et Marie Curie University, Paris, 2016
– Diplomate, Thai Board of Critical Care Medicine, 2014
– Diplomate, Thai Board of Pulmonary Medicine & Pulmonary Critical Care, 2013
– Diplomate, Thai Board of Internal Medicine, 2011

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 10:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 12:00


ผศ. ดร. นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงษ์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Internal Medicine, Thai Medical Council
– Fellow in Medical Oncology, Cuhlalongkorn University
– Ph.D. in Cellular and Molecular Medicine, Johns Hopkins University Schol of Medicine, Baltimore, M.D.,US
– Visiting Fellow, Oral and Pharyngeal Cancer Branch
– National Institute of Dental and Craniofacial Research
– National Institutes of Health, Bethesda, M.D.,US

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Oncology Medicine

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09:00 – 12:00


ศ. นพ. ดร. วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University Ph.D.
– University of California at San Francisco
– ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2536-2545

วุฒิบัตร:

– Diplomate American Board of Internal Medicine
– Diplomate American Board of Fndocrinology
– Diabetes and Metabolosm
– Fellow of the American College of Physicians (F.A.C.P.)
– Fellow of The American College of Endocrinology (F.A.C.E.)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Endocrinology, Lipidology

วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 17:00 – 19:30
เสาร์ 09:30 – 11:00


ผศ.พญ. ศานิต วิชานศวกุล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โภชนาการคลินิกและโรคอ้วน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป ศิริราช, มหิดล
– วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โภชนาการคลินิก, ประเทศแคนาดา

วุฒิบัตร:

– Certificate of Research Fellowship in Clinical Nutrition and Obesity at Boston Medical Center, Boston University, USA
– Certificate of Clinical Fellowship in Clinical Nutrition and Bariatric Medicine, University of Alberta, Canada
– Diplomate, American Board of Physician Nutrition Specialists, USA
– Thai board certification in Clinical Nutrition
– Thai board certification in Internal Medicine

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– โภชนาการคลินิก
– โรคอ้วน

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 08:00 – 12:00


ศ. นพ. สมชาย เอี่ยมอ่อง

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สาขาโรคไต
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D. Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Thai Subboard of Nephrology Certificate in Nephrology,
– Tokyo University,Tokyo, Japan Certificate in Nephrology.
– New England Medical Center,Boston,U.S.A. Certificate in Nephrology,Taxas Tech.
– Health Science Center, Lubbock,Texas, U.S.A

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09:00 – 10:00 (Appointment Only)


รศ. นพ. สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, จีน


ประวัติการศึกษา:

– M.D. Ramathibodi Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Endocrinology & Metabolism
– Certificate in Endocrinology Eastern Virginia Medical School,Norflok VA. USA
– Certificate in Endocrinology University of Massachusetts Mesical Center,MA.USA
– Master Degree in Clinical Epidemiology, Chulalongkorn University

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 19:00
อาทิตย์ 07:30 – 12:00


นพ. สรรเสริญ รัตนาธรรมวัฒน์

แผนก : แผนกอายุรกรรม, แผนกห้องผ่าตัด
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Phramongkutklao College of Medicine

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Anesthesiology, Phramongkutklao College of Medicine

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 18:00
พฤหัสบดี 13:00 – 18:00
ศุกร์ 07:00 – 18:00
เสาร์ 07:00 – 18:00
อาทิตย์ 07:00 – 18:00


นพ. สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคข้อและรูมาตอยด์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD. (First class honors), Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Board of Internal Medicine, Chiang Mai University
– Board of Rheumatology, Chiang Mai University

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

โรคเก๊าท์ (Gout)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 10:00 – 18:00
อังคาร 10:00 – 18:00
พฤหัสบดี 10:00 – 18:00
เสาร์ 08:00 – 16:00


นพ. สุทธา สุปัญญา

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– 2550 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– 2553 วุฒิบัตร จิตเวชศาสตร์
– 2557 MSC HEALTH SERVICE AND POPULATION RESEARCH, INSTITUTE OF PSYCHIATRY, PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE, KING’S COLLEGE LONDON
– 2561 PHD CANDIDATE IN HEALTH SERVICE AND POPULATION RESEARCH, INSTITUTE OF PSYCHIATRY, PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE, KING’S COLLEGE LONDON

วุฒิบัตร:

– Board of General Adult Psychiatry, Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry.

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– จิตเวชศาสตร์

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00
ศุกร์ 17:00 – 20:00
เสาร์ 13:00 – 17:00
อาทิตย์ 09:00 – 12:00


นพ. สุรศักดิ์ โกมลจันทร์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Faculty of Medicine, Khon Kaen University (1993 )
– Thai Board of Neurology , Chiang Mai University (1999)

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตร ประสาทวิทยา
– วุฒิบัตร อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– ประสาทวิทยา
– อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

วันออกตรวจ เวลา


รศ. พญ. สุรีย์ สมประดีกุล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคปอดและทรวงอก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D. Siriraj Hospital,Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diplomate American Board of Internal Medicine
– Diplomate American Board of Pulmonary Diseade
– Diplomate American Board of Critical Care Medicine

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Pulmonary Diseases, Asthma, COPD, Lung Cancer ,Bronchoscopy, ICU

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 18:00 – 19:00 (Appointment only)
เสาร์ 15:30 – 17:30 (Appointment only)


รศ. พญ. สุวดี วีระวัฒกานนท์

แผนก : แผนกอายุรกรรม, แผนกห้องผ่าตัด
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD – Faculty of Medicine,Peince of Songkhla University

วุฒิบัตร:

– Diplomate thai Board of Anesthesiology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Anesthesia in Plastic Surgery, OB-GYN

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 07:00 – 18:00
พุธ 07:00 – 13:00
พฤหัสบดี 07:00 – 13:00
ศุกร์ 07:00 – 13:00
เสาร์ 07:00 – 18:00


พญ. อรุณี บุญสุข

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Ramathibodi Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Neurology Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
– Clinical fellow in Neuromuscula, National Neuroscience Institute, Singapore
– Clinical Fellow in Neuromuscular, University of Calgary, Canada

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 15:00
อังคาร 08:00 – 15:00
พุธ 08:00 – 17:00
พฤหัสบดี 08:00 – 15:00
ศุกร์ 08:00 – 20:00
อาทิตย์ 13:00 – 17:00


นพ. เกริก อัศวเมธา

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคติดเชื้อ/ระบาดวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– American Board of Internal Medicine
– American Board of Infectious Disease

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Infectious Disease

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00
พุธ 16:00 – 20:00
ศุกร์ 16:00 – 20:00
เสาร์ 14:00 – 20:00


พญ. เกษณี โอฬารเสถียรกุล

แผนก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป, เวชศาสตร์เขตร้อน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, จีนกลาง,จีนแต้จิ๋ว


ประวัติการศึกษา:

– วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์
– ประกาศนียบัตร อายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– เวชศาสตร์ครอบครัว
– แพทย์ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า : ประเทศสหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ ฯลฯ

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 15:00
อังคาร 07:00 – 15:00
พุธ 07:00 – 16:00
พฤหัสบดี 07:00 – 16:00
ศุกร์ 07:00 – 16:00
เสาร์ 08:00 – 13:00


รศ. นพ. เดชา ลลิตอนันต์พงศ์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

จิตเวชศาสตร์คลินิก

วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 17:30 – 18:30 (Appointment Only)


พญ. เรขา หาญเวสสะกุล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D.St.George’s University School of Medicine

วุฒิบัตร:

– Internal Medicine, New York Hospital B.Sc. Northern Arizona University
– Postgraduate Neurophysiology California State University (Fullerton)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 10:00 – 18:00
อังคาร 10:00 – 17:00
พุธ 10:00 – 18:00
พฤหัสบดี 10:00 – 18:00
ศุกร์ 10:00 – 18:00
เสาร์ 10:00 – 14:00


พญ. โชติวรรณ ตันวัฒนานิกุล

แผนก : ศูนย์หัวใจ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD. (Second Class Honors), Songkhlanakarin University (1999)

วุฒิบัตร:

– Thai Board of Internal Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University (2004)
– Thai Board of Endocrinology and Metabolism, Ramathibodi Hospital, Mahidol University (2006)

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 08:00 – 16:00 ((Cardio))
พุธ 08:00 – 14:00 ((Cardio))
พุธ 14:00 – 16:00 ((Med))
พฤหัสบดี 08:00 – 12:00 ((Cardio))
พฤหัสบดี 12:00 – 16:00 ((Med))
ศุกร์ 08:00 – 12:00 ((Cardio))
ศุกร์ 12:00 – 16:00 ((Med))
เสาร์ 08:00 – 12:00 ((Cardio))


นพ. ไชยวัฒน์ อึ้งเศรษฐพันธ์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Prince of Songkla University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Internal Medicine, Chulalongkorn University
– Clinical Fellow in Allergy and Clinical Immunology, Chulalongkorn University
– Research Fellow in Infectious disease, Switzerland

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Allergy & Clinical Immunology

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 12:00 – 19:00


พญ. ไอรีน ยินออง เกียรติกวานกุล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย,1975

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

เวชกรรมทั่วไป, เวชศาสตร์เขตร้อน, เวชศาสตร์ครอบครัว

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 14:30
อังคาร 08:00 – 14:30
พุธ 08:00 – 14:30
ศุกร์ 08:00 – 14:30
เสาร์ 08:30 – 12:00