แผนกอายุรกรรม

เพราะเราใส่ใจในสุขภาพของผู้ป่วยทุกท่าน คลินิกอายุรกรรมของ โรงพยาบาล บีเอ็นเอช จึงยินดีให้บริการดูแลรักษา และวินิจฉัยสุขภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางอายุรศาสตร์ คลินิกอายุร-กรรมผู้ป่วยนอก ครบครันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา อบอุ่น ทันสมัย มั่นใจในบริการที่มีคุณภาพ

.

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจรักษา 13 ห้อง
 • ห้องเจาะเลือด
 • ห้องปฏิบัติการรักษา
 • การตรวจวัดสัญญาณชีพ
 • ห้องตรวจภายใน

.

การบริการ

 • อายุรแพทย์ทั่วไป
 • แพทย์ด้านโรคปอด
 • แพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
 • แพทย์ด้านจิตเวช
 • แพทย์ด้านโรคข้อและรูมาติซึ่ม
 • แพทย์ด้านโรคระบบประสาท
 • แพทย์ด้านโรคไต
 • แพทย์ด้านโรคติดเชื้อ
 • แพทย์ด้านโรคเลือด
 • คลีนิกเบาหวานและฮอร์โมน
 • แพทย์ด้านโรคผู้สูงอายุ
 • แพทย์ด้านโรคมะเร็ง

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันเสาร์ 06.00 – 20.00
วันอาทิตย์ 07.00 – 20.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 4422, 4423
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

นพ. คมน์สิทธิ์ เดชะรินทร์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 17:00
อังคาร 08:00 – 17:00
พฤหัสบดี 14:00 – 20:00
ศุกร์ 09:00 – 20:00
อาทิตย์ 08:00 – 17:00

นพ. จรัน มาลฮอตรา

แผนก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, ฮินดู,ปันจาบ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 16:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 16:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00
เสาร์ 08:00 – 12:00

รศ. นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคปอดและทรวงอก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 16:30 – 17:30
เสาร์ 09:30 – 11:30

ผศ. ดร. นพ. ชัยชนะ นิ่มนวล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 16:00 – 20:00
พุธ 16:00 – 20:00

รศ. นพ. ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคข้อและรูมาตอยด์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 12:00
พุธ 09:00 – 12:00
ศุกร์ 09:00 – 12:00

นพ. ณัฐวุฒิ เกษทอง

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 12:00 – 20:00
อังคาร 07:00 – 17:00
พุธ 12:00 – 20:00
พฤหัสบดี 07:00 – 17:00
ศุกร์ 12:00 – 20:00

ผศ. ดร. นพ. ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 13:00 – 16:00 (*Only 2nd and 4th week)

ผศ. นพ. ธานี เศรษฐจันทร

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 11:00 – 15:00
พฤหัสบดี 11:00 – 15:00
เสาร์ 08:30 – 12:00

ศ. นพ. อนันต์ ศรีเกียรติขจร

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พุธ 17:00 – 18:00

นพ. นรินทร์ วรวุฒิ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 09:00 – 10:00

พญ. นวลศรี แตระกุล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, จีน
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 15:00
อังคาร 08:00 – 15:00
พุธ 08:00 – 15:00
พฤหัสบดี 08:00 – 15:00
ศุกร์ 08:00 – 15:00

พญ. นิวัน กลิ่นงาม

แผนก : แผนกอายุรกรรม, แผนกผู้ป่วยวิกฤต
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ,อายุรศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 08:00 – 16:00 (Medical Clinic)
พุธ 08:00 – 16:00 (Medical Clinic)
พฤหัสบดี 07:00 – 19:00 (ICU)
ศุกร์ 07:00 – 19:00 (ICU)
เสาร์ 08:00 – 12:00 (Medical Clinic)

พญ. ปิยาภัสร์ จิตภิรมย์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวช, จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 16:00 – 20:00
พุธ 16:00 – 20:00

นพ. พงศธร เรืองรองหิรัญญา

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 08:00 – 20:00

นพ. พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : เวชบำบัดวิกฤต
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 14:00 – 16:00 (Appointment Only)
อาทิตย์ 14:00 – 16:00 (Appointment Only)

พญ. พรพิมล มิ่งบรรเจิดสุข

แผนก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 07:00 – 13:30
พุธ 07:00 – 13:30
พฤหัสบดี 07:00 – 13:30
ศุกร์ 07:00 – 13:30

ผศ. นพ. พรเลิศ ฉัตรแก้ว

แผนก : แผนกอายุรกรรม, แผนกห้องผ่าตัด
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา

พญ. พาพร เลาหวิรภาพ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 16:00 – 19:00
พฤหัสบดี 16:00 – 19:00
ศุกร์ 16:00 – 19:00

พ.ท.ญ. พญ. พาสิริ สิทธินามสุวรรณ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 14:00 – 16:30

นพ. พิทักษ์ เดชพรเทวัญ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคติดเชื้อ/ระบาดวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00
อาทิตย์ 13:00 – 17:00

นพ. พิมุข เทพมงคล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:30 – 17:00
อังคาร 08:30 – 17:00
พุธ 08:30 – 17:00
พฤหัสบดี 08:30 – 19:00
ศุกร์ 08:30 – 16:00
อาทิตย์ 09:00 – 12:00

ศ. พญ. มนาธิป โอศิริ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคข้อและรูมาตอยด์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 17:00 – 19:00 (1st, 2nd, 5th Friday of the month)

นพ. ยุทธนา บุษยวิทย์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส,เยอรมัน
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 16:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 16:00
อาทิตย์ 08:00 – 16:00

พญ. รติมา สมร

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์สาขาโรคติดเชื้อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 16:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 12:00
พฤหัสบดี 08:00 – 16:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00
เสาร์ 08:00 – 13:00

นพ. รัชยุทธ ธนปิยชัยกุล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 12:00
พุธ 08:00 – 11:30
พฤหัสบดี 13:00 – 16:00
ศุกร์ 08:00 – 12:00

พญ. รัตตพร วิชิตรัชนีกร

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โลหิตวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 20:00
อังคาร 08:00 – 20:00
พุธ 14:00 – 20:00
ศุกร์ 08:00 – 15:00
เสาร์ 08:00 – 15:00

พญ. ราณี ดีลัคนทิน

แผนก : แผนกอายุรกรรม, แผนกห้องผ่าตัด
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 15:00
อังคาร 07:00 – 15:00
พุธ 07:00 – 18:00
พฤหัสบดี 07:00 – 18:00
ศุกร์ 07:00 – 15:00

พญ. วรรษวรรน์ อริยานนท์

แผนก : ศูนย์หัวใจ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 08:00 – 17:00
พุธ 08:00 – 17:00
พฤหัสบดี 08:00 – 19:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00
เสาร์ 07:00 – 14:00

นพ. วสุ จันทรศักดิ์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 13:30 – 15:30

ผศ. ดร. นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงษ์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09:00 – 12:00

ศ. นพ. ดร. วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 17:00 – 19:30
เสาร์ 09:30 – 11:00

ผศ.พญ. ศานิต วิชานศวกุล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โภชนาการคลินิกและโรคอ้วน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 08:00 – 12:00

ศ. นพ. สมชาย เอี่ยมอ่อง

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สาขาโรคไต
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 07:30 – 08:00
อาทิตย์ 07:30 – 08:00

รศ. นพ. สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, จีน
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00
อาทิตย์ 07:30 – 12:00

นพ. สรรเสริญ รัตนาธรรมวัฒน์

แผนก : แผนกอายุรกรรม, แผนกห้องผ่าตัด
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 18:00
พฤหัสบดี 13:00 – 18:00
ศุกร์ 07:00 – 18:00
เสาร์ 07:00 – 18:00
อาทิตย์ 07:00 – 18:00

นพ. สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคข้อและรูมาตอยด์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 10:00 – 18:00
อังคาร 10:00 – 18:00
พฤหัสบดี 10:00 – 18:00
เสาร์ 08:00 – 16:00
อาทิตย์ 07:00 – 19:00

พ.ต.อ. (ญ) พญ. สุนันท์ เบญจเจริญวงศ์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:30 – 18:30

รศ. พญ. สุรีย์ สมประดีกุล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคปอดและทรวงอก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 18:00 – 19:00 (Appointment only)
เสาร์ 15:30 – 17:30 (Appointment only)

รศ. พญ. สุวดี วีระวัฒกานนท์

แผนก : แผนกอายุรกรรม, แผนกห้องผ่าตัด
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 07:00 – 18:00
พุธ 07:00 – 13:00
พฤหัสบดี 07:00 – 13:00
ศุกร์ 07:00 – 13:00
เสาร์ 07:00 – 18:00

ดร. อดิภัทร ชัยชนะสกุล (นักจิตวิทยา)

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 12:00 – 18:00

นพ. อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคระบบการหายใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 20:00
พุธ 17:00 – 20:00
อาทิตย์ 10:00 – 15:00

พญ. อรุณี บุญสุข

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 15:00
อังคาร 08:00 – 15:00
พุธ 08:00 – 17:00
พฤหัสบดี 08:00 – 15:00
ศุกร์ 08:00 – 20:00
อาทิตย์ 13:00 – 17:00

นพ. เกริก อัศวเมธา

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคติดเชื้อ/ระบาดวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00
พุธ 16:00 – 20:00
ศุกร์ 16:00 – 20:00
เสาร์ 14:00 – 20:00

พญ. เกษณี โอฬารเสถียรกุล

แผนก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป, เวชศาสตร์เขตร้อน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, จีนกลาง,จีนแต้จิ๋ว
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 15:00
อังคาร 07:00 – 15:00
พุธ 07:00 – 16:00
พฤหัสบดี 07:00 – 16:00
ศุกร์ 07:00 – 16:00
เสาร์ 08:00 – 13:00

รศ. นพ. เดชา ลลิตอนันต์พงศ์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 17:30 – 18:30 (Appointment Only)

พญ. เรขา หาญเวสสะกุล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 10:00 – 18:00
อังคาร 10:00 – 17:00
พุธ 10:00 – 18:00
พฤหัสบดี 10:00 – 18:00
ศุกร์ 10:00 – 18:00
เสาร์ 10:00 – 14:00

พญ. โชติวรรณ จารุพงศ์โสภณ

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 16:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 16:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00
เสาร์ 08:00 – 12:00

นพ. ไชยวัฒน์ อึ้งเศรษฐพันธ์

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 12:00 – 19:00

พญ. ไอรีน ยินออง เกียรติกวานกุล

แผนก : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 14:30
อังคาร 08:00 – 14:30
พุธ 08:00 – 14:30
ศุกร์ 08:00 – 14:30
เสาร์ 08:30 – 12:00