แผนกผู้ป่วยวิกฤต (ไอซียู)

     การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ โดยทีมแพทย์และพยาบาล ที่เตรียมพร้อมสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและดูแลผู้ป่วยให้พ้นภาวะวิกฤติอย่างปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง จะช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ฉุกเฉินให้กลายเป็นความอุ่นใจ

ด้วยบรรยากาศเสมือนบ้าน ห้องที่แยกส่วนออกจากกันอย่างชัดเจน ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัว ให้ญาติสามารถเข้าเยี่ยมหรือดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น บีเอ็นเอช เชื่อว่ากำลังใจจากญาติ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยผ่านพ้นวิกฤติไปได้

บุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์

  • ทีมแพทย์  และ พยาบาลวิชาชีพ 14 คน และผู้ช่วยพยาบาล 4 คน ที่ได้รับการฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ และฉุกเฉินทุกประเภท
  • เครื่องมือกู้ชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ทันสมัย พร้อมใช้อยู่เสมอ
  • มีห้องพิเศษเพื่อเฝ้าระวังอาการชัก และห้องแยกสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อทางเดินหายใจโดยเฉพาะเช่นกลุ่มวัณโรค ไข้หวัดนก เป็นต้น

การบริการ 

  • บริการผู้ป่วยในรายที่มีอาการหนัก หรือผู้ป่วยที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยความร่วมมือจากทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ทั้งสูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ และกุมารแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวะวิกฤติและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
  • บริการผู้ป่วยวิกฤต และดูแลผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
  • ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตร่วมกับแผนกฉุกเฉินด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องมืออันทันสมัย และทีมแพทย์พยาบาลประจำรถที่พร้อมออกเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

ตลอด 24 ชั่วโมง

(รับผู้ป่วยได้ถึง 13 เตียง)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

พญ. นิวัน กลิ่นงาม

แผนก : แผนกอายุรกรรม, แผนกผู้ป่วยวิกฤต
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Clinical Fellowship in Critical Care Medicine, Department of Anesthesiology, Chulalongkorn Hospital, 2015
– Clinical Fellowship in Pulmonary and Critical Care Medicine, Chulalongkorn Hospital, 2014
– Residency Training in Internal Medicine, Chulalongkorn Hospital, 2011
– M.S., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2014
– M.D. (First Class Honors), Chulalongkorn University, 2005

วุฒิบัตร:

– Diplomate, Thai Board of Critical Care Medicine, 2015
– Diplomate, Thai Board of Pulmonary Medicine & Pulmonary Critical Care, Chulalongkorn University, 2014
– Diplomate, Thai Board of Internal Medicine, Chulalongkorn University, 2011

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 12:00 – 16:00 (Medical Clinic)
พฤหัสบดี 08:00 – 16:00 (Medical Clinic)
ศุกร์ 10:00 – 12:00 (Medical Clinic)
จันทร์ 07:00 – 19:00 (ICU)
อังคาร 07:00 – 19:00 (ICU)
พุธ 07:00 – 12:00 (ICU)


นพ. วศิน จิริศานต์

แผนก : แผนกอายุรกรรม, แผนกผู้ป่วยวิกฤต
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– ECMO Diploma, La Pitié Salpêtrière University Hospital, Paris, France, 2016
– Clinical Fellowship in Critical Care Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital,Mahidol University, 2014
– Clinical Fellowship in Pulmonary and Critical Care Medicine, Chulalongkorn Hospital, 2013
– M.S., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2013
– M.D. , Faculty of Medicine Mahidol University, Siriraj Hospital,2005

วุฒิบัตร:

– Certificate European Diploma Intensive Care Medicine (EDIC), European Society Intensive Care Medicine (ESICM), 2018
– Certified Extracorporeal Membrane Oxygenation, La Pitie’Salpetriere hospital, Pierre et Marie Curie University, Paris, 2016
– Diplomate, Thai Board of Critical Care Medicine, 2014
– Diplomate, Thai Board of Pulmonary Medicine & Pulmonary Critical Care, 2013
– Diplomate, Thai Board of Internal Medicine, 2011

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 10:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 12:00