แผนกไตเทียม

…..ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมกับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเต็มเวลา ทำให้ผู้ป่วยสามารถวางใจได้ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการที่แผนกไตเทียม โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

…..เพราะความเข้าใจทำให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง ที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ต้องมาโรงพยาบาลเป็นประจำ โดยทีมแพทย์อายุรกรรมโรคไต พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล พร้อมให้บริการผู้ป่วยโรคไตที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือด ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย

.

บุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์

  • แพทย์อายุรกรรมโรคไต
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทำงานเต็มเวลา 7 คน
  • ผู้ช่วยพยาบาลทำงานเต็มเวลา 7 คน
  • เครื่องไตเทียม 10 เครื่อง และสำรองใช้อีก 1 เครื่อง
  • ระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับการ ฟอกเลือด Reverse Osmosis (R.O. system) ผลิตภายใต้การตรวจสอบตามมาตรฐานสากลของ AAMI หรือ The Association of Advancement of Medical Instrumentation

.

การบริการ 

  • วินิจฉัย รักษาและติดตามผลโดยแพทย์อายุรกรรมโรคไต
  • รักษาภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง
  • รักษาความผิดปกติ ภาวะเสียสมดุลทางเกลือแร่และให้สารน้ำทดแทน
  • รักษาผู้ป่วยไตวายโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 06.00 – 20.00

สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและเฉียบพลันที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม แบ่งเป็น 3 รอบ

– รอบที่ 1: 06.00 – 10.00

– รอบที่ 2: 10.00 – 14.00

– รอบที่ 3: 14.00 – 18.00

ตลอดจนบริการฟอกเลือดนอกเวลาทำการแบบฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2792
โทร : +(662) 686-2793
อีเมล : info@bnh.co.th