Gynecology Centre

Fast and Advanced Cancer Diagnosis

นอกจากศูนย์สุขภาพสตรีที่ดูแลเรื่องของสุขภาพสตรีทั่วไปแล้ว ที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอชยังมี Gynecology Centre ที่ดูแลสุขภาพของคุณผู้หญิงแบบเฉพาะเจาะจงไปที่ส่วนสำคัญภายใน อย่างเช่นมดลูก ปากมดลูก ช่องคลอด รังไข่ เยื่อบุโพรงมดลูก และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงทั้งหมด

ที่ BNH Gynecology Centre เน้นการป้องกันเป็นสำคัญ แต่ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็พร้อมแก้ปัญหาสุขภาพและรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในส่วนบอบบางที่สำคัญที่สุดของผู้หญิง ทั้งเรื่องง่ายๆและเรื่องที่ยากซับซ้อน พร้อมๆกับช่วยผ่อนคลายความกังวลใจให้คุณรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจตลอดการรักษา

การป้องกันสำคัญที่สุด

BNH Gynecology Centre ให้ความสำคัญกับการป้องกันก่อนเกิดโรค เพราะการป้องกันนั้นง่ายกว่ารักษา

  • ให้คำปรึกษาและบริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย Thin Prep Pap Test และ HPV DNA Test
  • ตรวจหามะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในสตรี โดยการตรวจยีนในผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง โดยให้บริการตรวจยีน BRCA 1 และ BRCA 2 ค้นหามะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่, ตรวจพันธุกรรมระดับโมเลกุล ค้นหาความเสี่ยงมะเร็ง 27 ชนิด 27 ยีน เพื่อค้นหามะเร็งอื่นๆที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การรักษาไม่เป็นรองใคร

ที่ BNH Gynecology Centre มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้การรักษาโรคยากๆในจุดสำคัญ คนไข้จะได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เช่นเดิม

  • รักษามะเร็งในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งท่อนำไข่ เป็นต้น โดยวางแผนการรักษาร่วมกับคนไข้และทีมแพทย์ครบทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณผ่านทุกช่วงเวลาของการรักษาอย่างมีคุณภาพ
  • รักษาโรคอื่นๆในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง เช่น เนื้องอก (Tumour) รังไข่มีถุงน้ำหลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome-PCOS) ซีสต์ในรังไข่ (Ovarian Cysts) ซีสต์ในมดลูก (Nabothian cysts) ช่องคลอดอักเสบ (Bacterial Vaginosis) มดลูกอักเสบ (Endometritis) เชื้อราในช่องคลอด (Thrush) ช่องคลอดแห้ง (Vaginal dryness) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometrosis) เนื้องอกมดลูก (Fibroids) ปีกมดลูกอักเสบ (Adnexitis) และอื่นๆ

สุดยอดเทคนิคการรักษาและเครื่องมือทันสมัย

เทคนิคการรักษาและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การรักษาได้ผลดี

  • การรักษาโรคมะเร็งในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง จะมีทีมแพทย์เฉพาะทางมะเร็งนรีเวชเข้ามาทำการรักษาและวางแผนร่วมกันกับคนไข้ ตั้งแต่ก่อนการรักษา ระหว่างรักษา จนถึงหลังการรักษา เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดในคนไข้แต่ละราย โดยมีวิธีรักษาหลากหลาย ได้แก่ การผ่าตัด ฉายแสง ฝังแร่ และเคมีบำบัด ตามแบบแผนการรักษา (Clinical Practice Guideline – CPG) ของสถาบัน MD Anderson Cancer Centre ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทันสมัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยสูง เอื้ออำนวยให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ (Robotic Surgery) ในรายที่แพทย์พิจารณาความเหมาะสมแล้ว ซึ่งเป็นการผ่าตัดในบริเวณที่ต้องการความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ เช่นจุดที่แคบ อยู่ลึก มือเข้าไม่ถึง, เป้ามีขนาดเล็กมาก, ติดกับระบบหรืออวัยวะสำคัญอื่นๆ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์โดยเฉพาะเป็นผู้ทำการผ่าตัด
  • การผ่าตัดส่องกล้อง เป็นการเปิดแผลขนาดเล็กทดแทนการผ่าตัดเปิดแผลใหญ่แบบดั้งเดิม และใช้เครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็กเพียง 5 มม.ที่ติดกล้องความละเอียดสูงนำเข้าไปผ่าตัดในจุดที่ลึก เล็ก แคบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะใช้ความชำนาญและคุ้นเคยกับเครื่องมือร่วมกับการมอนิเตอร์ผ่านทางหน้าจอแสดงภาพจากกล้องซึ่งทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่ามองดวยตาเปล่า ทำให้แพทย์สามารถเข้าถึงจุดที่ต้องการและทำการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ
  • คนไข้สามารถรับผลการตรวจออนไลน์ โดยเครื่องมือที่เรียกว่า E-CARE ซึ่งมีความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัวสูง มีเพียงแพทย์เจ้าของไข้และคนไข้เท่านั้นที่ทราบผลตรวจร่วมกัน

BNH Gynecology Centre ให้บริการโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรที่มีความรู้ ให้คำแนะนำในเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงได้อย่างเป็นมืออาชีพ อุ่นใจตั้งแต่ครั้งแรกที่รับบริการ มั่นใจทุกครั้งที่พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ BNH Gynecology Centre

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.00 – 19.00
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 07.00 – 16.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

พญ. กุลธิดา ฤทธิรังศรีโรจน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : Gynecologic Oncology
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วุฒิบัตร:

- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2555

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- Obstetrics & Gynecology ; Oncology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 16:00
อังคาร 07:00 – 16:00
พุธ 07:00 – 16:00
พฤหัสบดี 07:00 – 16:00
ศุกร์ 07:00 – 16:00

พญ. ชินา โอฬารรัตนพันธ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : Gynecologic Oncology
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- Doctor of Medicine Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, MD 2001
- Membership, Thai Gynecologic Cancer Society

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Obstetrics & Gynecology, Chulalongkorn University
- Gynecologic oncology unit, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 2015 Attending in Advanced Laparoscopic surgery program at Kurashiki Medical Center, 2007-2009

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00
เสาร์ 17:00 – 20:00
อาทิตย์ 16:00 – 20:00

พญ. ชื่นกมล ชรากร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- พบ. เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540

วุฒิบัตร:

- วุฒิบัตร สาขาสูติ-นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
- อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2545

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 09:00 – 17:00
อาทิตย์ 13:00 – 15:00

พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : นรีเวช, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งมดลูก, มะเร็งรังไข่
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร:

- วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช
- วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานรีเวช

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- Obstetrics And Gynecology
- Gynecologic Oncology

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 14:00 – 18:00

รศ. นพ. ดำรง ตรีสุโกศล

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, แมนดาริน

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

วุฒิบัตร:

- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2528
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Ovarium

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 12:00 – 13:00

ผศ. นพ. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

วุฒิบัตร:

- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2536
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2544

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Gynaecologic cancer

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 17:00 – 18:00

พญ. ธาริณี แม่นชนะ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 1990-1996

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynecology
- Diplomate Thai Board of Gynecology Oncology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Gynecologic Oncology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00

รศ. นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

วุฒิบัตร:

- GYN – ONCOLOGY – King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok 2002 - 2004
- International fellow in Gyn Oncology MD. Anderson Cancer Center Houston,Texas, USA 2006
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2544
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- Gynaecologic Oncology

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 19:00
เสาร์ 14:00 – 15:00

พญ. นฤมล ชรากร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Ramathibodi Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynaecology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 17:00
พุธ 09:00 – 17:00
ศุกร์ 09:00 – 17:00
เสาร์ 09:00 – 17:00
อาทิตย์ 09:00 – 17:00

ผศ. นพ. นิพนธ์ เขมะเพชร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

วุฒิบัตร:

- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2538
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 16:00 – 19:00
ศุกร์ 16:00 – 19:00

รศ. นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, แมนดาริน, แต้จิ๋ว

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

วุฒิบัตร:

- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2533
- Fetal Echocardiology and Perinatal Ultrasound, ประเทศญี่ปุ่น, 2536
- เวชศาสตร์แม่และเด็ก, Yale University and Temple University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- การวินิจฉัยทารกในครรภ์
- การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์
- การช่วยให้มีบุตรง่าย

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 07:00 – 10:30

นพ. บุญเลิศ เตรียมอมรวุฒิ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาษาที่ใช้
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

วุฒิบัตร:

- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, 2534

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 17:00
อังคาร 09:00 – 17:00
พุธ 09:00 – 17:00
พฤหัสบดี 09:00 – 17:00
ศุกร์ 09:00 – 17:00
เสาร์ 13:00 – 16:00

นพ. ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

แผนก : Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป เวชพันธุศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

• Medical Genetics
• Cancer genetics


ประวัติการศึกษา:

• แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
• แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2548
• แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ทั่วไป ศูนย์การแพทย์ไอนสไตน์ เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา 2558

วุฒิบัตร:

• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์ทั่วไป (แพทยสภา) 2548
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์ทั่วไป (สหรัฐอเมริกา) 2558

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

• เวชพันธุศาสตร์
• พันธุศาสตร์มะเร็ง

วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 17:00 – 20:00

พญ. ปรัชญ์รตนา นุชประมูล

แผนก : Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2559 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2561มะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร:

- สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
- มะเร็งวิทยานรีเวช

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

มะเร็งวิทยานรีเวช

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 17:00 – 20:00
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00

นพ. ปุริม เรือนภู่

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคระบบทางเดินปัสสาวะในสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับ 1 )

วุฒิบัตร:

- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
- เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
- เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม(โรคระบบทางเดินปัสสาวะในสตรี)

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09:00 – 12:00

รศ. พญ. มณี รัตนไชยานนท์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร:

- ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- Certificate Fellow in Reproductive Biology (University of Ottawa, Canada)
- ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์) แพทยสภา
- อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
- วท.ม.(การพัฒนาสุขภาพ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- Reproductive Endocrinology
- Menopause
- Infertility

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 11:30 – 13:00

พญ. ลลิตา กุลมาลา

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- MD., Chulalongkorn University (2005)

วุฒิบัตร:

- Board of Obstetrics & Gynecology, Chulalongkorn University (2011)
- Fellowship in Maternal – Fetal Medicine, Chulalongkorn University (Present)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 10:00 – 15:00
อังคาร 15:00 – 20:00
พฤหัสบดี 07:00 – 20:00
ศุกร์ 08:00 – 20:00
อาทิตย์ 07:00 – 16:00

นพ. วรชัย ชื่นชมพูนุท

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : ระบบปัสสาวะสตรี, ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Obstetric and Gynecology
- Fellowship in UroGynaecology , Australia

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 11:00 – 20:00
อังคาร 09:30 – 17:00
พฤหัสบดี 09:30 – 17:00
ศุกร์ 09:30 – 19:00
เสาร์ 14:00 – 20:00

ศ. นพ. วรพงศ์ ภู่พงศ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร:

- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Research Fellow, Osaka university School of Medicine
- เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- เวชพันธุศาสตร์
- วางแผนครอบครัว
- อัลตราซาวด์
- วัยทอง

วันออกตรวจ เวลา

รศ. นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

วุฒิบัตร:

- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2535
- มะเร็งทางนรีเวชวิทยา, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, สหรัฐอเมริกา, 2538-2539
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- มะเร็งทางนรีเวชวิทยา

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 19:00

นพ. วิบูลย์ กมลพรวิจิตร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynecology
- Master of Clinical Embryology, Monash University, Melbourne, Australia
- Certificate Gynecological Endoscopic Surgery, Tokyo Medical University, Japan
- Certificate Gynecological Endoscopic Surgery, Asia Pacific Association of Gynecologic Endoscopy

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, Infertility treatment, Menopause, Gynecologic Endocrinology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 20:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 20:00
เสาร์ 09:00 – 12:00
อาทิตย์ 07:00 – 13:00

รศ. นพ. วิรัช วิศวสุขมงคล

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- European Diploma in Gynecologic Operative Endoscopy
- อนุมัติอนุสาขา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
- วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

วุฒิบัตร:

- วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อนุมัติบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
- European Diploma in Gynecologic Operative Endoscopy

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
- การผ่าตัดจุลศัลยกรรมทางนรีเวช

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 13:30 – 15:00 (Appointment Only)
เสาร์ 14:00 – 16:00 (Appointment Only)

พญ. ศรพิณ อามาตย์ทัศน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- MD. (Second Class Honors), Srinakharinwirot University (2001)

วุฒิบัตร:

- Board of Obstetrics & Gynecology, Vajira Hospital, University of Bangkok Metropolis (2007)
- Sub-Board of Maternal – Fetal Medicine, Chulalongkorn University (2011)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 20:00
อังคาร 08:00 – 14:00
พุธ 08:00 – 20:00
พฤหัสบดี 08:00 – 14:00
เสาร์ 07:00 – 15:00

นพ. ศุภชัย เรืองแก้วมณี

แผนก : Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวช ผ่าตัดผ่านกล้อง
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2543

วุฒิบัตร:

- อนุมัติบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2553
- วุฒิบัตรมะเร็งนรีเวชวิทยา พ.ศ. 2555
- ประกาศนียบัตรผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พ.ศ. 2556

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- มะเร็งนรีเวช
- ผ่าตัดผ่านกล้องทางมะเร็งนรีเวช

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 16:00 – 20:00

รศ. นพ. สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 1988
- Master degree of Science Program in Health
- Development Chulalongkorn University, Bangkok 2007-2009

วุฒิบัตร:

- Research fellow in Division of Maternal-Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Osaka University School of Medicine, Osaka, Japan. February – April 1999
-Clinical assistant in Centre for Fetal Care, Department of Paediatric, Obstetrics and Gynaecology, Institute of Obstetrics & Gynaecology, Imperial College School of Medicine, Queen Charlotte's & Chelsea Hospital, London, UK. 1999-2000

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Maternal Fetal Medicine, Twin Pregnancy

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09:00 – 11:30

ผศ. พญ. สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand, 1990

วุฒิบัตร:

- Diploma of The Thai Board of Obstetrics & Gynecology, 1996
- Diploma of The Thai Board of Reproductive Mediicne, 2005

วันออกตรวจ เวลา
– (Appointment Only)

พญ. สุจิตรา พงษ์พัฒนพันธุ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D.Siriraj Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Obstetrics & Gynecology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 15:00
อังคาร 07:00 – 15:00
พุธ 07:00 – 15:00
ศุกร์ 07:00 – 15:00
อาทิตย์ 09:00 – 17:00

รศ. นพ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

วุฒิบัตร:

- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2538

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 13:00 – 15:00 (Appointment Only)

นพ. อัมรินทร์ สุวรรณ

แผนก : Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- MD., Khon Kaen University (2005)
- Thai Board of Obstetrics & Gynecology, Khon Kaen University (2009)
- Fellowship in Reproductive Medicine, Chulalongkorn University (2015)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 16:00 – 18:00