แผนกตา

การบริการ

 • ตรวจรักษาโรคตาทุกประเภท เช่น ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน โรคจอประสาทตา โรคตาอักเสบ และติดเชื้อ โรคภูมิแพ้ดวงตา เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพตาโดยละเอียด
 • ตรวจสุขภาพตาเพื่อทำใบขับขี่, ตรวจตาบอดสี
 • ตรวจวัดลานสายตา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น หรือ คอนแทคเลนส์
 • การรักษาโรคตาโดยใช้แสงเลเซอร์
 • การรักษาโรคตาโดยการผ่าตัดผ่านกล้อง Microscope

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย   

 • กล้องตรวจรายละเอียดของดวงตา
 • เครื่องมือตรวจจอประสาทตา
 • เครื่องคอมพิวเตอร์วัดลานสายตา
 • เครื่องมือคอมพิวเตอร์วัดความโค้งของกระจกตา และค่าสายตา
 • เครื่องตรวจวัดความยาวลูกตาและตรวจหาความผิดปกติของจอประสาทตาด้วยคลื่นเสียง
 • เครื่องเลเซอร์ Nd : YAG  รักษาต้อหินชนิดมุมปิด,ถุงหุ้มเลนส์ตาขุ่น
 • เลเซอร์ Argon รักษาเบาหวานขึ้นจอประสาทตา,เส้นเลือดฝอยในตาแตก,จอประสาทตาถลอก
 • เครื่องถ่ายภาพส่วนหน้าของดวงตา
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
 • กล้อง microscope สำหรับใช้ในการผ่าตัดรักษาดวงตา
 • เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง
 • กล้องตรวจจอประสาทตา

คลินิกต้อหิน

ความเชี่ยวชาญของทีมจักษุแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยต้อหินอันทันสมัย ที่พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่เริ่มพบความผิดปกติกับดวงตา หรือสงสัยว่าจะเป็นต้อหินในระยะเริ่มต้น แม้จะไม่แสดงอาการให้เห็นเด่นชัด

การตรวจสุขภาพตาประจำปี กับคลินิกต้อหิน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป เป็นอีกวิธีที่จะช่วยค้นหาความเสี่ยงของโรคต้อหิน และป้องกันอาการข้างเคียงที่รุนแรงถึงขั้นทำให้ตาบอดได้

บุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคต้อหิน พร้อมด้วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
 • เทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยต้อหิน อันทันสมัย ประกอบด้วย
 1. เครื่องวัดความดันในลูกตา (Goldmann Applanation Tonometry)
 2. เครื่องมือวัดความดันตาชนิด (Tono-Pen hand-held) ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถนั่งตรวจหน้ากล้อง (Slit  lamp) ได้
 3. เครื่องมือวัดความหนาของกระจกตา (Pachymeter) ช่วยในการวินิจฉัยภาวะสงสัยต้อหินในกรณีที่พบระดับความดันลูกตาสูง(Glaucoma suspect, ocular hypertension) และต้อหินในระดับความดันปกติ (Normal Tension Glaucoma) ซึ่งช่วยประเมินความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ
 4. เครื่องตรวจวิเคราะห์ความหนาของเส้นใยประสาทตา(retinal nerve fiber layer)
  (Spectral Domain Optical Coherence Tomography หรือ SD-OCT) ใช้ในการตรวจใช้ในการวินิจฉัยต้อหินในระยะแรกเริ่ม และใช้ในการติดตามการรักษา
 5. เครื่องมือที่ช่วยในประเมินส่วนหน้าของลูกตา (Anterior Segment OCT) โดยเฉพาะบริเวณมุมม่านตาช่วยในการวินิจฉัยโรคต้อหินชนิดมุมปิด
 6. เครื่องวัดลานสายตาเพื่อวิเคราะห์การดำเนินของโรค (Visual Field Test)
 7. ถ่ายรูปขั้วประสาทตา ด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา

การบริการ 

 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน
 • รักษาโรคต้อหินด้วยการยิงเลเซอร์ สำหรับต้อหินมุมปิดและในรายที่มีมุมตาแคบ (Laser Iridotomy)
 • รักษาโรคต้อหินด้วยการยิงเลเซอร์ สำหรับต้อหินมุมเปิดบางชนิด ( Laser Trabeculoplasty)
 • ผ่าตัดรักษาการเกิดโรคต้อหิน

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 07.00 – 20.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

นพ. จรินทร์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ

แผนก : แผนกตา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยาอนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD, Chulalongkorn University ( 2001)
– Thai Board of Ophthalmology, Rajavithi Hospital, Mahidol University (2012)
– Sub-Board of Pediatric Ophthalmology &Strabismus, Siriraj Hospital (2013)
– Research Fellow in Ocular Oncology, Wills Eye Hospital, Philadelphia,Pennsylvania (2014)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 13:00 – 20:00
พุธ 07:00 – 17:00
พฤหัสบดี 08:00 – 12:30
ศุกร์ 13:00 – 20:00
เสาร์ 09:00 – 17:00
อาทิตย์ 08:00 – 12:00 (every 1st,3rd,5th week)


นพ. ธีระพัฎ จิตต์พูลกุศล

แผนก : แผนกตา
ความชำนาญพิเศษ : โรคตาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Certificate Thai Board of Ophthalmology
– Certificate Subspecialty of Vitreous and Retina (Medical and Surgical) Diseases
– Certificate Thai Board of Family Medicine

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Vitrous and Retina Diseases

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 19:30
พุธ 17:00 – 19:00
อาทิตย์ 09:00 – 12:00


นพ. ภราดร สุขอุดม

แผนก : แผนกตา, คลินิกต้อหิน
ความชำนาญพิเศษ : โรคต้อหิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Ramathibodi Hospital,Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Ophthalmology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Glaucoma

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 13:00 – 16:00


นพ. มงคล ธาดารติ

แผนก : แผนกตา
ความชำนาญพิเศษ : โรคตาทั่วไป และจอประสาทตา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Siriraj Hospital, Mahidol University (1991)
– Fellowship in Retina, Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA

วุฒิบัตร:

– Board of Ophthalmology, Rajvithi Hospital (2012)

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 13:00 – 17:00 (มาแทน นพ.วรรณกร)


นพ. ศิริพงศ์ สินประจักษ์ผล

แผนก : แผนกตา
ความชำนาญพิเศษ :
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Chulalongkorn University (2002)

วุฒิบัตร:

– Ophthalmology,Chulalongkorn University (2009)

วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 17:00 – 20:00


นพ. สิทธิโชค นาคะพงศ์

แผนก : แผนกตา
ความชำนาญพิเศษ : โรคตาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Board of Ophthalmology, Chulalongkorn University

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00
อังคาร 17:00 – 20:00


นพ. ไกรเลิศ เธียรนุกุล

แผนก : แผนกตา
ความชำนาญพิเศษ : โรคตาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Ophthalmology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Retina

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 18:30 – 20:00


พญ. จุไรรัตน์ วัจนะมงคล

แผนก : แผนกตา
ความชำนาญพิเศษ : โรคกระจกตา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Prince of Songkla University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Ophthalmology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Cornea

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 13:00 – 16:00


พญ. ชุติมา สุภาวเวช

แผนก : แผนกตา, คลินิกต้อหิน
ความชำนาญพิเศษ : โรคต้อหิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Ramathibodi Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Board of Ophthalmology, Rajvithi Hospital
– Fellowship in Glaucoma, Rajvithi Hospital
– Fellowship in Glaucoma, University of California, Los Angeles, USA.

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

โรคต้อหิน

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 12:30 – 17:00
อังคาร 07:30 – 16:00
พุธ 07:30 – 17:00
พฤหัสบดี 07:30 – 17:00
ศุกร์ 12:30 – 17:00
อาทิตย์ 09:00 – 12:00


พญ. ณัฐรินทร์ ภูษิตโภยไคย

แผนก : แผนกตา
ความชำนาญพิเศษ : โรคกระจกตา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., (Firstclass honor), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate, Medical Association of Thailand
– Diplomate, Graduate Diploma in Clinical Sciences (Ophthalmology), Mahidol University
– Certificate of Proficiency in Ophthalmology, Thai Board of Ophthalmology
– Certificate of Cornea, External Disease and Refractive Surgery, Chulalongkorn University

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Cornea and external disease
– Refractive Surgery

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 13:00 – 16:00
อังคาร 08:00 – 12:00
พฤหัสบดี 13:00 – 16:00
ศุกร์ 08:00 – 12:00


พญ. ธิดารัตน์ ตั้งกิจ

แผนก : แผนกตา
ความชำนาญพิเศษ : โรคตาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Doctor of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University (2006)
– Diplomate of the Thai Board of Ophthalmology, Siriraj Hospital (2013)
– Fellowship in Orbit & Oculoplastic, Siriraj Hospital (2014)
– Observership in Orbit & Oculoplastic, New York Eye & Ear Hospital, USA (2014)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Ophthalmology

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 17:00 – 20:00


พญ. วรรณกรณ์ พฤกษากร

แผนก : แผนกตา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วุฒิบัตรจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วุฒิบัตร:

– จักษุวิทยา
– จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– จักษุวิทยา
– จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 17:00 – 20:00


พญ. วรรษา รุ่งภูวภัทร

แผนก : แผนกตา, คลินิกต้อหิน
ความชำนาญพิเศษ : โรคต้อหิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diploma in Ophthalmology, Rajavithi University
– Certificate in Glaucoma (2011)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:30 – 12:30
อังคาร 07:30 – 16:30
พฤหัสบดี 07:30 – 16:30
ศุกร์ 07:30 – 16:30
เสาร์ 08:00 – 16:00


พญ. ไอรีน ศุภางคเสน

แผนก : แผนกตา
ความชำนาญพิเศษ : โรคตาในเด็ก, ตาเข, ตาเหล่
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate American Board of Ophthalmology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Pediatric Ophthalmology

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 11:00 – 12:00


พญ. มาริสา เตชะจงจินตนา

แผนก : แผนกตา
ความชำนาญพิเศษ : กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
– อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ประกาศนียบัตรอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร:

– อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา จักษุวิทยา
– ประกาศนียบัตรอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea and Refractive Surgery)

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 20:00
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00


พญ. เบญจวรรณ วุฒิวรวงศ์

แผนก : แผนกตา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ( Ophthalmology
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร:

– The Schepens Eye Research Institute, Harvard Medical School, 2005
– Ophthalmology, Chulalongkorn University, 2002

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 12:00
ศุกร์ 09:00 – 12:00