แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

…..แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล BNH เปิดให้บริการรักษาพยาบาลและรักษาอาการบาดเจ็บอย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตขั้นสูง และการดูแลผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินของเรามีทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยว ชาญในสาขาย่อยทุกด้านคอยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดเวลา

.

บริการและการรักษา

 • การบาดเจ็บ
 • ความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ
 • ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบหายใจ การหายใจล้มเหลว
 • ไข้หวัดใหญ่และอาการเจ็บคอ
 • ภูมิแพ้
 • อาหารเป็นพิษ
 • ท้องเสีย
 • ปวดท้อง ปวดหลัง ฯลฯ
 • คลินิกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 24 ชั่วโมง

ชื่นชม “ความงามแห่งชีวิต” อย่างเต็มที่ และให้เราดูแลท่านในยามจำเป็นบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงเปิดให้บริการแล้วที่โรงพยาบาล BNH

.

บริการต่างๆ ประกอบด้วย

 • บริการฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเด็ก
 • บริการฉุกเฉินด้านหัวใจ
 • บริการฉุกเฉินด้านทันตกรรม
 • บริการฉุกเฉินสำหรับการบาดเจ็บจากกีฬา
 • สูตินรีเวช
 • อายุรกรรม
 • ศัลยกรรมกระดูก

.

บริการโทรเรียกแพทย์และรถพยาบาล

…..แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล BNH ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในชุมชนโดยพร้อมให้บริการรักษาพยาบาลถึงสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม สถานทูต อาคารสำนักงาน คอนโดมีเนียมที่พักอาศัย เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ โรงเรียน และการจัดงานขนาดใหญในที่สาธารณะในย่านใจกลางเมือง

เรายังมีล่าม แปลภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ ญี่ปุ่น จีนกวางตุ้งและจีนกลางคอยให้บริการอีกด้วย

เวลาทำการ

ตลอด 24 ชั่วโมง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 632-1000
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

นพ. กฤษณ์ คุรุชัยยะพาณิชย์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา

พ.ญ. จิราพร จงฐิตินนท์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา

พญ. ชุติรัตน์ วัชโรทยางกูร

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา

นพ. ฐิติ เอี่ยมไพศาล

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา

นพ. นภดล อุดมรัศมี

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา

พญ. วรกานต์ จตุรพิตร

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา

นพ. สันติ ทรัพย์ภิญโญ

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา

นพ. อุดมศักดิ์ ดวงประสพสุข

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา

นพ. เรืองกิตติ์ รัตนยานนท์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา