แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

…..แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล BNH เปิดให้บริการรักษาพยาบาลและรักษาอาการบาดเจ็บอย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตขั้นสูง และการดูแลผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินของเรามีทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยว ชาญในสาขาย่อยทุกด้านคอยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดเวลา

.

บริการและการรักษา

 • การบาดเจ็บ
 • ความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ
 • ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบหายใจ การหายใจล้มเหลว
 • ไข้หวัดใหญ่และอาการเจ็บคอ
 • ภูมิแพ้
 • อาหารเป็นพิษ
 • ท้องเสีย
 • ปวดท้อง ปวดหลัง ฯลฯ
 • คลินิกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 24 ชั่วโมง

ชื่นชม “ความงามแห่งชีวิต” อย่างเต็มที่ และให้เราดูแลท่านในยามจำเป็นบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงเปิดให้บริการแล้วที่โรงพยาบาล BNH

.

บริการต่างๆ ประกอบด้วย

 • บริการฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเด็ก
 • บริการฉุกเฉินด้านหัวใจ
 • บริการฉุกเฉินด้านทันตกรรม
 • บริการฉุกเฉินสำหรับการบาดเจ็บจากกีฬา
 • สูตินรีเวช
 • อายุรกรรม
 • ศัลยกรรมกระดูก

.

บริการโทรเรียกแพทย์และรถพยาบาล

…..แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล BNH ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในชุมชนโดยพร้อมให้บริการรักษาพยาบาลถึงสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม สถานทูต อาคารสำนักงาน คอนโดมีเนียมที่พักอาศัย เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ โรงเรียน และการจัดงานขนาดใหญในที่สาธารณะในย่านใจกลางเมือง

เรายังมีล่าม แปลภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ ญี่ปุ่น จีนกวางตุ้งและจีนกลางคอยให้บริการอีกด้วย

เวลาทำการ

ตลอด 24 ชั่วโมง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร :  02-632-1000
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

พ.ญ. จิราพร จงฐิตินนท์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– วุฒิบัตร เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

วุฒิบัตร:

– เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันออกตรวจ เวลา


พญ. ชุติรัตน์ วัชโรทยางกูร

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD, Siriraj Hospital, Mahidol University (2009)
– Thai Board of Emergency Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University (2014)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

วันออกตรวจ เวลา


พญ. ณัชชา ชัยศุภมงคลลาภ

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : Emergency Medicine
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วุฒิบัตร:

– Certification in Advance Cardiac Life Support (ACLS), Thai Resuscitation Council
– Certification in Advance Trauma Life Support (ATLS), The Royal College of Surgeons of Thailand
– Certification in Pediatric Advance Life Support (PALS), Thai Resuscitation Council
– Certification in Advance Ultrasound Instructor Life Support, WINFOCUS Thailand
– หลักสูตรการอบรม การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ, สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันออกตรวจ เวลา


นพ. นภดล อุดมรัศมี

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ :
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554
– เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี 2558

วุฒิบัตร:

– เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2558

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันออกตรวจ เวลา


พญ. วรกานต์ จตุรพิตร

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วุฒิบัตร:

– Certification in Pediatric Advance Life Support (PALS), King Chulalongkorn Memorial Hospital (American Heart Association; AHA)
– Certification in Advance Cardiac Life Support (ACLS), Thai Resuscitation Council
– Certification in Advance Trauma Life Support (ATLS), King Chulalongkorn Memorial Hospital
– Certification in Advance Ultrasound Enhancing Life Support, WINFOCUS Thailand & King Chulalongkorn Memorial Hospital

วันออกตรวจ เวลา


นพ. สันติ ทรัพย์ภิญโญ

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Naresuan University (2005)
– Diploma in Emergency Medicine, Khon Khan University (2010)

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Emergency Medicine, Khon Khan Hospital
– Certification in Advance Cardiac Life Support (ACLS), Khon Khan Hospital
– Certification in Advance Trauma Life Support (ATLS), Khon Khan Hospital
– Certification in Pre-hospital Life Support (TALS), Khon Khan Hospital
– Certification in Pediatric Advance Life Support (PALS), Khon Khan Hospital
– Toxicological and Hazmat Life Support (THLS), Department of Preventive and Social Medicine, Department of Emergency Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Cardiac Life Support

วันออกตรวจ เวลา


นพ. อุดมศักดิ์ ดวงประสพสุข

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– 2555-2558 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– 2546-2552 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร:

– Thai Board of Emergency Medicine
– Faculty of Medicine
– Certification in Advance Cardiac Life Support (ACLS), Ramathibodi Hospital (Thai Resuscitation Counsil, TRC) 2016
– Certification in Pediatric Advance Life Support (PALS), Ramathibodi Hospital (Thai Resuscitation Counsil, TRC) 2016
– Certification in Advance Trauma Life Support (ATLS), Police General Hospital (AHA) 2013
– Certification in Areomedical Evacuation, Institute of Aviation Medicine Thailand (RTAF) 2015

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันออกตรวจ เวลา


นพ. เรืองกิตติ์ รัตนยานนท์

แผนก : แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of General Practice, Chulalongkorn
– Certification in Advance Cardiac Life Support, Ramathibodi Hospital, Thailand
– Certification in Emergency Medicine (short course), Thai Association for Emergency Medicine
– Certified in Occupational Medicine, Thai Occupational Medicine, Thailand

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Cardiac Life Support

วันออกตรวจ เวลา