แผนกหู คอ จมูก

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

การบริการ

 • ตรวจ หู คอ จมูกทั่วไป
 • ตรวจโพรงจมูกและไซนัส
 • ตรวจโรคภูมิแพ้จมูก
 • ตรวจรักษากล่องเสียง
 • ตรวจรักษาก้อนที่บริเวณคอ ไทรอยด์
 • เวียนศีรษะ-บ้านหมุน
 • ตรวจรักษามะเร็งทางหู คอ จมูก
 • ตรวจรักษาการนอนกรน, หยุดหายใจขณะหลับ
 • ตรวจรักษาความผิดปกติจากอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า และลำคอ
 • ตรวจรักษาความผิดปกติทางการได้ยิน

โรงพยาบาลบีเอ็นเอชยังมีบริการด้วยอุปกรณ์พิเศษที่ทันสมัยอีกมากมายอาทิเช่น

 • คลินิกฝึกพูด
 • ตรวจการได้ยิน
 • ตรวจหูชั้นกลาง
 • ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง
 • ตรวจโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจโพรงจมูกโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจระบบการทรงตัว
 • ตรวจการนอนหลับ, นอนกรน
 • การรักษานอนกรนโดยการผ่าตัด และไม่ผ่าตัด

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 19.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 2748, 2749
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

นพ. ประสิทธิ์ มหากิจ

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 19:00
เสาร์ 09:30 – 12:00

นพ. ปิ่น ลิ้มมีโชคชัย

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พุธ 16:00 – 18:00

นพ. ภาสกร ถาวรนันท์

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 08:00 – 12:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00
อาทิตย์ 09:00 – 16:00

นพ. ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 15:00 – 18:00
เสาร์ 15:00 – 18:00

รศ. นพ. วินัย แวดวงธรรม

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 13:00 – 17:00

นพ. สมภพ อินทรประสงค์

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 15:00 – 16:00 (เฉพาะนัด)
ศุกร์ 15:00 – 16:00 (*เฉพาะนัด)

นพ. สักกะ ณ ตะกั่วทุ่ง

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 16:00 – 19:00
พุธ 14:00 – 19:00
พฤหัสบดี 14:30 – 17:00
ศุกร์ 14:00 – 16:00

นพ. อนันต์ กุลทวีทรัพย์

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : โรคหู และการทรงตัว
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 16:00 – 19:00
อาทิตย์ 09:00 – 12:00

ศ. กิตติคุณ นพ. อำนวย คัจฉวารี

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 10:00 – 14:00
พฤหัสบดี 10:00 – 14:00

พญ. กิรณา ภัทรธรบุลิน

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 16:00
พฤหัสบดี 09:00 – 16:00

รศ. พญ. ชนิดา กาญจนลาภ

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 16:00 – 19:00

พญ. รานี บรรดาประณีต

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 16:00
อังคาร 09:00 – 16:00
พุธ 09:00 – 19:00
พฤหัสบดี 07:30 – 16:30
ศุกร์ 09:00 – 12:00
เสาร์ 09:00 – 12:00

พญ. สิริธร สุชาชัยศรี

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:30 – 15:30
อังคาร 07:30 – 16:00
พุธ 07:30 – 15:30
ศุกร์ 07:30 – 17:30
อาทิตย์ 08:00 – 16:00

คุณ รติญา ว่องวัฒนาสกุล (นักแก้ไขการได้ยิน)

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 17:00
อังคาร 09:00 – 17:00
พุธ 09:00 – 17:00
พฤหัสบดี 09:00 – 17:00
ศุกร์ 09:00 – 17:00