ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

The Complete
Digestive Medical Care

Same-Day Solution to match your lifestyle

A good diagnostic is not just noticing your condition, but takes you individual lifestyle into account. BNH’s experienced specialists provide comprehensive treatment options with state-of-the-art equipment and consideration of who you are and how you live. BNH completes results of all digestive investigations within one day and looks beyond your signs and symptoms.

The One-Day Solution

While waiting for the result, minutes can feel like hours and days like weeks. We truly understand this feeling. You want certainty as soon as possible. BNH provides modern equipment and an experienced team to perform every endoscopic procedure well prepared and efficient. You will be receiving your accurate result within only one day.

Your Partner for a Healthy Lifestyle

Adjust your biolog ical clock, the way you live influences your health. Some sleep late, some like spicy dishes and some party hard. Your doctor who specialises in digestive care can become your own health partner applying the treatment tailored to your very own lifestyle.

The Efficient Digital Healthcare

Technology facilitates better and faster diagnostic and treatment. At BNH Digestive Care Center, we provide state-of-the-art technology and reliable medical equipment paired with medical expertise. Your comfort, safety and confidence are our benchmark.

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์08.00 – 17.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

นพ. พรเทพ อังศุวัชรากร

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
[read more="อ่านเพิ่มเติม ▾" less="ซ่อน ▴"]

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Internal Medicine, Prince of Songkla University
- Diplomate Thai Board of Gastroenterology, Chulalongkorn University

[/read]
วันออกตรวจเวลา
พุธ17:00 – 20:00
เสาร์08:00 – 18:00
อาทิตย์13:00 – 17:00

นพ. สยาม ไทยอุดม

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
[read more="อ่านเพิ่มเติม ▾" less="ซ่อน ▴"]

ประวัติการศึกษา:

- Diploma of Thai Subboard of Gastroenterology, Phramongkutklao Hospital, Thailand (2010)
- Diploma of Thai Board of Internal Medicine, Phramongkutklao Hospital, Thailand (2006)
- Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, Mahidol University, Thailand (2000)

วุฒิบัตร:

- Post-Doctoral scholar certification (Advanced Endoscopy), University of Texas MD Anderson Cancer Center, Texas, U.S.A. (2015-2016)
- Observeship Program (Advanced Endoscopy), Nagoya University Hospital, Japan (2016)

[/read]
วันออกตรวจเวลา
อังคาร07:00 – 15:00
พุธ07:00 – 17:00
พฤหัสบดี07:00 – 17:00
ศุกร์07:00 – 17:00
เสาร์08:00 – 12:00

นพ. สุเทพ วนิชผล

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
[read more="อ่านเพิ่มเติม ▾" less="ซ่อน ▴"]

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Faculty of Medicine, Srinakarintaravirot Prasanmit

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Internal Medicine, Chulalongkorn University
- Diplomate Thai Board of Family Medicine
- Diplomate Thai Board of Gastroenterology, Siriraj Hospital, Mahidol University

[/read]
วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:00 – 17:00
อังคาร09:00 – 17:00
พุธ09:00 – 17:00
พฤหัสบดี09:00 – 17:00
ศุกร์09:00 – 17:00
อาทิตย์08:00 – 15:00

พญ. ธันยพร ฉันทโรจน์ศิริ

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น
[read more="อ่านเพิ่มเติม ▾" less="ซ่อน ▴"]

ประวัติการศึกษา:

- Faculty of Medicine, Chulalongkorn University ,Bangkok, first class honor (2000-2006)
- Internship at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand (2006-2007)
- Residency in Internal Medicine, Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Khon Kaen (2007-2010)
- Fellowship in Gastroenterology, Siriraj hospital, Mahidol university, Bangkok (2010-2012)
- Advanced endoscopy training at Nagoya University, Nagoya, Japan (2014-2016)
- Advanced endoscopy training in the Pancreatobiliary team at the University of Tokyo and Tokyo Medical University, Tokyo, Japan (2016)

วุฒิบัตร:

- Advanced endoscopy training at Nagoya University, Nagoya, Japan (2014-2016)
- Advanced endoscopy training in the Pancreatobiliary team at the University of Tokyo and Tokyo Medical University, Tokyo, Japan (2016)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- Endoscopic ultrasound for luminal and pancreatobiliary disease, double balloon enteroscopy, chromoendoscopy, image enhanced endoscopy (magnify endoscopy)

[/read]
วันออกตรวจเวลา
อังคาร17:00 – 20:00

พญ. ลักษณา โชครุ่งวรานนท์

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
[read more="อ่านเพิ่มเติม ▾" less="ซ่อน ▴"]

ประวัติการศึกษา:

- MD., Prince of Songkla University

วุฒิบัตร:

- Master Degree of Surgical Science, Hammersmith Hospital, Imperial College School of Medicine, London, UK (1999)
- Diplomate Thai Board of Internal Medicine, BMA Medical College and Vajira- Hospital, BKK (2004)
- Diplomate Thai Board of Family Medicine (2004)
- Diplomate Thai Board of Gastroenterology, Pramongkutklao Hospital (2006)

[/read]
วันออกตรวจเวลา
จันทร์07:30 – 15:30
อังคาร07:30 – 15:30
พุธ07:30 – 15:30
พฤหัสบดี07:30 – 15:30
เสาร์08:00 – 16:00

ศ. พญ. วโรชา มหาชัย

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
[read more="อ่านเพิ่มเติม ▾" less="ซ่อน ▴"]

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Diplomate American Board of Internal Medicine
- Diplomate American Board of Gastroenterology
- FRCP (Canada), FACG

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Peptic Ulcer, Hepatitis, Colonic Disorders

[/read]
วันออกตรวจเวลา
ศุกร์09:00 – 13:00

ผศ. พญ. ศิวะพร ไชยนุวัติ

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
[read more="อ่านเพิ่มเติม ▾" less="ซ่อน ▴"]

ประวัติการศึกษา:

- MD., Siriraj Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

- American Board of Internal Medicine
- American Board of Gastroenterology
- Thai Board of Gastroenterology and General Medicine
- Fellowship in Gastroenterology & Hepatology, Yale University, New Haven, Connecticut

[/read]
วันออกตรวจเวลา
เสาร์11:30 – 13:30