ศูนย์ภาพวินิจฉัยทางการแพทย์

MRI Scan

MRI ย่อมาจาก Magnetic Resonance Imaging เป็นการตรวจทางการแพทย์ที่ไม่ทำให้เกิดการเจ็บปวด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและรักษาโรคได้ดียิ่งขึ้น ภาพที่ได้จากเครื่อง MRI เกิดจากการใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูงและคลื่นความถี่วิทยุค่าเฉพาะร่วมกับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพของอวัยวะ เนื้อเยื่อ กระดูกและภาพเสมือนของส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย โดยไม่ต้องใช้รังสี

รายละเอียดของภาพ MRI ช่วยให้แพทย์ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่างๆ ภายในร่างกายและความจำเพาะเจาะจงของโรคได้มากกว่าภาพจากเอกซเรย์หรืออัลตราซาวนด์

เครื่อง MRI ทั่วๆ ไปมีลักษณะคล้ายอุโมงค์ขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยสนามแม่เหล็กลึกประมาณ 1-2 เมตร และมีเตียงที่เลื่อนเข้าออกในอุโมงค์ได้ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างภาพตั้งอยู่นอกห้อง MRI

MRI สามารถค้นหาความผิดปกติและตรวจสอบการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

 • เพื่อดูรายละเอียดของเนื้องอกของส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 • เพื่อหาความผิดปกติของระบบกระดูกสันหลัง
 • เพื่อหาความผิดปกติของระบบกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ
 • เพื่อหาความผิดปกติบางอย่างของระบบหัวใจ
 • เพื่อหาว่ามีการอุดตันหรือโป่งพองหรือความผิดปกติอื่นๆ ของระบบเส้นเลือด
 • เพื่อหารอยโรคของตับเช่น โรคตับแข็ง และโรคของอวัยวะอื่นๆ รวมทั้งท่อน้ำดี ถุงน้ำดี และท่อน้ำในตับอ่อน
 • เพื่อดูถุงน้ำ และ เนื้องอกในไต และท่อปัสสาวะ
 • เพื่อหาสาเหตุของอาการปวดในช่องเชิงกรานของผู้หญิง เช่น เนื้องอก
 • เพื่อตรวจหาเนื้องอกของเต้านม

64-Slice CT Scanner

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ Computed Tomography หรือ CT Scan เป็นเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัยซึ่งสามารถสร้างภาพของอวัยวะภายในต่างๆ ของร่างกายได้ละเอียดและชัดเจนกว่าเอกซเรย์ทั่วไป

2012-03-21_142403

ประสิทธิภาพของ 64-Slice CT Scanner

 • สามารถตรวจ ระบบสมอง และอวัยวะทั่วไป เช่น ปอด ช่องท้องและอวัยวะในอุ้งเชิงกราน
 • สามารถตรวจดูการสะสมของหินปูน (Calcium Scoring) ในผนังหลอดเลือดหัวใจ, ภาวะการตีบของหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ (Coronary Artery) โดยสามารถตรวจดูได้ทั้งลักษณะภายในและภายนอกของหลอดเลือด และตรวจพยาธิสภาพของเยื่อหุ้มหัวใจและอวัยวะใกล้เคียง
 • สามารถตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ CT Colonoscopy (Virtual Colonoscopy) เป็นการตรวจที่สามารถเห็นผนังภายในของลำไส้ใหญ่ที่ได้ภาพเสมือนจริงโดยไม่ต้องส่องกล้องผ่านทางทวารหนัก

เวลาทำการ

ตลอด 24 ชั่วโมง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 1114, 1115, 1118
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

นพ. กชกฤษณ์ เวทวงษ์

แผนก : ศูนย์ภาพวินิจฉัยทางการแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวินิจฉัย
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D. Thamasart University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Diagnosis Radiology, Chulalongkorn University

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Musculoskeletal MRI
– Coronary CT Angiography

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:30 – 16:00
อังคาร 07:30 – 12:00
พุธ 07:30 – 16:00
พฤหัสบดี 07:30 – 16:00
ศุกร์ 07:30 – 16:00
อาทิตย์ 07:30 – 13:00 ((week1,3))


พญ. บุษกร วชิรานุภาพ

แผนก : ศูนย์ภาพวินิจฉัยทางการแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวินิจฉัยขั้นสูง
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Doctor of Medicine, Chulalongkorn University (1999)
– Diploma Thai Board of Diagnostic Radiology, Chulalongkorn University (2005)
– Diploma Thai Subspecialty board of Advanced Diagnostic Body Imaging (2007)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:30 – 13:00
อังคาร 07:30 – 19:00
พฤหัสบดี 07:00 – 16:00
ศุกร์ 07:30 – 16:00
อาทิตย์ 08:00 – 18:00 ((week2,4,5))


พญ. พรพรหม วิวัฒน์ศรีกุล

แผนก : ศูนย์ภาพวินิจฉัยทางการแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : Musculoskeletal imaging
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Doctor of medicine, Siriraj hospital, Mahidol University, First degree honor
– Residency in general radiology, Siriraj hospital
– Fellowship in musculoskeletal imaging, King Chulalongkorn Memorial Hospital

วุฒิบัตร:

– Fellowship in musculoskeletal imaging
– General radiology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Musculoskeletal imaging

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 16:00
พุธ 07:30 – 16:00
พฤหัสบดี 07:30 – 19:00
เสาร์ 07:30 – 16:00 ((week 1,3,5))
เสาร์ 07:00 – 18:00 ((week 2,4))
อาทิตย์ 07:30 – 16:00 ((week 3))


พญ. พอใจ เตชะนิธิสวัสดิ์

แผนก : ศูนย์ภาพวินิจฉัยทางการแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)
-อนุมัติบัตรรังสีวิทยาทั่วไป (2559)

วุฒิบัตร:

– รังสีวิทยาทั่วไป

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– รังสีวิทยาทั่วไป

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 07:00 – 12:00 ((week 1st, 3rd, 5th))


รศ. พญ. ลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์

แผนก : ศูนย์ภาพวินิจฉัยทางการแพทย์, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย, รังสีวิทยา, รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand, 1987

วุฒิบัตร:

– Diploma of Thai Board of Radiology, 1991
– Academic Rank: Associate Professor, Chulalongkorn University, Thailand

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 13:00 (1st & 3rd Monday of the month)


พญ. ศิริพร ลลิตอนันต์พงศ์

แผนก : ศูนย์ภาพวินิจฉัยทางการแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Clinical Fellowship in Neuroradiology, Chulalongkorn University, 1997
– แพทย์ประจำบ้าน สาขา รังสีวิทยาทั่วไป, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2534

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาทั่วไป, 2538

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:30 – 15:00
อังคาร 07:30 – 16:00
พุธ 07:30 – 17:00
ศุกร์ 08:00 – 19:00
อาทิตย์ 07:30 – 13:00 ((เฉพาะอาทิตย์ที่ 2,4 และ 5))


รศ. พญ. คุณหญิง เกษร วัชรพงศ์

แผนก : ศูนย์ภาพวินิจฉัยทางการแพทย์, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย,รังสีวิทยา, รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand, 1964

วุฒิบัตร:

– Board Certifications: Diploma of the American Board of Radiology, 1971
– Fellowships: Diagnostic Ultrasound, 1980

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Mammography and Ultrasound

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:30 – 13:00 (2nd, 4th, 5th Monday of the month)
อังคาร 12:30 – 19:00
พุธ 09:30 – 13:00
พฤหัสบดี 09:00 – 19:00
เสาร์ 08:00 – 13:00


พญ. เจนจีรา ปรึกษาดี

แผนก : ศูนย์ภาพวินิจฉัยทางการแพทย์, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : เชี่ยวชาญ การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย,รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัย
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand,

วุฒิบัตร:

– Diploma of The Thai Board of Diagnostic Radiology,

วันออกตรวจ เวลา


นพ. เสกสรรค์ กิตติวนกุล

แผนก : ศูนย์ภาพวินิจฉัยทางการแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวินิจฉัย
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Chulalongkorn University (2005)

วุฒิบัตร:

– Thai Board of Diagnostic Radiology, Chulalongkorn University (2007)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 13:00 – 19:00
อังคาร 07:30 – 16:00
พุธ 07:30 – 16:00
ศุกร์ 07:30 – 17:00
เสาร์ 07:00 – 18:00 ((Week 1,3,5))
อาทิตย์ 07:30 – 16:00 ((Week 1))