ศูนย์ทันตกรรม

ทางศูนย์ทันตกรรมมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง ผู้มีประสบการณ์ พร้อม ทีมงานและเครื่องมือพร้อมที่จะให้การบริการแบบครบวงจร ดังนี้

 1. ทันตกรรม ศัลยกรรมช่องปาก
  เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรม ที่เกี่ยวกับการถอนฟัน และ การผ่าตัดภายในช่องปาก  เช่น การถอนฟัน การผ่าฟันคุด การฝังรากเทียม   การปลูกถ่ายกระดูก   การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร เป็นต้น
 1. ทันตกรรมคลองรากฟัน
  การให้การรักษาทางทันตกรรม โดยการรักษาคลองรากฟัน  ซึ่งอาจเกิดจากการหัก  ร้าว หรือ ผุลึกลงไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟันซึ่งมีเส้นประสาทและเส้นเลือดอยู่ ก่อให้เกิดอาการปวดและบวมที่บริเวณนั้น บางครั้งอาจเกิดความเสียหายต่อกระดูกขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อ รวมถึงการติดเชื้อและการอักเสบในโพรงฟัน การรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจึงมีความสำคัญและช่วยให้ผู้ป่วยยังคงสามารถเก็บฟันซี่นั้นได้ โดยไม่ต้องถูกถอนทิ้งไปโดย ในอดีตปัญหาเหล่านี้มักจะได้รับการแก้ไขด้วยการถอนฟันซี่นั้นทิ้งไป แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการรักษาทางทันตกรรม เทคโนโลยีและเทคนิค รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ช่วยให้สามารถรักษาอาการดังกล่าวได้ด้วยการรักษารากฟัน ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องสูญเสียฟันซี่นั้นไป ทางแผนกนำกล้องจุลทรรศน์ Endodontic Microscope มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษา การรักษาคลองรากฟันโดยผ่านกล้อง Endodontic Microscope ช่วยให้ทันตแพทย์เห็นรายละเอียดลักษณะ รูปร่าง และ จำนวนของคลองรากฟันอย่างแม่นยำ ซึ่งจะทำให้ได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 1. ทันตกรรมจัดฟัน
  เป็นการรักษาทางทันตกรรมซึ่งให้ความสำ คัญกับการเรียงตัวของฟัน โดยการจัดฟันติดเครื่องมือแบบโลหะ หรือ การจัดฟันติดเครื่องแบบสีเหมือนฟันและ การจัดฟันโดยไม่ต้องติดเครื่องมือ เป็นต้น
 1. ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  การรักษาฟันสำหรับเด็ก ( อายุต่ำกว่า 15 ปี ) โดย ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กโดยเฉพาะ
 1. ทันตกรรมทั่วไป
  การให้บริการทางทันตกรรมบูรณะซ่อมแซมฟันทั่วไป โดยทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญการรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อนด้วยการ ตรวจเช็คฟัน การอุดฟัน  ทำความสะอาดฟัน ขูดหินปูน ส่งถ่ายภาพรังสี และวิเคราะห์เพื่อตรวจดูปัญหาที่ผิดปกติ และส่งปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทาง โดยมุ่งเน้นทั้งการบำบัดและการป้องกันที่มีคุณภาพ รวมทั้ง ให้คำปรึกษาแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพในช่องปากเป็นประจำ ทุกๆ 6 เดือน
 1. ทันตกรรมรากเทียม
  การให้การรักษาทางทันตกรรมด้วยการฝังรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่หายไป โดยทำงานเป็นทีม ประกอบด้วยทันตแพทย์เฉพาะทาง  3 สาขาคือ ศัลยกรรมช่องปาก    ทันตกรรมประดิษฐ์  ทันตกรรมปริทันต์  เพื่อให้ผลงานที่ดีที่สุดกับคนไข้
 1. ทันตกรรมประดิษฐ์
  การให้การรักษาทางทันตกรรม โดย การทำ ครอบฟัน การทำ สะพานฟัน การทำ ฟันปลอมแบบถอดได้ ชนิดต่างๆ
 1. ทันตกรรมปริทันต์( โรคเหงือก)
  การให้การบริการรักษาโรคเหงือก โดยการ ขูดหินปูน และ เกลารากฟัน การผ่าตัดเหงือก หรือกระดูกที่อยู่รอบๆตัวฟัน การปลูกกระดูก  การตกแต่ง เหงือก การแก้เหงือกล่น เป็นต้น
 1. ทันตกรรมหัตถการ ( บูรณะและตกแต่ง)
  เป็นการรักษาทางทันตกรรมโดยทำ ให้ฟันกลับสู่สภาพเดิม ดูสวยเป็นธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ เช่น การฟอกสีฟัน การเคลือบหน้าฟันเทียม  การบูรณะฟันหรือการอุดฟันโดยวัสดุสีเหมือนฟัน
 1. เวชศาสตร์ช่องปาก
  เป็นการตรวจวินิจฉัยรอยโรคในช่องปาก รวมถึงการรักษาอาการเจ็บปวด บริเวณศีรษะและใบหน้า บางรอยโรคต้องการยืนยันวินิจฉัย โดยการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
 1. ทันตกรรมบดเคี้ยว
  เป็นการรักษาความผิดปกติของระบบบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกรและความเจ็บปวดของใบหน้า
 1. การบริการทางทันตกรรมฉุกเฉิน
  การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทาง ทันตกรรม  ในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  ฟันหน้าโดนกระแทก  กระดูกขากรรไกรหัก  ฟันหัก ฟันบิ่น  ปวดฟันอย่างรุนแรง  เหงือกบวม  ตลอดจนการรักษาทางทันตกรรมที่ไม่สามารถรอ พบทันตแพทย์ในเวลาปกติได้
 1. การช่วยระงับความรู้สึกเจ็บปวดหรือกลัว ในขณะทำฟัน
  เป็นการบริการทางทันตกรรม เพื่อช่วยลดความเจ็บปวด ความกลัวในการทำฟัน   ช่วยทำให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลาย  ลดความกังวล  โดยการให้ยาชาเฉพาะที่  การดมแก๊ซหัวเราะ  การให้ยาทำให้หลับทางเส้นเลือด  ตลอดจนการดมยาสลบให้หลับ เป็นต้น โดย มีวิสัญญีแพทย์ (แพทย์ดมยา)เป็นที่ปรึกษาและรักษาดูแลคนไข้ร่วมกับทันตแพทย์

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันเสาร์08.00 – 20.00
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์08.00 – 19.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

ทญ. จริยาภรณ์ นามะโน

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมคลองรากฟัน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Certificate Endodontics, Chulalongkorn University

วันออกตรวจเวลา
อังคาร09:00 – 16:00
พุธ09:00 – 16:00
พฤหัสบดี09:00 – 16:00

ทพ. ตติย บุนนาค

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Dr. Med. dent., Certificate in Oral Surgery, Ludwig Maximilian University, Munchen, Germany

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Oral and Maxillofacial Surgery

วันออกตรวจเวลา
ศุกร์17:00 – 20:00

ทพ. ธนิต เกียรติปานอภิกุล

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์ – รากเทียม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Srinakarinwirot University

วุฒิบัตร:

- Master of Science in Prosthodontics, Chulalongkorn University

วันออกตรวจเวลา
พุธ09:00 – 16:00

ทพญ. นุศรา ศิริตันติกร

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Certificate in Management, University of California (1993)

วันออกตรวจเวลา
จันทร์08:00 – 20:00
อังคาร08:00 – 20:00
พุธ08:00 – 16:00
พฤหัสบดี08:00 – 20:00

ทพญ. บุญจิรา อนุกูล

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
ภาษาที่ใช้ : อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Mahidol University

วุฒิบัตร:

- Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University
- Master of Science University of Alabama, Birmingham, USA
- Diplomate American Board of Oral and Maxillofacial Surgery

วันออกตรวจเวลา
เสาร์09:00 – 16:00
อาทิตย์09:00 – 16:00

ทพญ. ปณิตา ฤทธาภรณ์

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์ – รากเทียม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS. ,Chulalongkorn University (2002)

วุฒิบัตร:

- Master of Science in Prosthodontics, Chulalongkorn University (2006)
- Master of Science Conservative Dentistry, University College London Eastman Dental Hospital (2011)

วันออกตรวจเวลา
จันทร์08:00 – 12:00
อังคาร08:00 – 20:00
ศุกร์08:00 – 20:00
เสาร์08:00 – 20:00

ทญ. มยุรี งามอุโฆษ

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Chulalongkorn University
- DDS., New York University

วุฒิบัตร:

- Certifcate in Orthodontics, New York University, USA
- Genernal Practice Residency, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, USA

วันออกตรวจเวลา
อังคาร10:00 – 16:00
พฤหัสบดี10:00 – 16:00

ทญ. มรกต กฤตย์กุลเจริญ

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ครอบฟัน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS. (2nd Hons.) , Srinakharinwirot University

วุฒิบัตร:

- Residency training in Prosthodontics, Mahidol University

วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:00 – 16:00
อังคาร09:00 – 16:00
พุธ09:00 – 16:00
พฤหัสบดี09:00 – 16:00
เสาร์09:00 – 20:00

ทพญ. ยิ้ม มติธนวิรุฬห์

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Chulalongkorn University

วันออกตรวจเวลา
อังคาร09:00 – 20:00
พุธ09:00 – 20:00
พฤหัสบดี09:00 – 20:00
อาทิตย์09:00 – 16:00 (Available only 2nd and 4th week)

ทพญ. ลัดดา วินารักษ์วงศ์

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมจัดฟัน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Mahidol University , Thailand

วุฒิบัตร:

- Certificate in Operative Dentistry, Chulalongkorn University ,Thailand
- Ph.D. in Dental Science ( Orthodontic ), Tokyo Medical and Dental University, Japan

วันออกตรวจเวลา
อังคาร13:00 – 20:00 ((Week 2))
พฤหัสบดี10:00 – 20:00
เสาร์10:00 – 20:00 ((Week 3))
อาทิตย์09:00 – 12:00 ((Week 1 ,3))

ทพญ. วารศิริ ปิยกานนท์ บัลลพาภินันท์

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมจัดฟัน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Chiangmai University

วุฒิบัตร:

- Certificate in Pododontrics, Boston University, USA
- Master of Science in Dentistry (Orthodomtics), University of the Pacific, USA

วันออกตรวจเวลา
ศุกร์09:00 – 12:00 ((Week 1,3))
ศุกร์17:00 – 20:00 ((Week 1,3))
เสาร์18:00 – 20:00 ((Week 1,3))

ทพ. ศักดิ์ชัย สุขุมพันธนาสาร

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., University of Missouri, Kansas City, USA

วุฒิบัตร:

- DDS University of Missouri Kansas City , USA

วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:00 – 20:00
พุธ13:00 – 20:00
ศุกร์09:00 – 20:00
เสาร์09:00 – 20:00

ทพญ. สุภาพร สุทธิ์ประเสริฐพร

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์ – รากเทียม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Certificate in Prosthodontics, Chulalongkorn University

วันออกตรวจเวลา
อาทิตย์09:00 – 16:00

ทพญ. สุวภา ประภากมล

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมปริทันต์ (โรคเหงือก)
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Master of Science in Periodontics, Catholic University of Leuven, Belgium

วันออกตรวจเวลา
พุธ13:00 – 16:00 (Available only 3th Week)

ทพ. สุวิทย์ พลังศักดิ์

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Chaiangmai University

วุฒิบัตร:

- Graduate diploma in Clinical Dentistry, University of Adelaide, Australia
- Master of Science (Oral Biology), Mahidol University

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Paediatrics

วันออกตรวจเวลา
อังคาร09:00 – 16:00
พฤหัสบดี09:00 – 16:00
อาทิตย์09:00 – 16:00

ทพญ. อังคณา เตชเจริญปิติ

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมคลองรากฟัน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Certificate in Endodontics, Chulalongkorn University

วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:00 – 16:00
พฤหัสบดี09:00 – 16:00
อาทิตย์09:00 – 16:00

ทพญ. เกศรินทร์ โรจนสมสิทธิ์

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมปริทันต์ (โรคเหงือก)
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., The State University of New York at Buffalo,USA

วุฒิบัตร:

- Certificate in Periodontics, University of Connecticut, USA
- Master of Dental Science University of Connecticut, USA

วันออกตรวจเวลา
พฤหัสบดี13:00 – 15:30
เสาร์09:00 – 11:30

ทพญ. เดือนเพ็ญ คีตะตระกูล

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมคลองรากฟัน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Chulalongkorn University, thailand

วุฒิบัตร:

- Certificate in Endodontics, Chulalongkorn University

วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:00 – 20:00
อังคาร09:00 – 20:00
ศุกร์09:00 – 20:00
เสาร์09:00 – 16:00

ทพญ. เบญจวรรณ กาญจนปลั่ง

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมจัดฟัน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Mahidol University

วุฒิบัตร:

- Certificate in Orthodontics, New York University, USA
- Master of Science(Orthodontics) University of London, UK
- Membership in Orthodontics, London & Glasgow
- Membership in Orthodontics, Edinburgh

วันออกตรวจเวลา
เสาร์09:00 – 12:00 (week 1,2,4)

ทพญ. เพียงจันทร์ จินตนาสวัสดิ์

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Chiangmai University

วุฒิบัตร:

- Certificate in Paediatrics, Boston University, USA

วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:00 – 16:00
พุธ09:00 – 16:00
เสาร์09:00 – 16:00
อาทิตย์09:00 – 16:00

ทพญ. โสพิศสุดา สุวรรณรุ่งเรือง

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- DDS., Khon-Kaen University

วุฒิบัตร:

- Certificate in Paediatrics Dentistry, Chulalongkorn University

วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:00 – 14:30
อังคาร09:00 – 12:00
พุธ09:00 – 12:00
พฤหัสบดี09:00 – 12:00
ศุกร์09:00 – 14:30