ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ได้เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาขึ้นมาอีกระดับ วันนี้นอกจากดูแลรักษาโรคหัวใจแล้ว ยังลงลึกไปถึงระบบเมตาบอลิก ระบบสำคัญของร่างกายที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับหัวใจ เกิดเป็น Centre of Excellence ที่ดูแลมากกว่าหัวใจ เพราะหัวใจที่แข็งแรงต้องทำหน้าที่ได้ดีตลอด 24 ชั่วโมง

การที่ทุกอวัยวะในทุกส่วนของร่างกายจะทำหน้าที่ได้ดีนั้น หัวใจต้องสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอโดยไม่สะดุด จึงเป็นหน้าที่ของ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ที่จะช่วยดูแลสุขภาพหัวใจให้ยังทำงานได้เต็มที่อยู่เสมอ การตรวจหัวใจในวันที่ร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่จึงเป็นการป้องกันและค้นหาแนวโน้มของสุขภาพหัวใจ แต่เมื่อหัวใจไม่แข็งแรง ทีมแพทย์เฉพาะทางที่ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ก็พร้อมที่จะใช้ประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสม บวกกับเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ ดูแลคุณให้ปลอดภัย โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน เพื่อให้คุณกลับมาใช้ชีวิตกับคนที่คุณรักได้เหมือนเดิม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กับความร่วมมือเพื่อพร้อมดูแลคุณในทุกๆด้าน ดังนี้

·       BNH ER and Referral Centre เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินกับหัวใจ เช่น ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome), กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction) ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาวิกฤติของชีวิต ต้องได้รับการช่วยชีวิตให้เร็วที่สุดโดยไม่สามารถรอช้าแม้เพียงเสี้ยววินาที ทีม BNH ER and Referral Centre จะเข้ามาร่วมกับทีมแพทย์โรคหัวใจเพื่อช่วยดูแลคุณให้ปลอดภัยอย่างทันท่วงที โดยมีความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวชภัณฑ์เฉพาะ พร้อมช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

·       Internal Medicine นอกจากดูแลหัวใจแล้ว ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ยังดูแลระบบเมตาบอลิก (กระบวนการเผาผลาญอาหาร) ควบคู่กันไปร่วมกับแผนกอายุรกรรม โดยเฉพาะโรคต่อมไร้ท่อ โรคไต โรคเบาหวาน ความดัน รวมถึงคนไข้ที่ต้องควบคุมน้ำหนัก และโรคอื่นๆที่สัมพันธ์กับระบบเมตาบอลิก เพื่อให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจพร้อมดูแลไม่ว่าเวลาใด เพราะทุกวินาทีชีวิตของคุณ คือวินาทีชีวิตของเรา

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก (Resting EKG)
 • การตรวจ สมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือด (ABI Vascular Screening)
 • การตรวจ หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดตรวจผ่านผนังทรวงอก (Echocardiogram; Echo)
 • การตรวจ หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดที่ตรวจผ่านหลอดอาหาร   (Tranesophageal Echocardiogram; TEE)
 • การตรวจ สมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise stress test;  EST)
 • การตรวจการทำงานของหัวใจ โดยการให้ยา Dobutamine (Dobutamine Stress Echocardiogram)
 • การทดสอบภาวะเป็นลมหมดสติโดยการปรับระดับ เตียง (Tilt Table Test)
 • เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitor)
 • เครื่องบันทึกความดันโลหิต 24 ชั่วโมง (Ambulatory Blood Pressure Monitor; AMBP)
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ความ เร็วสูง (64 Slices CT Angiogram; CTA)
 • ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac catherlization laboratory; CathLab)

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.00 – 19.00
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 07.00 – 16.00
ห้องปฎิบัติการสวนหัวใจ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 4420, 4478
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

นพ. จิราณัติ ชลธีศุภชัย

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 19:00
อังคาร 13:00 – 16:00
พฤหัสบดี 09:00 – 16:00 (Appointment Only)
ศุกร์ 08:00 – 16:00
เสาร์ 09:00 – 16:00

นพ. ธัชพงษ์ งามอุโฆษ

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 18:00 – 19:00 (st, 3rd, 5th Tuesday of the month)

นพ. นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 09:00 – 12:00
พุธ – (Appointment Only)
พฤหัสบดี 09:00 – 12:00
อาทิตย์ 13:00 – 16:00

ศ. นพ. พิเชฐ สัมปทานุกุล

แผนก : ศูนย์หัวใจ, แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก, BNH Breast Health Centre
ความชำนาญพิเศษ : พยาธิวิทยากายวิภาค, โรคเต้านมและพยาธิวิทยา, เซลล์วิทยา, การเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มเล็กเพื่อเซลล์วินิจฉัย
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 13:00 – 14:00 (Appointment Only)
อาทิตย์ 13:00 – 14:00 (Appointment Only)

พญ. คุณหญิง มัลลิกา วรรณไกรโรจน์

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและหลอดเลือด, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 15:00 – 19:00

ผศ. พญ. ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์สาขาระบบต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 08:30 – 12:00
อาทิตย์ 08:30 – 12:00

พญ. รัญญวรรณ โชตินิมิตรคุณ

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 16:00 – 19:00
พุธ 16:00 – 19:00
เสาร์ 08:00 – 16:00
อาทิตย์ 08:00 – 16:00

พญ. วรรษวรรน์ อริยานนท์

แผนก : ศูนย์หัวใจ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 08:00 – 17:00
พุธ 08:00 – 17:00
พฤหัสบดี 08:00 – 19:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00
เสาร์ 07:00 – 14:00

พญ. วรวรรณ เจริญอัตถะศีล

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 16:00

นพ. วิวัฒน์ แสงเลิศศิลปชัย

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 15:00
พุธ 09:00 – 15:00
พฤหัสบดี 09:00 – 13:00
ศุกร์ 09:00 – 15:00

นพ. เสก ปัญญสังข์

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ,อายุรศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 17:00
อังคาร 07:00 – 17:00
พุธ 07:00 – 16:00
พฤหัสบดี 07:00 – 19:00
ศุกร์ 07:00 – 16:00
เสาร์ 09:00 – 14:00
อาทิตย์ 09:00 – 14:00 ((เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4))

นพ. โรจน์ รจเรขอำไพ

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 08:00 – 16:00 (2nd, 4th Sunday of the month)