ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ได้เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาขึ้นมาอีกระดับ วันนี้นอกจากดูแลรักษาโรคหัวใจแล้ว ยังลงลึกไปถึงระบบเมตาบอลิก ระบบสำคัญของร่างกายที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับหัวใจ เกิดเป็น Centre of Excellence ที่ดูแลมากกว่าหัวใจ เพราะหัวใจที่แข็งแรงต้องทำหน้าที่ได้ดีตลอด 24 ชั่วโมง

การที่ทุกอวัยวะในทุกส่วนของร่างกายจะทำหน้าที่ได้ดีนั้น หัวใจต้องสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอโดยไม่สะดุด จึงเป็นหน้าที่ของ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ที่จะช่วยดูแลสุขภาพหัวใจให้ยังทำงานได้เต็มที่อยู่เสมอ การตรวจหัวใจในวันที่ร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่จึงเป็นการป้องกันและค้นหาแนวโน้มของสุขภาพหัวใจ แต่เมื่อหัวใจไม่แข็งแรง ทีมแพทย์เฉพาะทางที่ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ก็พร้อมที่จะใช้ประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสม บวกกับเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ ดูแลคุณให้ปลอดภัย โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน เพื่อให้คุณกลับมาใช้ชีวิตกับคนที่คุณรักได้เหมือนเดิม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กับความร่วมมือเพื่อพร้อมดูแลคุณในทุกๆด้าน ดังนี้

·       BNH ER and Referral Centre เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินกับหัวใจ เช่น ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome), กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction) ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาวิกฤติของชีวิต ต้องได้รับการช่วยชีวิตให้เร็วที่สุดโดยไม่สามารถรอช้าแม้เพียงเสี้ยววินาที ทีม BNH ER and Referral Centre จะเข้ามาร่วมกับทีมแพทย์โรคหัวใจเพื่อช่วยดูแลคุณให้ปลอดภัยอย่างทันท่วงที โดยมีความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวชภัณฑ์เฉพาะ พร้อมช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

·       Internal Medicine นอกจากดูแลหัวใจแล้ว ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ยังดูแลระบบเมตาบอลิก (กระบวนการเผาผลาญอาหาร) ควบคู่กันไปร่วมกับแผนกอายุรกรรม โดยเฉพาะโรคต่อมไร้ท่อ โรคไต โรคเบาหวาน ความดัน รวมถึงคนไข้ที่ต้องควบคุมน้ำหนัก และโรคอื่นๆที่สัมพันธ์กับระบบเมตาบอลิก เพื่อให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจพร้อมดูแลไม่ว่าเวลาใด เพราะทุกวินาทีชีวิตของคุณ คือวินาทีชีวิตของเรา

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก (Resting EKG)
 • การตรวจ สมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือด (ABI Vascular Screening)
 • การตรวจ หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดตรวจผ่านผนังทรวงอก (Echocardiogram; Echo)
 • การตรวจ หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดที่ตรวจผ่านหลอดอาหาร   (Tranesophageal Echocardiogram; TEE)
 • การตรวจ สมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise stress test;  EST)
 • การตรวจการทำงานของหัวใจ โดยการให้ยา Dobutamine (Dobutamine Stress Echocardiogram)
 • การทดสอบภาวะเป็นลมหมดสติโดยการปรับระดับ เตียง (Tilt Table Test)
 • เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitor)
 • เครื่องบันทึกความดันโลหิต 24 ชั่วโมง (Ambulatory Blood Pressure Monitor; AMBP)
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ความ เร็วสูง (64 Slices CT Angiogram; CTA)
 • ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac catherlization laboratory; CathLab)

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.00 – 19.00
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 07.00 – 16.00
ห้องปฎิบัติการสวนหัวใจ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 4420, 4478
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

นพ. จิราณัติ ชลธีศุภชัย

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
– แพทย์ประจำบ้าน สาขา อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, 2545
– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์, 2543

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

ปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 19:00
อังคาร 13:00 – 16:00
พฤหัสบดี 09:00 – 16:00 (Appointment Only)
ศุกร์ 08:00 – 16:00
เสาร์ 09:00 – 16:00


น.พ. ชวภณ กิจหิรัญกุล

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ป้องกัน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Master Degree in Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University
– American Board in Anti-Aging and Regenerative Medicine
– Doctor of Medicine, Prabaromrajchanok Institute, Mahidol University

– SCOPE School Korea (A Strategic Centre for Obesity Professional Education)
– EIMS Exercise Prescription course for Primary Care Physicians, Singapore
– Applying Functional Medicine in Clinical Practice (AFMCP), USA
– Advanced Practice Module, Gastrointestinal Advanced, USA
– Wellness Nutrition, IFNW, Thailand
– Completion of Chelation Therapy, Chelation Medical Association, Thailand
– Workshop in New Approach in Hormonal Treatment, Department of Medical Services, Ministry of Public health, Thailand

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 16:00
อังคาร 08:00 – 12:00
พุธ 08:00 – 16:00
ศุกร์ 13:00 – 16:00
อาทิตย์ 08:00 – 12:00


นพ. ธัชพงษ์ งามอุโฆษ

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

วุฒิบัตร:

– Diplomate American Board of Internal Medicine,Cardiovascular Disease Examination
– Diplomate American Board of Internal Medicine,Clinical Cardiac Electrophysiology

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 18:00 – 19:00 (st, 3rd, 5th Tuesday of the month)


นพ. นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Khon Kaen University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Internal Medicine
– Diplomate Thai Board of Cardiology

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 09:00 – 12:00
พุธ – (Appointment Only)
พฤหัสบดี 09:00 – 12:00
อาทิตย์ 13:00 – 16:00


พญ. นวพร อัศวศักดิ์สกุล

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคไต
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

-แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง) 2552
-วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ 2559
-วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 2561

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคไต

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– โรคไต

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 17:00
อังคาร 09:00 – 17:00
พุธ 09:00 – 17:00
พฤหัสบดี 09:00 – 17:00
อาทิตย์ 12:00 – 20:00


นพ. พิมุข เทพมงคล

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Internal Medicine
– Diplomate Thai Board of Endocrinology & Metabolism

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:30 – 17:00
อังคาร 08:30 – 17:00
พุธ 08:30 – 17:00
พฤหัสบดี 08:30 – 19:00
ศุกร์ 08:30 – 16:00
อาทิตย์ 09:00 – 12:00


พญ. คุณหญิง มัลลิกา วรรณไกรโรจน์

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและหลอดเลือด, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรการฝีกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ มหาวิทยาลัย Emory ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 15:00 – 19:00


ผศ. พญ. ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์สาขาระบบต่อมไร้ท่อ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Siriraj Hospital, Mahidol University (1997)

วุฒิบัตร:

– Board of Internal Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University (2003)
– Board of Endocrinology, Siriraj Hospital, Mahidol University ( 2005)

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 08:30 – 12:00
อาทิตย์ 08:30 – 12:00


พญ. รัญญวรรณ โชตินิมิตรคุณ

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Research Fellowship in Cardiovascular Magnetic Resonance, Wake Forest University Baptist
Medical School, North Carolina, USA
– Fellowship of Cardiac Computed Tomography, Wake Forest University Baptist Medical School,
North Carolina, USA
– Clinical Fellowship in Cardiology, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
– Residency Training in Internal Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
– IVLD.(with second-class honors), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

วุฒิบัตร:

– Fellow of Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, USA
– American Board of Echocardiography in Adult Echocardiography, USA
– Diplomate Thai Board of Cardiology
– Diplomate Thai Board of internal Medicine

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Cardiovascular Imaging
– Heart Failure

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 16:00 – 19:00
พุธ 16:00 – 19:00
เสาร์ 08:00 – 16:00
อาทิตย์ 08:00 – 16:00


พญ. วรรษวรรน์ อริยานนท์

แผนก : ศูนย์หัวใจ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Research fellowship in Nephrology from Department of Nephrology, Dialysis and Transplantation and The International Renal Research institute of the St. Bortolo Hospital, Vicenza, Italy., 2013
– Clinical Fellowship in Nephrology, Chulalongkorn University, 2009
– Residency in Internal Medicine, Chiang Mai University, 2008
– MD. Chiang Mai University, 2004

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, 2553
– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์, 2551

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Chronic Kidney Disease
– Dialysis

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 08:00 – 17:00
พุธ 08:00 – 17:00
พฤหัสบดี 08:00 – 19:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00
เสาร์ 07:00 – 14:00


พญ. วรวรรณ เหลืองจามีกร (เจริญอัตถะศีล)

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Doctor of Medicine, Chulalongkorn University (2006)
– Diplomate of the Thai Board of Internal Medicine, Chulalongkorn University (2012)
– Diplomate of the Thai Board of Cardiology, Chulalongkorn University(2014)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Cardiology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 12:00 (Check up)
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 12:00
ศุกร์ 08:00 – 19:00


นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : Cardiology, Electrophysiology,Internal Medicine
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– University of Michigan Cardiovascular Center, USA
Research and Clinical Cardio Electrophysiology Fellowship
Certified Clinical Cardiac Electrophysiology
Certified Electrophysiology Research

– National Cerebral and Cardiovascular Center, Japan
Japan International Cooperation Agency, JICA scolarship 2012
Certified Advance Clinical Electrophysiology

– King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thailand
Certified Thai Board of Cardiology

– Chulalongkorn University, Faculty of Medicine, Thailand
Master of Science

– King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thailand
Certified Thai Board of Internal Medicine

– Chulalongkorn University, Faculty of Medicine, Thailand
Graduate Diploma of Clinical Sciences Degree

– Chulalongkorn University, Faculty of Medicine, Thailand
Doctor of Medicine, MD (Hons)

วุฒิบัตร:

– Clinical Cardiac Electrophysiology
– Electrophysiology Research
– Advance Clinical Electrophysiology
– Thai Board of Cardiology
– Thai Board of Internal Medicine

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Cardiac Electrophysiology
– อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ( Cardiology )
– อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 16:30 – 19:00


นพ. วิวัฒน์ แสงเลิศศิลปชัย

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Boad of Internal Medicine
– Diplomate Thai Boad of Clinical Cardiology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Maternal Fetal Medicine

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 15:00
พุธ 09:00 – 15:00
พฤหัสบดี 09:00 – 13:00
ศุกร์ 09:00 – 15:00


นพ. เสก ปัญญสังข์

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ,อายุรศาสตร์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
– แพทย์ประจำบ้าน สาขา อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, 2545
– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์, 2543

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 17:00
อังคาร 07:00 – 17:00
พุธ 07:00 – 16:00
พฤหัสบดี 07:00 – 19:00
ศุกร์ 07:00 – 16:00
เสาร์ 09:00 – 14:00
อาทิตย์ 09:00 – 14:00 ((เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4))


พญ. โชติวรรณ ตันวัฒนานิกุล

แผนก : ศูนย์หัวใจ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD. (Second Class Honors), Songkhlanakarin University (1999)

วุฒิบัตร:

– Thai Board of Internal Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University (2004)
– Thai Board of Endocrinology and Metabolism, Ramathibodi Hospital, Mahidol University (2006)

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 08:00 – 16:00 ((Cardio))
พุธ 08:00 – 14:00 ((Cardio))
พุธ 14:00 – 16:00 ((Med))
พฤหัสบดี 08:00 – 12:00 ((Cardio))
พฤหัสบดี 12:00 – 16:00 ((Med))
ศุกร์ 08:00 – 12:00 ((Cardio))
ศุกร์ 12:00 – 16:00 ((Med))
เสาร์ 08:00 – 12:00 ((Cardio))


นพ. โรจน์ รจเรขอำไพ

แผนก : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Siriraj Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Internal Medicine, Chulalongkorn University
– Diplomate Thai Board of Cardiology, Central Chest Institute of Thailand

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 08:00 – 16:00 (2nd, 4th Sunday of the month)