BNH Referral Centre

Referral Centre โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรสำหรับคนไข้จากต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  Referral Centre มีหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดูแลแบบองค์รวม สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับทุกข้อสงสัยในด้านการรักษา คุณสามารถไว้วางใจในการดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติของปัญหาด้านสุขภาพ  จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น สะดวกสบายและหรูหรา ใน Safety Zone ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และทีมงานของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ล้วนแต่มีประสบการณ์สูงและผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้การดูแลคุณอย่างดีที่สุด เริ่มตั้งแต่กระบวนการก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา รวมถึงติดตามผลหลังการรักษาอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนพร้อมทุ่มเทในทุกการบริการ ดูแลทุกความต้องการ ช่วยแนะนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้คำปรึกษาเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและดีที่สุดสำหรับคุณ รวมไปถึงการจัดตารางการนัดหมาย จัดหาที่พักอาศัยและการเดินทาง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาและสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายของการรักษาที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

เราพร้อมดูแลทุกความต้องการของคุณ

  • ดูแลแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ รองรับทุกระดับของการรักษา
  • ออกแบบและวางแผนขั้นตอนในการดูแลรักษาอย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงการส่งต่อคนไข้อย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญ
  • ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการเลือกและจัดหาที่พักในพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลโดยรอบ และใจกลางกรุงเทพฯ รวมถึงดูแลจัดสรรรถรับ-ส่งสนามบิน
  • บริการจัดเตรียมรถพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศ โดยอากาศยานพาณิชย์ หรือ เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน
  • บริการผู้ช่วยด้านภาษา โรงพยาบาลบีเอ็นเอชจัดเตรียมล่ามให้กับคนไข้ตลอดระยะเวลาที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยเรามีล่ามภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ ญี่ปุ่น เวียตนาม พม่า จีนกวางตุ้ง และ ภาษาจีนกลาง

เนื่องจากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เป็นโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้เราสามารถเพิ่มศักยภาพโดยการรวบรวมทรัพยากรความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิก และการแบ่งปันความรู้ด้านการรักษาโรคต่างๆ  ตลอดจนการประสานงานด้านโครงสร้างหลักทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรักษาโรค ด้านบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากนั้น Referral Centreโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับโรงพยาบาลรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย เพื่อรองรับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน ซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากโครงงานวิจัยทางภาครัฐ การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้เราสามารถเพิ่มพูนคุณภาพของการให้บริการทางด้านการแพทย์โดยการพัฒนากลยุทธ์แบบบูรณาการสำหรับการให้การดูแลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมของระบบสาธารณสุขทั่วประเทศ

เป้าหมายของเราคือการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ในการให้บริการด้านการส่งต่อ (Referral) การส่งมอบการดูแลสุขภาพที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและความคุ้มค่าให้กับคนไข้ทั่วโลก โดยยึดมั่นในการปฎิบัติตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมทั้งก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในด้านการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภูมิภาค เพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตให้คนไข้ได้กลับมามีความสุขกับครอบครัวอันเป็นที่รักได้อีกครั้ง

เวลาทำการ

เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อแผนก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Referral Centre ชั้น 1 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โทร : +(662) 686-2700
อีเมล : bnh.referral@bnh.co.th