ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ที่ศูนย์แห่งนี้มีทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งเปี่ยมด้วยประสบการณ์อันยาวนานในศาสตร์การแพทย์แขนงนี้ เราพร้อมให้บริการที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยาก คู่สามีภรรยาที่ประสบปัญหาในการมีบุตรจะได้รับการตรวจวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับประวัติทางการแพทย์ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยวิธีการเหล่านี้ :

  • การตรวจเชื้ออสุจิ
  • การตรวจอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอด
  • การตรวจระดับฮอร์โมนในเลือด
  • การส่องกล้องทางหน้าท้องเพื่อการวินิจฉัย
  • การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก

ภายหลังจากการตรวจวินิจฉัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจเสนอทางเลือกในการรักษาที่ทางศูนย์แห่งนี้มีให้บริการเช่น

  • การผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อของสามี
  • IVF, ICSI & ET (การปฏิสนธินอกร่างกาย, การฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่และการถ่ายฝากตัวอ่อน)
  • PESA หรือ TESE (การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อแล้วดูดตัวอสุจิ
  • ออกมาหรือการดูดตัวอสุจิจากอัณฑะ)
  • PGD (การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก

เวลาทำการ

โซน A BIC
วันจันทร์ – วันเสาร์ 08.00 – 16.00
วันอาทิตย์ 09.00 – 12.00
โซน B BIFC
วันจันทร์ – วันเสาร์ 08.00 – 16.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 2885, 2886
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

พญ. ชโลมขวัญ ประยูรเวชช์

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะมีบุตรยาก, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

Special Clinical Trainings:
– Certificate of Clinical Observership Training Program in Male infertility and In Vitro Fertilization (IVF), Massachusetts General Hospital, USA.


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร:

– สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
– อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
– Certificate of Clinical Observership Training Program in Male infertility and In Vitro Fertilization (IVF), Massachusetts General Hospital, USA.

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– การรักษาผู้มีบุตรยากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
– การทำเด็กหลอดแก้วและฉีดเชื้อผสมเทียม (IVF/ICSI, IUI)
– ภาวะรังไข่เสื่อม (Diminish ovarian reserve)
– ภาวะแท้งบุตรซ้ำ (Recurrent miscarriages)
– การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Laparoscopy, Hysteroscopy)
– การเก็บอสุจิด้วยการผ่าตัด (PESA/micro TESE)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 13:00
อังคาร 09:00 – 13:00
พุธ 09:00 – 13:00
พฤหัสบดี 09:00 – 13:00
ศุกร์ 09:00 – 13:00
เสาร์ 09:00 – 13:00


นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะผู้มีบุตรยาก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Obstetric and Gynecology, Chulalongkorn University
– Observation and training on Vitro Fertilization for infertility, Monash IVF Centre, Melbourne, Australia
– Observation and training on Vitro Fertilization for infertility, Westmead Hsopital, Sydney, Australia
– Training on Vitro Fertilization for infertility, Sydney IVF Centre, Sydney, Australia

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Infertility treatment: IVF Pelvic endometriosis, Endoscopic surgery: Laparoscope and Hysteroscope, Surgical correction for Myoma uteri (Fibroids)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 12:30
อังคาร 09:00 – 12:30
พุธ 09:00 – 12:30
พฤหัสบดี 09:00 – 12:30
ศุกร์ 09:00 – 12:30
เสาร์ 09:00 – 12:30


พญ. ศศวิมล ปรีชาพรกุล

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะผู้มีบุตรยาก, สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Ramathibodi Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Thai Board of Obstetrics & Gynecology, Chiang Mai University

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Infetility treatment, Endoscopic surgery

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 15:00
อังคาร 08:00 – 15:00
พุธ 08:00 – 15:00
พฤหัสบดี 08:00 – 15:00
ศุกร์ 08:00 – 15:00
เสาร์ 08:00 – 15:00


นพ. องอาจ บวรสกุลวงศ์

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ความชำนาญพิเศษ : InfertilityTreatment / IVF ,Endoscopic Surgery ,Reproductive Hormone / Endocrinology
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Medical school : M.D. , Thammasat University , Thailand

วุฒิบัตร:

– First Class Honors Gold medal Medical students at Thammasat hospital , Thammasat university
– Diploma of Thai Board of Obstetrics and Gynecology ,
Ramathibodi hospital , Mahidol university
– Diploma of Thai Sub-board in Reproductive medicine ,
Ramathibodi hospital , Mahidol university
– Special Instructor of Reproductive- Endocrine- Infertile
(REI) Unit , Ramathibodi hospital , Mahidol University

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Infertility treatment (IVF/ICSI/IUI)
– Pre-implantation genetic testing
– Ovarian rejuvenation in diminish ovarian reserve
– Gynecological endoscopic surgery (Laparoscopy​/Hysteroscopy)
– Reproductive endocrinology (PCOS/Androgen excess/Hyperprolactinemia/Premature ovarian insufficiency )​
– Menopausal hormonal therapy

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:30 – 12:30 (10.30am – 12.30pm at WHC)
อังคาร 08:30 – 12:30
พุธ 08:30 – 12:30 (10.30am – 12.30pm at WHC)
พฤหัสบดี 08:30 – 12:30 (10.30am – 12.30pm at WHC)
ศุกร์ 08:30 – 12:30 (10.30am – 12.30pm at WHC)
เสาร์ 08:30 – 12:30