ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ที่ศูนย์แห่งนี้มีทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งเปี่ยมด้วยประสบการณ์อันยาวนานในศาสตร์การแพทย์แขนงนี้ เราพร้อมให้บริการที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยาก คู่สามีภรรยาที่ประสบปัญหาในการมีบุตรจะได้รับการตรวจวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับประวัติทางการแพทย์ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยวิธีการเหล่านี้ :

  • การตรวจเชื้ออสุจิ
  • การตรวจอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอด
  • การตรวจระดับฮอร์โมนในเลือด
  • การส่องกล้องทางหน้าท้องเพื่อการวินิจฉัย
  • การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก

ภายหลังจากการตรวจวินิจฉัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจเสนอทางเลือกในการรักษาที่ทางศูนย์แห่งนี้มีให้บริการเช่น

  • การผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อของสามี
  • IVF, ICSI & ET (การปฏิสนธินอกร่างกาย, การฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่และการถ่ายฝากตัวอ่อน)
  • PESA หรือ TESE (การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อแล้วดูดตัวอสุจิ
  • ออกมาหรือการดูดตัวอสุจิจากอัณฑะ)
  • PGD (การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก

เวลาทำการ

โซน A BIC
วันจันทร์ – วันเสาร์ 08.00 – 16.00
วันอาทิตย์ 09.00 – 12.00
โซน B BIFC
วันจันทร์ – วันเสาร์ 08.00 – 16.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 2885, 2886
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

พญ. ชโลมขวัญ ประยูรเวชช์

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะผู้มีบุตรยาก, สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
[read more="อ่านเพิ่มเติม ▾" less="ซ่อน ▴"]

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร:

- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2553
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พ.ศ. 2548

[/read]
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 13:00
อังคาร 09:00 – 13:00
พุธ 09:00 – 13:00
พฤหัสบดี 09:00 – 13:00
ศุกร์ 09:00 – 13:00
เสาร์ 09:00 – 13:00

นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะผู้มีบุตรยาก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
[read more="อ่านเพิ่มเติม ▾" less="ซ่อน ▴"]

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Obstetric and Gynecology, Chulalongkorn University
- Observation and training on Vitro Fertilization for infertility, Monash IVF Centre, Melbourne, Australia
- Observation and training on Vitro Fertilization for infertility, Westmead Hsopital, Sydney, Australia
- Training on Vitro Fertilization for infertility, Sydney IVF Centre, Sydney, Australia

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Infertility treatment: IVF Pelvic endometriosis, Endoscopic surgery: Laparoscope and Hysteroscope, Surgical correction for Myoma uteri (Fibroids)

[/read]
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 12:30
อังคาร 09:00 – 12:30
พุธ 09:00 – 12:30
พฤหัสบดี 09:00 – 12:30
ศุกร์ 09:00 – 12:30
เสาร์ 09:00 – 12:30

พญ. ศศวิมล ปรีชาพรกุล

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะผู้มีบุตรยาก, สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
[read more="อ่านเพิ่มเติม ▾" less="ซ่อน ▴"]

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Ramathibodi Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

- Thai Board of Obstetrics & Gynecology, Chiang Mai University

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Infetility treatment, Endoscopic surgery

[/read]
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 15:00
อังคาร 08:00 – 15:00
พุธ 08:00 – 15:00
พฤหัสบดี 08:00 – 15:00
ศุกร์ 08:00 – 15:00
เสาร์ 08:00 – 15:00