ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ในปัจจุบัน ผู้คนดำรงชีวิตในสภาวะที่เต็มไปด้วยมลภาวะความเครียดและการทำงาน ที่ต้องแข่งกับเวลาการดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายเป็นอย่างดีตามสภาพและเวลาที่เหมาะสมย่อมดีกว่าการปล่อยให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วทำการรักษาในภายหลังการตรวจสุขภาพ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการตรวจพบอาการผิดปกติหรือโรคบางอย่างที่กำลังก่อตัวหรือซ่อนเร้นอยู่ในร่างกายอีกทั้งยังสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้เป็นอย่างดี

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบีเอ็นเอชได้เปิดให้บริการตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2545 ในรูปแบบของการบริการตรวจสุขภาพอย่างครบวงจร (One-stop Service) เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วและประทับใจในการบริการอันเป็นเลิศของเรา

การบริการ

 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • รายการตรวจสุขภาพประจำปี โดยแบ่งรายการตรวจตามความเหมาะสมของบุคคลในแต่ละช่วงอายุ
 • รายการตรวจต่างๆ ตามแพทย์สั่ง หรือตามความต้องการของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • การจัดรายการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัท ทั้งสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยรายการตรวจจะขึ้นอยู่กับความต้องการของทางบริษัทฯ และความจำเป็นตามปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ  เพศ หรือ ลักษณะการทำงานที่ต้องการการตรวจบางรายการโดยเฉพาะ
 • การให้บริการออกเอกสารใบสำคัญความเห็นแพทย์หรือ ใบรับรองแพทย์เพื่อนำไปใช้ในกรณีต่างๆ ทั้งทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษา การเตรียมเข้าทำงาน การทำใบอนุญาตขับขี่ หรือการตรวจร่างกายเพื่อขอ Work Permit
 • การตรวจสุขภาพเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
 • การตรวจสุขภาพเฉพาะระบบ เช่น การตรวจสุขภาพระบบทางเดินอาหาร หรือการตรวจสุขภาพหัวใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต เป็นต้น

การบริการพิเศษ

 • แพทย์ของโรงพยาบาลซึ่งได้รับการยอมรับจากสถานทูตต่างๆ
 • การตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า โดยโรงพยาบาลได้มีการประสานงานกับทางสถานทูตต่าง ๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
 • การออกใบรับรองโดยแพทย์เฉพาะทางเพื่อใช้ในด้านธุรกิจ การศึกษา และการเตรียมเข้าทำงาน
 • การให้คำปรึกษา และออกแบบรายการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับธุรกิจ หรือการตรวจสุขภาพตามความจำเป็นในการเดินทางของแต่ละบุคคล หรือ คณะบุคคล
 • การให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม (PGD-preimplantation)

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • กรุณางดน้ำและอาหาร (ยกเว้นน้ำเปล่า) ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-10  ชั่วโมง
 • การตรวจไขมันในเลือด ควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 72 ชั่วโมง

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 06.00 – 16.00
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 06.00 – 16.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2847
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

นพ. จรัน มาลฮอตรา

แผนก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, ฮินดู,ปันจาบ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of General Practice
– Diplomate Thai Board of Family Practice
– Master of Medicine (UNSW, Sydney AUSTRALIA)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

TRAVEL MEDICINE CONSULTANT (ITMC, BNH HOSPITAL)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 16:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 16:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00
เสาร์ 08:00 – 12:00


พญ. จิตติมา ทมาภิรัต

แผนก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Vajira Hospital, Mahidol University,

วุฒิบัตร:

– M.Sc. (General Practice), Mahidol University

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Family Medicine

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:30 – 16:00
อังคาร 07:30 – 16:00
พุธ 07:30 – 16:00
ศุกร์ 07:30 – 16:00
เสาร์ 07:30 – 16:00


พญ. ฑุติพร เหลืองสุวิมล

แผนก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญพิเศษ :
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Siriraj Hospital, Mahidol University (2000)
– Certification in Acupuncture, Department of Medical Service (2003)
– Certification in Mini MBA in Health, Chulalongkorn Hospital (2004)
– Certification in Occupational Medicine, Nopparat Hospital (2004)
– Diploma in Family Medicine, Pramongkutklao Hospital (2005)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Family Medicine

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 16:00
พุธ 07:00 – 16:00
พุธ 07:00 – 16:00
ศุกร์ 07:00 – 16:00
อาทิตย์ 08:00 – 16:00


พญ. พรพิมล ศรีสุภรวาณิชย์

แผนก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Ramathibodi Hospital, Mahidol University ,2006
– Residency Training in Internal Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University ,2013

วุฒิบัตร:

– Diplomate, Thai Board of Internal Medicine , Ramathibodi Hospital, Mahidol University (2013)

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 07:00 – 13:30
พุธ 07:00 – 13:30
พฤหัสบดี 07:00 – 13:30
ศุกร์ 07:00 – 13:30


พญ. เกษณี โอฬารเสถียรกุล

แผนก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป, เวชศาสตร์เขตร้อน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, จีนกลาง,จีนแต้จิ๋ว


ประวัติการศึกษา:

– วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์
– ประกาศนียบัตร อายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– เวชศาสตร์ครอบครัว
– แพทย์ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า : ประเทศสหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ ฯลฯ

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 15:00
อังคาร 07:00 – 15:00
พุธ 07:00 – 16:00
พฤหัสบดี 07:00 – 16:00
ศุกร์ 07:00 – 16:00
เสาร์ 08:00 – 13:00