ศูนย์สุขภาพสตรี

Women’s Health Centre

The age of success is customarily surrounded by people, wealth, honor and respect, but it is also a time when body and mind may begin to withdraw from “living life to the fullest”. The clinic will take care of both short and long – term potential problems so as to slow any physical and emotional deterioration and thus reduce the chances of illness by promoting healthy habits that help the patient maintain optimal conditions for this prime season of enjoyable life.

1. Feminine Maturity Clinic (Menopause)

The specialized centre to take care of women with menopause and help them cope with physical and emotional changes. The clinic’s focus combines modern technologies and traditional knowledge to maintain balance from the inside out. The happiness and emotional wellness should eventually shine through to be visible on the out outside.

2. Bone Health Clinic

This specialized hub focuses on the prevention and treatment of bone and joint problems that can be prevented if the patient is properly educated regarding physical and emotional changes which commonly occur to women during the climacteric. The focus is on curing and preventing complication with modern technology and a specialized medical team who provide their best endeavors to avoid potentially severe consequences and any possible major operations that may occur if the patient is not appropriately treated.

3. BNH LUC Centre (Lady Urinary Care)

The specialized centre comprises specialized urologists and uro – gynecologists with modern technology to ensure safe and accurate diagnosis. The clinic will also provide preventative measures that protect the urinary track from developing common irritating problems affecting intimacy either acutely or chronically. The problems are taken care of in utmost privacy and are designed to preserve and/or regain the finest quality of life possible

4. Cancer Care & Preventive Zone

The centre focuses on cancer prevention and detection at its earliest stage. This is to achieve a complete cure at the time of tumor initiation so as to prevent disease spread and its domino consequences. The centre is staffed by cancer prevention experts from various disciplines ie., oncologists and gynecologic oncologists, and is also equipped with modern technology that can detect cancer in its embryonic stages.

สอบถามข้อมูลสุขภาพสตรี คุณแม่และลูกน้อย

Operating Hours

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 20.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

รศ. นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

วุฒิบัตร:

– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2535
– มะเร็งทางนรีเวชวิทยา, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, สหรัฐอเมริกา, 2538-2539
– อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– มะเร็งทางนรีเวชวิทยา

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 19:00


รศ. นพ. วิรัช วิศวสุขมงคล

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– European Diploma in Gynecologic Operative Endoscopy
– อนุมัติอนุสาขา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
– วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
– แพทยศาสตร์บัณฑิต
– วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

วุฒิบัตร:

– วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อนุมัติบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
– European Diploma in Gynecologic Operative Endoscopy

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
– การผ่าตัดจุลศัลยกรรมทางนรีเวช

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 13:30 – 15:00 (Appointment Only)
เสาร์ 14:00 – 16:00 (Appointment Only)


นพ. บุญเลิศ เตรียมอมรวุฒิ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาษาที่ใช้
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
– แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, 2534

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 17:00
อังคาร 09:00 – 17:00
พุธ 09:00 – 17:00
พฤหัสบดี 09:00 – 17:00
ศุกร์ 09:00 – 17:00
เสาร์ 13:00 – 16:00


ศ. นพ. เยื้อน ตันนิรันดร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

วุฒิบัตร:

– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2528
– Certificate in subspecialty training in MaternalFetal Medicine, University of London

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Maternal Fetal Medicine

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 15:30 – 19:00
เสาร์ 09:00 – 11:00
อาทิตย์ 09:00 – 15:00


นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะผู้มีบุตรยาก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Obstetric and Gynecology, Chulalongkorn University
– Observation and training on Vitro Fertilization for infertility, Monash IVF Centre, Melbourne, Australia
– Observation and training on Vitro Fertilization for infertility, Westmead Hsopital, Sydney, Australia
– Training on Vitro Fertilization for infertility, Sydney IVF Centre, Sydney, Australia

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Infertility treatment: IVF Pelvic endometriosis, Endoscopic surgery: Laparoscope and Hysteroscope, Surgical correction for Myoma uteri (Fibroids)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 12:30
อังคาร 09:00 – 12:30
พุธ 09:00 – 12:30
พฤหัสบดี 09:00 – 12:30
ศุกร์ 09:00 – 12:30
เสาร์ 09:00 – 12:30


พญ. ชโลมขวัญ ประยูรเวชช์

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะมีบุตรยาก, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

Special Clinical Trainings:
– Certificate of Clinical Observership Training Program in Male infertility and In Vitro Fertilization (IVF), Massachusetts General Hospital, USA.


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร:

– สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
– อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
– Certificate of Clinical Observership Training Program in Male infertility and In Vitro Fertilization (IVF), Massachusetts General Hospital, USA.

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– การรักษาผู้มีบุตรยากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
– การทำเด็กหลอดแก้วและฉีดเชื้อผสมเทียม (IVF/ICSI, IUI)
– ภาวะรังไข่เสื่อม (Diminish ovarian reserve)
– ภาวะแท้งบุตรซ้ำ (Recurrent miscarriages)
– การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Laparoscopy, Hysteroscopy)
– การเก็บอสุจิด้วยการผ่าตัด (PESA/micro TESE)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 13:00
อังคาร 09:00 – 13:00
พุธ 09:00 – 13:00
พฤหัสบดี 09:00 – 13:00
ศุกร์ 09:00 – 13:00
เสาร์ 09:00 – 13:00


พญ. กุลธิดา ฤทธิรังศรีโรจน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : Gynecologic Oncology
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วุฒิบัตร:

– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2555

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Obstetrics & Gynecology ; Oncology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 16:00
อังคาร 07:00 – 16:00
พุธ 07:00 – 16:00
พฤหัสบดี 07:00 – 16:00
ศุกร์ 07:00 – 16:00


พญ. ธาริณี แม่นชนะ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 1990-1996

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynecology
– Diplomate Thai Board of Gynecology Oncology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Gynecologic Oncology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00


พญ. นฤมล ชรากร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Ramathibodi Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynaecology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 17:00
พุธ 09:00 – 17:00
ศุกร์ 09:00 – 17:00
เสาร์ 09:00 – 17:00
อาทิตย์ 09:00 – 17:00


พญ. ลลิตา กุลมาลา

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Chulalongkorn University (2005)

วุฒิบัตร:

– Board of Obstetrics & Gynecology, Chulalongkorn University (2011)
– Fellowship in Maternal – Fetal Medicine, Chulalongkorn University (Present)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 10:00 – 15:00
อังคาร 15:00 – 20:00
พฤหัสบดี 07:00 – 20:00
ศุกร์ 08:00 – 20:00
อาทิตย์ 07:00 – 16:00


นพ. วรชัย ชื่นชมพูนุท

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : ระบบปัสสาวะสตรี, ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Obstetric and Gynecology
– Fellowship in UroGynaecology , Australia

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 11:00 – 20:00
อังคาร 09:30 – 17:00
พฤหัสบดี 09:30 – 17:00
ศุกร์ 09:30 – 19:00
เสาร์ 14:00 – 20:00


นพ. วิบูลย์ กมลพรวิจิตร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynecology
– Master of Clinical Embryology, Monash University, Melbourne, Australia
– Certificate Gynecological Endoscopic Surgery, Tokyo Medical University, Japan
– Certificate Gynecological Endoscopic Surgery, Asia Pacific Association of Gynecologic Endoscopy

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, Infertility treatment, Menopause, Gynecologic Endocrinology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 20:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พฤหัสบดี 08:00 – 20:00
เสาร์ 09:00 – 12:00
อาทิตย์ 07:00 – 13:00


พญ. วิภาดา บิณฑวิหค

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวช
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D. Chulalongkorn University 2006
– Diploma of Thai board of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2012
– Gynecologic Oncology, King Chulalongkorn Memorial Hospital 2017

วุฒิบัตร:

– Obstetrics and Gynecology, Gynecologic oncology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Gynecologic Oncology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 10:00 – 20:00
อังคาร 07:00 – 16:00
ศุกร์ 10:00 – 20:00
เสาร์ 07:00 – 17:00
อาทิตย์ 07:00 – 12:00


พญ. ศรพิณ อามาตย์ทัศน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD. (Second Class Honors), Srinakharinwirot University (2001)

วุฒิบัตร:

– Board of Obstetrics & Gynecology, Vajira Hospital, University of Bangkok Metropolis (2007)
– Sub-Board of Maternal – Fetal Medicine, Chulalongkorn University (2011)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 20:00
อังคาร 08:00 – 14:00
พุธ 08:00 – 20:00
พฤหัสบดี 08:00 – 14:00
เสาร์ 07:00 – 15:00


พญ. กริชา ไม้เรียง

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวช
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วุฒิบัตรสูติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อนุมัติบัตรมะเร็งนรีเวช คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Clinical fellowship gynecologic endoscopy, Chang Gung Memorial hospital , Taiwan

วุฒิบัตร:

– อนุมัติบัตรมะเร็งนรีเวช

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 17:00 – 20:00


พญ. ชินา โอฬารรัตนพันธ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : Gynecologic Oncology
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Doctor of Medicine Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, MD 2001
– Membership, Thai Gynecologic Cancer Society

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Obstetrics & Gynecology, Chulalongkorn University
– Gynecologic oncology unit, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 2015 Attending in Advanced Laparoscopic surgery program at Kurashiki Medical Center, 2007-2009

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00
เสาร์ 17:00 – 20:00
อาทิตย์ 16:00 – 20:00


พญ. ชื่นกมล ชรากร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– พบ. เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตร สาขาสูติ-นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
– อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2545

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 09:00 – 17:00
อาทิตย์ 13:00 – 15:00


พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : นรีเวช, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งมดลูก, มะเร็งรังไข่
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช
– วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานรีเวช

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Obstetrics And Gynecology
– Gynecologic Oncology

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 14:00 – 18:00


รศ. นพ. ดำรง ตรีสุโกศล

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, แมนดาริน


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

วุฒิบัตร:

– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2528
– อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Ovarium

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 12:00 – 13:00


ผศ. นพ. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

วุฒิบัตร:

– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2536
– อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2544

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Gynaecologic cancer

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 17:00 – 18:00


นพ. ธีระภัทร เจริญวิทย์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : การตรวจวินิจฉัยความพิการของหัวใจทารกในครรภ์,การตรวจหาความพิการแต่กำเนิดของทารกในครรภ์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Certificate in fetal cardiology at UCLA’s David Geffen School of Medicine, Los Angeles, USA

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
– เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
– Fetal Echocardiography

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 16:00 – 20:00


รศ. นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

วุฒิบัตร:

– GYN – ONCOLOGY – King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok 2002 – 2004
– International fellow in Gyn Oncology MD. Anderson Cancer Center Houston,Texas, USA 2006
– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2544
– อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Gynaecologic Oncology

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 19:00
เสาร์ 14:00 – 15:00


ผศ. นพ. นิพนธ์ เขมะเพชร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ :
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

วุฒิบัตร:

– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2538
– สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
– อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 16:00 – 19:00
ศุกร์ 16:00 – 19:00


รศ. นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, แมนดาริน, แต้จิ๋ว


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

วุฒิบัตร:

– สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2533
– Fetal Echocardiology and Perinatal Ultrasound, ประเทศญี่ปุ่น, 2536
– เวชศาสตร์แม่และเด็ก, Yale University and Temple University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– การวินิจฉัยทารกในครรภ์
– การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์
– การช่วยให้มีบุตรง่าย

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 07:00 – 10:30


นพ. ปุริม เรือนภู่

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคระบบทางเดินปัสสาวะในสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับ 1 )

วุฒิบัตร:

– สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
– เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
– เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม(โรคระบบทางเดินปัสสาวะในสตรี)

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09:00 – 12:00


รศ. พญ. มณี รัตนไชยานนท์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร:

– ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– Certificate Fellow in Reproductive Biology (University of Ottawa, Canada)
– ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์) แพทยสภา
– อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
– วท.ม.(การพัฒนาสุขภาพ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Reproductive Endocrinology
– Menopause
– Infertility

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 11:30 – 13:00


ศ. นพ. วรพงศ์ ภู่พงศ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ :
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร:

– สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Research Fellow, Osaka university School of Medicine
– เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– เวชพันธุศาสตร์
– วางแผนครอบครัว
– อัลตราซาวด์
– วัยทอง

วันออกตรวจ เวลา


รศ. นพ. สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 1988
– Master degree of Science Program in Health
– Development Chulalongkorn University, Bangkok 2007-2009

วุฒิบัตร:

– Research fellow in Division of Maternal-Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Osaka University School of Medicine, Osaka, Japan. February – April 1999
-Clinical assistant in Centre for Fetal Care, Department of Paediatric, Obstetrics and Gynaecology, Institute of Obstetrics & Gynaecology, Imperial College School of Medicine, Queen Charlotte’s & Chelsea Hospital, London, UK. 1999-2000

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Maternal Fetal Medicine, Twin Pregnancy

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09:00 – 11:30


ผศ. พญ. สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ :
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand, 1990

วุฒิบัตร:

– Diploma of The Thai Board of Obstetrics & Gynecology, 1996
– Diploma of The Thai Board of Reproductive Mediicne, 2005

วันออกตรวจ เวลา
– (Appointment Only)


พญ. สุจิตรา พงษ์พัฒนพันธุ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D.Siriraj Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Obstetrics & Gynecology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 15:00
อังคาร 07:00 – 15:00
พุธ 07:00 – 15:00
ศุกร์ 07:00 – 15:00
อาทิตย์ 09:00 – 17:00


รศ. นพ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

วุฒิบัตร:

– สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2538

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 13:00 – 15:00 (Appointment Only)


ผศ. นพ. อภิชัย วสุรัตน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530
– M.D. Anderson Cancer Center, Texas

วุฒิบัตร:

– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2536
– อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548
– Training in Gynecologic Oncology, M.D. Anderson Cancer Center, Texas

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Gynecologic Oncology

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 13:30 – 15:00


รศ. นพ. อรรณพ ใจสำราญ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ :
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529

วุฒิบัตร:

– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2535

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00


รศ. นพ. เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Doctor of Medicine Chulalongkorn University, Bangkok

วุฒิบัตร:

– Fellowship in Gynecologic Oncology Department of Obstetrics and Gynecology Faculty of Medicine Chulalongkorn University, Bangkok, 1998-2000
– Advanced laparoscopic surgery course, Singapore 2000
– Certificate of attendance (Professor JH Shepherd), Gynecologic Oncology, Royal Marsden Hospital, London, United Kingdom 2004
– Certificate in Medical Education, University of Dundee,Scotland, United Kingdom 2004 – 2005
– Board of Obstetrics and Gynecology
– Sub board of Gynecologic Oncology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Gynecologic Oncology

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 20:00