มะเร็งปอด Low Dose CT Scan

Low Dose CT Scan สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ละเอียด ฉับไว ปลอดภัยกว่า

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ ค้นพบได้เร็ว รักษาได้ทันท่วงที

Low dose CT การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยการ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยและใช้วิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา จึงช่วยให้

  • ตรวจพบความผิดปกติได้มากกว่า สามารถตรวจหาก้อนมะเร็งได้อย่างชัดเจนแม้ก้อนมีขนาดเล็กหรือถูกบดบังด้วยอวัยวะอื่น นับว่าเป็นวิธีที่มีความไวและความละเอียดมากว่าการตรวจเอกซเรย์ปอดธรรมดาที่ใช้ในการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งตรวจพบในกรณีก้อนมะเร็งที่มีขนาดใหญ่และไม่ถูกบดบังโดยหัวใจ กระดูก หรือตามซอกมุมในปอด
  • สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ช่วยให้สามารถรักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่มะเร็งจะกระจายไปส่วนอื่นๆในร่างกาย
  • ป้องกันอันตรายที่จะได้รับจากรังสี เนื่องจากเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีต่ำ

จะเห็นได้ว่า การตรวจคัดกรองสามารถช่วยให้ค้นพบมะเร็งปอด ได้เร็วขึ้น และลดอัตราการเสียชีวิต จากมะเร็งปอดได้

ผู้ที่มีความเสี่ยงต้องได้รับการตรวจคัดกรอง มะเร็งปอด ได้แก่

  • ผู้ที่สูบบุหรี่หรือมีประวัติสูบบุหรี่ที่อายุมากกว่า 50 ปี
  • ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสุบบุหรี่ หรือใกล้ชิดคนสูบบุหรี่
  • ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องรับมลภาวะและสารพิษต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น ควันพิษจาก รถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม การย้อมต่างๆ แร่ใยหิน ก๊าซกัมมันตรังสี
  • มีประวัติคนในครอบครัวทางสายเลือดเป็นมะเร็งปอด
  • ผู้ที่มีอาการไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ