จะรับมืออย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19