แพคเกจตรวจสุขภาพเฉพาะส่วน ปอด หัวใจ หลอดเลือด

ตรวจสุขภาพประจำปี อย่าลืมตรวจปอด หัวใจ และหลอดเลือด

ปอด หัวใจ และหลอดเลือด

  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ ค้นพบได้เร็ว รักษาได้ทันท่วงที CT Chest Low Dose https://bit.ly/ctlowdosePR
  • ค้นหาปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจสาเหตุเกิดโรคหัวใจขาดเลือด CT Calcium Score https://bit.ly/calciumscorePR
  • ตรวจก่อน ป้องกันได้ ค้นหาภาวะความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ Ultrasound Carotid https://bit.ly/CaroidPR