เรื่องราวของหญิงสาวที่ไม่รอให้มะเร็งมาถึง แต่กลับตั้งรับกับมันอย่างเข้มแข็ง

มีหลายสิ่งที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้
“พันธุกรรมมะเร็งในสตรี” ก็เช่นกัน
มะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในสตรี ได้แก่
· มะเร็งเต้านม
· มะเร็งรังไข่
· มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
· มะเร็งลำไส้

ตรวจยีนเพื่อค้นหามะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในสตรี ก่อนที่มะเร็งจะอยู่เหนือการควบคุม
รายละเอียดเพิ่มเติม http://bnh.click/Female-Hereditary-Cancer

ความสุข ส่งมอบกันได้
ความงดงาม ส่งต่อกันได้
ความรู้ ถ่ายทอดกันได้
“มะเร็ง” ก็เช่นกัน ถ่ายทอดให้กันได้ จากพันธุกรรม

Fast and Advanced Cancer Diagnosis
Gynecology Centre
BNH Hospital