ความสำคัญของการตรวจโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การตรวจพันธุกรรมเป็นการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมหรือยีน  ซึ่งจะช่วยบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิดได้  ทั้งสำหรับตัวคุณเองและสมาชิกในครอบครัว  ซึ่งช่วยให้คุณและครอบครัวสามารถวางแผนป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดโรค  หรือตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม  ทำให้สามารถเลี่ยงการเกิดโรคมะเร็งนั้นๆ  หรือรักษาให้หายดีตั้งแต่ระยะแรกได้

การตรวจพันธุกรรมทำได้หลากหลายวิธี แต่วิธีที่สะดวกที่สุด คือ การตรวจจากน้ำลาย

ใครที่เหมาะกับการตรวจทดสอบทางพันธุกรรม

ปัจจุบันนี้ การตรวจพันธุกรรมมีการพัฒนาก้าวหน้ามาก  จนมีความเหมาะสมสำหรับทุกคนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรู้ความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนจะเป็นมะเร็ง  โดยเฉพาะในกลุ่มเหล่านี้

  • ผู้ที่มีประวัติโรคมะเร็งในครอบครัว
  • ผู้ที่มีประวัติโรคทางพันธุกรรมในครอบครัว
  • ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการทราบสาเหตุและความเสี่ยงของการถ่ายทอดสู่สมาชิกในครอบครัว

ปัจจุบัน  การตรวจพันธุกรรมครอบคลุม 30 ยีนที่สามารถบอกความเสี่ยงต่อมะเร็งสำคัญ 8 ชนิด ได้แก่ มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้, มะเร็งผิวหนัง, มะเร็งรังไข่, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งมดลูก  โดยใช้ระบบการปฏิบัติการที่ทันสมัยล่าสุดผ่านมาตรฐาน  CAP และ CLIA   ผลการตรวจที่เชื่อถือได้ด้วยความแม่นยำมากกว่า 99%

รายการตรวจ