ผลการค้นหา

โปรไฟล์แพทย์และทำนัดหมายแพทย์

ผลการค้นหาแพทย์

รศ. นพ. วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล

แผนกศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษศัลยกรรมกระดูก และ โรคกระดูกสันหลัง
ภาษาที่ใช้ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วันที่ออกตรวจเวลา
Monday17:00 – 19:00
Tuesday17:00 – 19:00
Wednesday17:00 – 19:00
Thursday17:00 – 19:00
Saturday09:00 – 12:00

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Spinal surgery, Spinal deformity, Scoliosis, Total Artificial Disc Replacement (Lumbar & Cervical Regions)

วุฒิบัตร

- Certified Thai Specialty Board of Orthopedic Surgery
- Certified Surgical Spine Fellowship (2years programme), University of MissouriColumbia, USA
- Fellowship in Spine Surgery, Columbia Spine Center, USA
- Fellowship in Pediatric Orthopedic and Spinal Deformity Surgery, Delaware, USA

ประวัติการศึกษา

- M.D., Chulalongkorn University