ผลการค้นหา

โปรไฟล์แพทย์และทำนัดหมายแพทย์

ผลการค้นหาแพทย์

รศ. นพ. วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล

แผนก ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ ศัลยกรรมกระดูก และ โรคกระดูกสันหลัง
ภาษาที่ใช้ ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วันที่ออกตรวจ เวลา
Monday 17:00 – 19:00
Tuesday 17:00 – 19:00
Wednesday 17:00 – 19:00
Thursday 17:00 – 19:00
Saturday 09:00 – 12:00

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Spinal surgery, Spinal deformity, Scoliosis, Total Artificial Disc Replacement (Lumbar & Cervical Regions)

ประวัติการศึกษา

- M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร

- Certified Thai Specialty Board of Orthopedic Surgery
- Certified Surgical Spine Fellowship (2years programme), University of MissouriColumbia, USA
- Fellowship in Spine Surgery, Columbia Spine Center, USA
- Fellowship in Pediatric Orthopedic and Spinal Deformity Surgery, Delaware, USA


Copyright © 2016-2018 BNH Medical Centre Co,Ltd.
9/1, Convent Road, Silom Bangkok 10500, Thailand
CallCenter: +66-2022-0700 Fax: +66-2632-0578-79 E-mail: info@bnh.co.th