โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ขอส่งมอบความสุขเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2562

ด้วยการขอเชิญชวนทุกท่านมาทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน

เราจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับ มาเป็นผู้ให้

เปลี่ยนจากกระเช้าของขวัญ มาเป็นการส่งมอบความปรารถนาดีและกำลังใจ

ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังแห่งการให้

โดยการส่งคำอวยพรและข้อความให้กำลังใจกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

กดปุ่ม “Give” เพื่อพิมพ์ข้อความ

และโรงพยาบาลบีเอ็นเอชจะเป็นตัวแทนในการมอบเงินสนับสนุนให้กับ

มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อโครงการบ้านพิงพัก

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ โดยไม่แสวงหาผลกำไร

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ขอส่งมอบความสุขเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2562

ด้วยการขอเชิญชวนทุกท่านมาทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน

เราจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับ มาเป็นผู้ให้

เปลี่ยนจากกระเช้าของขวัญ มาเป็นการส่งมอบความปรารถนาดีและกำลังใจ

ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังแห่งการให้

โดยการส่งคำอวยพรและข้อความให้กำลังใจกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

กดปุ่ม “Give” เพื่อพิมพ์ข้อความ

และโรงพยาบาลบีเอ็นเอชจะเป็นตัวแทนในการมอบเงินสนับสนุนให้กับ

มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อโครงการบ้านพิงพัก

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ โดยไม่แสวงหาผลกำไร