โรคหัวใจ ต้องใส่ใจ

การตรวจหาปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ เพื่อทำนายโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือด และรับการป้องกันได้ทันท่วงที


CT calcium score คือการตรวจหา แคลเซียมหรือหินปูนที่หัวใจ อาจเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือด ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ ที่ควรระวังที่สุดคือ หินปูนที่เกาะผนังหลอดเลือดที่นำไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดงและจะเกิดก่อนอาการของโรคหัวใจนานหลายปี ปริมาณแคลเซียมนี้สามารถทำนายโอกาสเกิดโรคหัวจขาดเลือดได้ นอกจากนี้ ผู้ที่มีโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน

ซึ่งโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลก และถือเป็นภัยเงียบเนื่องจากพบว่า บุคคลที่แข็งแรงเช่นนักกีฬาเสียชีวิตระหว่างซ้อม หรือ แข่งจริงบ่อยๆ

ผู้ที่ควรตรวจ คือ

  • อายุมากว่า 45 ปีขึ้นไป
  • โรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
  • สูบบุหรี่

ประโยชน์ทีได้จากการตรวจ  จะช่วยทำนายการเกิด และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และยังช่วยในการเลือกการรักษาและหามาตรการป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ด้วย