fbpx

ราคาแพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้ใหญ่
by BNH Hospital

1. แพ็กเกจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)​ – 25,000 บาท

2. แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Gastroscopy & Colonoscopy) – 39,000 บาท

1. แพ็กเกจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ โดยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร ราคาเหมาจ่าย 25,000 บาท

 • ค่าแพทย์ส่องกล้องลำไส้ใหญ่
 • ค่าห้องส่องกล้อง
 • ค่าห้องเตรียมลำไส้
 • ค่ายาระบายสำหรับเตรียมลำไส้
 • ค่าระงับความรู้สึก (ยานอนหลับ)
 • ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าห้องพักฟื้น

2. แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Gastroscopy & Colonoscopy)

ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ โดยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร ราคาเหมาจ่าย จากปกติ 39,000 บาท

 • ค่าแพทย์ส่องกล้องกระเพาะอาหาร
 • ค่าแพทย์ส่องกล้องลำไส้ใหญ่
 • ค่าห้องส่องกล้อง
 • ค่าห้องเตรียมลำไส้
 • ค่ายาระบายสำหรับเตรียมลำไส้
 • ค่าระงับความรู้สึก (ยานอนหลับ)
 • ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าห้องพักฟื้น

เงื่อนไขแพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

 1. เป็นโปรแกรมส่องกล้องแบบใช้ยานอนหลับ (Moderate Sedation)
 2. แพ็กเกจนี้สามารถใช้ร่วมกับประกันสุขภาพได้
 3. แพ็กเกจนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือการตรวจส่องกล้อง ได้แก่ ค่าตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติม ค่าห้องและค่าอาหารกรณีต้องต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน (แอดมิท)
 4. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 5. เข้ารับบริการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหาร ราคา | BNH Hospital

ส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Gastroscopy & Colonoscopy)

การส่องกล้องทั้ง 2 ประเภทนี้ คือการตรวจความผิดปกติของทางเดินอาหารที่มีความแม่นยำสูง

การส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)

 • เป็นการตรวจหาสาเหตุความผิดปกติของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร เช่น แผลในหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร  โรคติดเชื้อแบคทีเรีย H.pylori หลอดอาหารอักเสบ หรือเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

 • เป็นการตรวจหาสาเหตุความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ เช่น อาการขับถ่ายผิดปกติท้องผูกท้องเสียเรื้อรังถ่ายเป็นเลือดรวมทั้งยังเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างแม่นยำ

อย่ารอให้มีอาการ! ตรวจเช็คระบบทางเดินอาหาร ลดความเสี่ยงต่อโรคร้าย

     โรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร เกิดขึ้นได้ในกลุ่มคนทั่วไปและมักจะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น จะแสดงอาการหรือตรวจพบในระยะลุกลาม  หากยังดำเนินชีวิตประจำวันโดยไม่ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร หากมีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นโรคมะเร็ง หรือมีความเสี่ยง ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการอย่าปล่อยไว้จนสายเกินไป

ข้อดีของการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

     ในปัจจุบันมีข้อมูลแสดงถึงการส่องกล้องลำไส่ใหญ่ ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้สูงสุดถึง 69% และลดโอกาสการเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถึง 88% (ข้อมูล  Harvard Health Publishing oct 18, 2022 )

     การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ สามารถเข้าไปตรวจดูภายในตลอดทั้งลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กส่วนปลายได้โดยไม่ต้องทำการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยหยุดยั้งโรคร้ายได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ แม้ว่าจะมีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการเลย

      โดยถ้าตรวจพบความผิดปกติ เช่น พบติ่งเนื้อ  เนื้องอก ก็สามารถตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจได้เลยผ่านการส่องกล้อง  หรือหากพบเลือดออกในลำไส้ก็สามารถทำการหยุดเลือดได้ทันทีเช่นกัน

 • เป็นหัตถการที่มีความปลอดภัยสูง
 • แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างละเอียดและถูกต้อง มีความแม่นยำในการตรวจหาเนื้องอก
 • กรณีที่พบติ่งเนื้อ หรือเนื้องอก แพทย์สามารถทำการรักษาได้ทันที
 • สามารถตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาได้ทันที กรณีที่สงสัยว่าอาจจะมีเนื้อร้าย
 • ไม่มีบาดแผลจากการผ่าตัด

ถ้าหากไม่มีอาการหรือไม่มีความเสี่ยง จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือไม่

ในกลุ่มคนไข้ที่ไม่มีอาการแนะนำต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองเช่นกัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 1. กลุ่มที่ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง:โดยปัจจุบันแนะนำให้เข้ารับการตรวจเมื่ออายุ 50 ปี ขึ้นไป
 2. กลุ่มที่มีประวัติครอบครัวหรือญาติสายตรงเป็นมะเร็ง:หากมีในครอบครัว หรือญาติสายตรงเป็นมะเร็ง 2 คนขึ้นไป ให้เริ่มเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยการส่องกล้อง ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป รวมถึงกลุ่มโรคมะเร็งทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อย เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งเยื่อพุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ หากมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งที่กล่าวมาข้างต้น ควรต้องเฝ้าระวัง เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

ทำไมควรเลือกส่องกล้องที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

 • มีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ทางระบบทางเดินอาหาร คอยดูแลอย่างใกล้ชิด 
 • มีเครื่องมือที่ทันสมัย ส่องกล้องด้วย AI เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
 • มีห้องพักสำหรับการเตรียมตัวส่องกล้องแบบส่วนตัว หมดความกังวลแม้คุณมาเองเพียงลำพัง
 • ทีมพยาบาลเฉพาะทางดูแลและเตรียมยาระบายให้ท่านตามกระบวนการและเวลาที่เหมาะสม
  หมดกังวลเรื่องถ่ายยาก ถ่ายไม่หมด หรือปวดขับถ่ายระหว่างเดินทาง
 • หากตรวจพบความผิดปกติสามารถดูแล รักษาได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
 • มีการติดตามอาการหลังส่องกล้อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยของเราปลอดภัย
 • สะดวก สบาย ครบ จบใน 1 วัน ทั้งการเตรียมลำไส้และการส่องกล้อง
แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหาร ราคา | BNH Hospital

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก