มะเร็งปากมดลูก ป้องกันง่ายกว่ารักษา ปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักแล้วหรือยัง?

“มะเร็งปากมดลูก ป้องกันง่ายกว่ารักษา ปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักแล้วหรือยัง?”


*การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

  • Pap Test = ตรวจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเซลล์ปากมดลูก (ทุก 1 ปี)
  • HPV DNA Test = ตรวจหาการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง ก่อนที่จะเกิดมะเร็ง (ทุก 3 ปี)

**HPV Vaccine

  • วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV มีสองชนิด คือ วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ (16 และ 18) และ วัคซีน ชนิด 4 สายพันธุ์ (6, 11, 16 และ 18 สามารถป้องกันสาเหตุของหูดหงอนไก่ได้)
  • ผู้หญิงฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป
  • แนะนำให้ตรวจ Pap Test ประจำปีเช่นเดิม