ผู้หญิงไทยต้องเสียชีวิต เพราะมะเร็งปากมดลูกวันละ 14 คน !!

ผู้หญิงไทยต้องเสียชีวิต เพราะมะเร็งปากมดลูกถึงวันละ 14 คน ทั้งที่ป้องกันได้

สาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก เกิดจากเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ถึง 70% ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์

ดูแลตัวเองวันนี้

ตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ*

ร่วมกับ การฉีดวัคซีน HPV**


*การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

  • Pap Test  =  ตรวจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเซลล์ปากมดลูก (ทุก 1 ปี)
  • HPV DNA Test = ตรวจหาการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง ก่อนที่จะเกิดมะเร็ง  (ทุก 3 ปี)

**HPV Vaccine

  • วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV มีสองชนิด คือ วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ (16 และ 18) และ วัคซีน ชนิด 4 สายพันธุ์ (6, 11, 16 และ 18 สามารถป้องกันสาเหตุของหูดหงอนไก่ได้)
  • ผู้หญิงฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป
  • แนะนำให้ตรวจ Pap Test ประจำปีเช่นเดิม