เครื่องนำวิถีการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยระบบหุ่นยนต์ (Robotic Spine Surgery)

การผ่าตัดหลังอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวของใครหลายๆคน…

PROlat เคสแรกในต่างประเทศ (นอกสหรัฐอเมริกา)

Mazor Robotics ได้ประกาศว่า มีการทำ…