การฝึกบริหารกล้ามเนื้อรอบช่องคลอด

การฝึกบริหารกล้ามเนื้อรอบช่องคลอด การฝึกบริหารกล้ามเนื้อรอบช่องคลอดเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีชื่อว่า…

ปวดประจำเดือน

. การปวดประจำเดือนเป็นภาวะปกติที่พบบ่อยในผู้หญิงทั่วไป…

ตรวจเต้านมด้วยตนเองคุณก็ทำได้

ท่านรู้หรือไม่ ? มะเร็งเต้านมจัดเป็น…

การดูแลตนเองเมื่อเต้านมคัดตึง

....มารดาหลังคลอดประมาณวันที่…

ไวรัสเอชพีวี เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกอย่างไร

ตรวจ ไวรัส HPV ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก   ไวรัสเอชพีวี…

การขูดมดลูก (Uterine curethage)

การขูดมดลูก ในรายที่เป็นผู้ป่วยนอก…

โรคกระดูกพรุน

  โรคกระดูกพรุน (Osteporosis) .....เป็นภาวะที่มวลกระดูกหรือความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลง…

ปัสสาวะเล็ด (Stress Urinary Incontinence)

  ภาวะไอ จาม ปัสสาวะเล็ด ภาวะไอ…

ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

. .....เมื่อเรากล่าวถึง…